Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "community resilience" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Az iskola nem sziget kutatásban olyan multietnikus környezetben található iskolákat keresünk fel, amelyek hátrányos társadalmi összetételük ellenére kimagasló eredményeket érnek el a tanulókkal. A kutatás során az iskolai és települési reziliencia feltételeiről szeretnénk mélyebb megértést szerezni. Tanulmányunkban bemutatjuk a kutatás elméleti és módszertani alapvetéseit, valamint összefoglaljuk a statisztikai elemzések és a terepmunka első eredményeit.

Open access

. (2006). The LINC model of community resilience: Policy implications for disaster preparedness, response, and recovery. Journal of Family and Consumer Sciences , 98 , 311–314. Weaver A M

Restricted access

, P.K . 1972 . Toward an understanding of community resilience and the potential effects of enrichments to the benthos at McMurdo Sound, Antarctica . In: Proceedings of the colloquium on conservation problems in Antarctica. Allen Press

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Enikő Csilla Kiss, Dóra Vajda, Mátyás Káplár, Krisztina Csókási, Rita Hargitai, and László Nagy

Depression Scale. Quality of Life Research, 15 (4), 761–766. Norris, F.H., Stevens, S.P., Pfefferbaum, B., Wyche, K.F., & Pfefferbaum, R.L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for

Open access

. Offspring size in a resident species affects community assembly . J. Anim. Ecol. 83 : 322 – 331 . Dayton , P.K. 1972 . Toward an understanding of community

Restricted access

history approach to understanding the Dark Triad . Personality and Individual Differences , 52 ( 5 ), 601 – 605 . Norris , F. H. , Stevens , S. P. , Pfefferbaum , B. , Wyche , K. F. , & Pfefferbaum , R. L. ( 2008 ). Community resilience as a

Open access