Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,461 items for :

  • "competition" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Ábel, I., Polivka, G. (1998): A bankpiaci verseny MagyarorszÁgon a kilencvenes évek elején. (Bank Competition in Hungary at the Beginning of Nineties). KözgazdasÁgi Szemle, No. 6: 534

Restricted access

): Competition and Competition Policy: A Comparative Analysis of Central and Eastern Europe. London-New York: Pinter. Competition and Competition Policy: A Comparative Analysis of Central and Eastern Europe

Restricted access

Introduction Bray and Lykins (2012) pointed out that education is widely seen as a core instrument to “win” in the competitive environment, and shadow education is especially about competition and creation of differentials. Although it has been

Open access

Monti, M. (2002a): The Single Energy Market: The Relationship Between Competition Policy and Regulation. Speech given before the EU House of Deputies, 10 th Commission on Productive Activities, Commerce and Tourism, Rome, 7 March 2002

Restricted access

competition, cooperation and incentives. The Economic Journal , 112 , C1–C33. Fischbacher U Why social preferences matter — The impact of non-selfish motives on competition, cooperation

Restricted access

The occurrence of Asian Financial Crisis and successive scandals highlight the importance of corporate governance on which the public start to stress. “Pursuing internationalization for sustainable development” has become a trend for corporate development in the future. Nonetheless, the promotion of internationalization enhances multiple operating environments and information complexity. An enterprise therefore has to adjust the existing organizational structure and construct favorable corporate governance mechanisms to timely reflect market demands and have the enterprise acquire the advantage of the economy of scale through overseas extension points. With the approach of globalization era, the extreme dependence of economic activities on import/export hastens Taiwan actively joining in World Trade Organization (WTO) to enhance the circulation of goods and resources among member states. Under such a trend, the industrial structure in Taiwan needs to be adjusted, and industries with competitiveness would present larger development space. Aiming at listed companies in Taiwan Stock Exchange, the research period is set 16 years, from 1999 to 2014. The research results conclude that 1. competition would affect corporate governance, 2. competition would influence corporate performance, and 3. corporate governance would affect corporate performance. The research results are expected to inspire international enterprises with the competition evaluation and corporate governance adjustment to promote the corporate performance.

Restricted access
Physiology International
Authors:
Gábor A. Fülöp
,
Álmos Gógl
,
Bálint Lakatos
,
Nóra Sydó
,
Emese Csulak
,
Bianka Mester
,
Szabolcs Tóth
,
Árpád Petrov
,
Vivien Klaudia Nagy
,
Gergo Merkely
, and
Béla Merkely

the pandemic. Elite athletes were forced to face previously unheard-of challenges, such as lack of competitions, while a number of sports events have been cancelled during the first wave of COVID-19 [ 4 ]. In addition, there is limited information

Open access

. Knight, F. H. (1923): The Ethics of Competition. Quarterly Journal of Economics, 37(1923): 579-624. Reprinted in The Ethics of Competition . New York: Harper, 1935; re-edited in 1997, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers

Restricted access

Jelenleg is folyó vizsgálatunk központi kérdése, hogy a személyiség különböző aspektusai miképpen befolyásolják az alkalmazott stratégiát egy versengő viselkedést igénylő szituációban; illetve, hogy mely személyiségtényezők viszik sikerre az egyéneket versengő helyzetekben. Vizsgálatunkban egy valódi pénzért játszott, versengést indukáló kísérleti játékot alkalmaztunk, amely során a személyek választott játékstratégiáit és sikerességük mértékét vetettük össze a személyiségükről – különböző tesztek útján – szerzett adatokkal. A kompetícióban elért siker tekintetében markáns nemi különbségeket találtunk: a férfiak szignifikánsan magasabb összeget nyertek a játék során, mint a nők. A személyiségjellemzők közül a Jutalomfüggőség és a Kitartás faktora mutatott szignifikáns, negatív korrelációt a végső nyereménnyel, amelyet úgy értelmeztünk, hogy minél inkább érzékeny valaki a társak elismerésére – mint egyfajta szociális jutalomra –, annál kevésbé képes hatékony versengésre, és annál inkább hajlik az együttműködésre. A Machiavellizmus mértéke és a játékstratégia, illetve a nyert összeg között nem találtunk szignifikáns kapcsolatot. A résztvevők játék során mutatott szociális értékorientációja (individuális vagy proszociális attitűdje) jelentős hatást gyakorolt felajánlásaik összegére és a játék végső kimenetelére.

Restricted access

, Bellingham, Washington USA . Dalley , S. E. & Buunk , A. P. ( 2008 ): Women's Body Comparisons and Dieting Behaviors as Related to Intrasexual Competition . Manuscript submitted for publication

Restricted access