Search Results

You are looking at 1 - 10 of 182 items for :

  • "confirmatory factor analysis" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

et al., 2010 ). Analytical approach To explore the fit of the Spanish PGSI and confirm its unidimensional structure, a confirmatory factor analysis (CFA) was carried out using structural equation modeling

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Tiringer, Attila Simon, Katalin Németh, Cecilia Bánki, Edit Molnár, Eszter Szamosi, Eszter Thaly, Zsuzsanna Kerekes, László Mangel, and Gábor Veress

. W. (2005) Simulation study on fit indices in confirmatory factor analysis based on data with slightly distorted simple structure. Structural Equation Modeling, 12, 41–75. Brandtstädter, J., Renner, G. (1990) Tenacious

Restricted access

. Schreiber , J. B. , Nora , A. , Stage , F. K. , Barlow , E. A. & King , J. ( 2006 ). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review . The Journal of EducationalResearch , 99 ( 6 ), 323 – 338

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Bernadette Kun, Róbert Urbán, Hedvig Balázs, Máté Kapitány, Henriett Nagy, Attila Oláh, and Zsolt Demetrovics

) Confirmatory factor analysis for applied research . Guilford, New York Browne, M. W., Cudeck, R. (1993) Alternative ways of assessing model fit. In Bollen, K. A., Long, J. S. (eds) Testing Structural Equation Models . 136–162. Sage

Restricted access

CTT, confirmatory factor analysis (CFA) was used with diagonally weighted least squares (DWLS) estimator. A DWLS estimator was applied because it is suitable for Likert-type scales ( Lin, Burri, Fridlund, & Pakpour, 2017 ; Lin, Oveisi, Burri

Open access

–45), where a higher score represents a higher degree of IGD. Moreover, the one-factor construct of the IGDS-SF9 has been supported by both exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). Only one factor was extracted in the EFA with

Open access

—508. Bickham, N.L., & Fiese, B.H. (1997). Extension of the Children’s Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11 (2), 246—250. Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor

Restricted access

A vizsgálat során magyar nyelvre adaptáltuk a 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőívet (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21-item; TFEQ-R21). Fő célkitűzésünk a kérdőív eredeti faktorstruktúrájának alátámasztása és pszichometriai elemzése volt. Célul tűztük ki továbbá az evési magatartás egyes determinánsainak vizsgálatát. Keresztmetszeti, kérdőíves kutatásunkban az ELTE PPK hallgatónői (n=262; átlagéletkor 21,7 év, szórás: 2,78; testtömeg-index (BMI) átlaga 20,8 kg/m 2 , szórás: 2,93) vettek részt. Az alábbi mérőeszközöket alkalmaztuk: a TFEQ-R21 magyar nyelvű változata, Vonásszorongás skála, Testi Attitűdök Tesztje. Az elemzés konfirmatív faktoranalízissel (CFA; MIMIC) és többjellemzős-többtételes elemzéssel történt. A CFA alátámasztotta a TFEQ-R21 eredeti faktoriális struktúráját. Skálák: kontrollálatlan evés, kognitív korlátozás, érzelmi evés. A skálák belső konzisztenciája (Cronbach α: 0,82–0,93) és kéthetes intervallumban vizsgált teszt-reteszt reliabilitása (r s : 0,79–0,91) kiváló. A többjellemzős-többtételes elemzés eredményei alátámasztják a tételek konvergens és diszkrimináns validitását. Az evési magatartás potenciális determinánsainak vizsgálata (MIMIC modell) azt az eredményt hozta, hogy a három táplálkozási viselkedés közül csak az érzelmi evés mutat szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatot a tápláltsági állapottal. A testképpel való elégedetlenség szignifikáns magyarázó változója az étrendi korlátozásra való törekvésnek; a vonásszorongás pedig a kontrollálatlan evés és az érzelmi evés előrejelzője.

Restricted access

Háttér: Az érzelmi intelligencia vizsgálata napjaink pszichológiai kutatásainak egyik ígéretes területe. Több, az érzelmi intelligencia mérésére szolgáló eszköz magyar nyelvre történő adaptálása van jelenleg folyamatban. Ezen mérőeszközök közül az egyik a Wong és Law Érzelmi Intelligencia Skála (WLEIS-HU). Célkitűzés: Kutatásunk célja a WLEIS skála két független mintán történő hazai adaptációja, a kérdőív belső konzisztenciájának ellenőrzése, továbbá a faktorstruktúra és a skála konvergens validitásának vizsgálata volt. Módszer: A kutatásban egy 157 fős egyetemista (átlagéletkor 20,9 év [szórás 1,56], férfiak aránya 38,9%), valamint egy 430 fős fiatal labdarúgó fiúkból álló (átlagéletkor 14,0 év [szórás 0,82]) csoport vett részt. A konvergens validitást egy harmadik, 76 fős egyetemista mintán (átlagéletkor 23,5 év [szórás 3,39], férfiak aránya 40,8%) vizsgáltuk. A WLEIS faktorstruktúráját konfirmatív faktoranalízissel ellenőriztük. Eredmények: Az eredmények szerint magyar nyelven a kérdőívnek egy módosított, 14-tételes verziója alkalmazható (CMIN/df = 1,846; RMSEA (CI90) = 0,038 [0,031–0,045]; CFI = 0,935; TLI = 0,917). A kérdőív belső konzisztenciája és konvergens validitása megfelelő. Következtetések: A WLEIS-HU alkalmas mérőeszköz az érzelmi intelligencia négy alapvető komponensének (saját érzelmek értékelése, mások érzelmeinek értékelése, az érzelmek hasznosítása, az érzelmek irányítása) mérésére.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Máté Kapitány-Fövény, Róbert Urbán, Gábor Varga, Marc N. Potenza, Mark D. Griffiths, Anna Szekely, Borbála Paksi, Bernadette Kun, Judit Farkas, Gyöngyi Kökönyei, and Zsolt Demetrovics

workers ( n = 416) Confirmatory factor analysis (CFA) Attention Attentional impulsivity Cognitive Instability Motor Motor impulsivity Perseverance Self-control Non-planning impulsivity Cognitive Complexity Oquendo et al. (2001) Spanish Psychiatric

Open access