Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "colorectal neoplasms" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Szenes, Gyöngyi Nagy, Edit Gyömbér, Bettina Girán, Tünde Fischer, Zoltán Völgyi, and Beáta Gasztonyi

Macari, M., Bini, E. J., Xue, X. és mtsai: Colorectal neoplasms: prospective comparison of thin-section low-dose multi-detector row CT colonography and conventional colonoscopy for detection

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors: Mihály Bereczky, Andrea Regöly-Mérei, Györgyi Arató, Géza Telek, Zsolt Pallai, Andrea Lugasi, and Magda Antal

Oxidative stress is one of the risk factors of colorectal carcinogenesis. In inflammatory reactions the activated leukocytes produce mutagenic and mitogenic free radicals, thereby promoting tumor formation. Obesity, hyperlipidemia and hyperinsulinemia increase the energy supply of epithelial cells, thus leading to deregulation of mitochondrial electron transport chain. The latter results in increased free radical production that causes impairment of cell cycle regulation, mutations, and unrestricted proliferation of damaged cells. Aim: Evaluation of some parameters of antioxidant and nutritional status in patients with benign or malignant colorectal neoplasms. Methods: assessment of nutrient intake, measurement of some anthropometric parameters (body height, body weight, waist, hip and arm circumference, waist/hip ratio), determination of serum prealbumin level, evaluation of the biomarkers of antioxidant status (superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities, levels of uric acid and albumin, total antioxidant status, free radical scavenger capacity), determination of the concentration of advanced oxidation protein products (AOPP) and malonyldialdehyde. Results: In patients with malignant tumors the dietary fiber, folate and vitamin A intakes were below the optimal level, and the serum prealbumin concentration was lower than in patients with benign lesions. There was a high incidence of overweight and obesity among patients. Significant difference was found between diseased subjects and healthy controls in terms of the biomarkers of antioxidant status, such as free radical scavenger capacity, concentrations of advanced oxidation protein products and malonyldialdehyde and glutathione peroxidase activities. Conclusions: The insufficient folate and vitamin A intake, the high incidence of overweight and obesity, and the abnormal values of the biomarkers of antioxidant status observed in the study groups seem to support the correlation between colorectal tumor, nutritional and antioxidant status.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Egyre több irodalmi adat utal a thrombocyták és a metasztatikus tumorsejtek kapcsolatára, illetve a pre- és posztoperatív thrombocytosis prediktív markerként való alkalmazhatóságára. Mind colorectalis daganatokban, mind 2-es típusú diabetesben jellemzőek a thrombocyták mennyiségi és/vagy minőségi károsodásai. 2-es típusú diabetesben a colorectalis tumorok emelkedett incidenciája ismert. Célkitűzés: Retrospektív vizsgálatunk célja a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinikájának Onkológiai Ambulanciáján az elmúlt három évben kezelt colorectalis tumoros betegekben a 2-es típusú diabetes gyakoriságának meghatározása, illetve a daganatos betegség felismerésekor és a primer daganat műtéti eltávolítását követően a thrombocytaszámok, valamint további laboratóriumi és anamnesztikus adatok felmérése, továbbá statisztikai modellek segítségével vizsgálni a cukorbetegség túlélést befolyásoló hatását. Módszer: 86, random kiválasztott colorectalis tumoros beteg pre- (86 fő) és posztoperatív (66 fő, műtétre alkalmas, párosított) adatait dolgoztuk fel. A betegeket legkésőbb 2017. szeptember 30-ig vagy haláluk bekövetkeztéig követtük. Eredmények: Emelkedett (400 giga/l feletti) thrombocytaszámokat figyeltünk meg a betegek 22,1%-ában (323,5 ± 128,63 giga/l, átlag ± SD), melyek a primer tumor műtéti eltávolítását követően 10,6%-ra csökkentek (χ2-teszt: p = 0,0351; 289,2 ± 82,45 giga/l, p = 0,0232). Az emelkedett thrombocytaszámokhoz rövidebb túlélési idők tartoztak (R: –0,35, p = 0,0085). Diabetes a betegek harmadában volt igazolható. A diabeteses és a nem diabeteses személyek vizsgált laboratóriumi paraméterei (például vérkép, vesefunkció, májenzimek) nem különböztek. A primer tumor sebészi eltávolítását követően a diabetes ötszörös kockázati tényezője a rövidebb túlélésnek (relatív kockázat: 5,1612, p = 0,0165). Az átlagos túlélési idő 30,6 ± 26,78 hónap. Következtetés: A következményes, tartósan fennálló thrombocytosis a műtét után kedvezőtlen túlélési időre utal. Megfigyeléseink alapján a colorectalis daganatok felismerésekor az emelkedett thrombocytaszám és a 2-es típusú diabetes prognosztikai markerek lehetnek. Orv Hetil. 2018; 159(19): 756–767.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Andrea Regöly-Mérei, Mihály Bereczky, Györgyi Arató, Géza Telek, Zsolt Pallai, Andrea Lugasi, and Magda Antal

Az oxidatív stressz a colorectalis carcinogenesis egyik rizikófaktora. A gyulladásos reakciókban aktiválódnak a leukocyták, szabad gyököket termelve mutagén és mitogén hatást kifejtve elősegítik a tumorképződést. Az elhízás, a hyperlipidaemia és a hyperinzulinaemia növeli az epithelialis sejtek energiamennyiségét, ez pedig gátolhatja a mitochondrialis elektrontranszportlánc folyamatos működését. Az utóbbi következménye a fokozott szabadgyök-képződés, ami a sejtciklus szabályozási zavarához, mutációkhoz és a károsodott sejtek kontrollálatlan szaporodásához vezethet. Célkitűzés: Malignus és benignus colorectalis tumorokban szenvedő betegek tápláltsági állapotának és antioxidáns-státuszuk néhány paraméterének a vizsgálata. Módszerek: Tápanyagbevitel számítása, antropometriai mérések (testmagasság, testtömeg, derék-, csípő-, felkarkörfogat, testtömegindex, derék-csípő hányados), szérumprealbumin-meghatározás, antioxidáns-státusz biomarkereinek vizsgálata (szuperoxid-dizmutáz-, glutation-peroxidáz aktivitás, húgysav-, albuminszint, teljes antioxidáns-státusz, szabadgyök-fogó kapacitás, oxidált-fehérje-metabolit-, malondialdehid-koncentráció). Eredmények: A malignus tumorban szenvedő betegek élelmi rost-, A-vitamin- és folátbevitele a kívánatos érték alatt volt, és szignifikánsan kisebb volt a szérumban a prealbumin koncentrációja. A vizsgált betegek között gyakori volt a túlsúly és az elhízás. Az antioxidáns státuszt jelző biomarkerek közül szignifikáns különbségeket találtunk a betegek és a kontrollszemélyek között a szabadgyök-fogó kapacitás, az oxidált fehérjetermékek, a malondialdehid-koncentráció és a glutation-peroxidáz-aktivitás értékeiben. Következtetések: Az A-vitamin és a folát elégtelen bevitele, a gyakori túlsúly, illetve elhízás, valamint az antioxidáns-státuszt jelző biomarkerek kóros értékei a vizsgált betegcsoportokban a colorectalis tumor, a tápláltsági állapot és az antioxidáns-státusz közötti összefüggéseket látszanak alátámasztani.

Restricted access

Tanaka, S., Haruma, K., Oka, S. és mtsai: Clinicopathologic features and endoscopic treatment of superficially spreading colorectal neoplasms larger than 20 mm. Gastrointest. Endosc., 2001, 54

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Iraj Mohammadzadeh, Mehdi Yeganeh, Mojdeh Khaledi, Mohammad Salehiomran, Asghar Aghamohammadi, and Nima Rezaei

296 Brosens, L. A., Tytgat, K. M., Morsink, F. H., Sinke, R. J., Ten Berge, I. J., Giardiello, F. M., Offerhaus, G. J., Keller, J. J.: Multiple colorectal neoplasms in X

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Lajos Döbrőssy, Attila Kovács, András Budai, Judit Simon, Andrea Rita Horváth, Ágnes Cornides, and Zsolt Tulassay

Sieg, A., Hertel, A., John, M. R. és mtsai: Screening for colorectal neoplasms with a new immunological human faecal haemoglobin and albumin test. Eur. J. Cancer Prev., 1998, 7 , 279–285. John M. R

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Lóránt Gönczi, Zsuzsanna Kürti, Petra Golovics, Zsuzsanna Végh, Barbara Lovász, Andrea Dorkó, Anna Seres, Liza Sümegi, Orsolya Menyhárt, Lajos Kiss, János Papp, Krisztina Gecse, and Péter László Lakatos

colonoscopic detection of non-polypoid colorectal neoplasms. Dig. Dis. Sci., 2015, 60 (8), 2294–2303.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: László Herszényi, Gábor Lakatos, and Zsolt Tulassay

Soetikno, R. M., Kaltenbach, T., Rouse, R. V. és mtsai: Prevalence of nonpolypoid (flat and depressed) colorectal neoplasms in asymptomatic and symptomatic adults. JAMA, 2008, 299 , 1027–1035. Rouse R. V

Open access