Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

  • "conflict management" x
  • All content x
Clear All
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Norbert Meskó, András Láng, Réka Ferenczhalmy, Krisztina Miklós, and Barbara Glöckner

Turks and Canadians use different conflict management strategies? International Journal of Intercultural Relations , 31 (4), 443—458. Collaer, M.L., & Hines, M. (1995). Human behavioral sex differences: A role of gonadal

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Csupor, Ágnes Kuna, Judit Nóra Pintér, Zsuzsa Kaló, and Márta Csabai

–1344. 2 Leever, A. M., Hulst, M. V., Berendsen, A. J., et al.: Conflicts and conflict management in the collaboration between nurses and physicians – A qualitative study. J. Interprof. Care

Restricted access

Abstract

In the first part of this study, I will take into consideration the possible relationships between the anthropologist and the subjects being researched with regards to the terms informant, friendship and cooperation, focusing on the possible connections between them and their impacts. It seems obvious that the relationship between the anthropologist and locals can only function if mutual trust develops in an atmosphere that enables research subjects to reveal themselves and the researcher to collect information effectively. It would seem that the prerequisite for this on the part of the researcher is friendliness, but this gives rise to the question of whether friendliness and positive relations are the only elements necessary for the research to be successful. In other words, is it possible to imagine that fieldwork can sometimes benefit from a lack of friendly behaviour? Is it plausible that occasional conflict between the anthropologist and locals or local individuals may facilitate effective research and assimilation? Using an event from my own fieldwork, I will attempt to show how conflict in a given situation can be decidedly constructive to the researcher and how in certain cases unplanned and spontaneous contact that crosses the line of self-censorship toward deliberate confrontation can be significant with regards to the success of the research.

Restricted access

This article reveals the possible connections between the forms of cooperation and the conflict resolution methods in the case of the Hungarian suppliers' - manufacturers' relations. These connections are presented in the light of the results of a research made via interviews. The results showed that in these inter-company connections the companies try to prevent the conflicts by the establishment of long- term partnerships and the connections are coordinated not mostly by the contractual relationship but by the mutually negotiated common rules and trust. Keeping this partnership is a very important intent in the solution of conflicts, however, the unbalanced power relations, the internal organization structure of companies do not always make possible to apply a way of conflict management that could deepen the partnership. In spite of this, the institution of partnership and the type of the supplied products can cause a kind of interdependence that makes possible the co-operative conflict resolution methods.

Restricted access

Bevezetés: A szociológiai vizsgálatok alapvető célja a társadalmi jellegű problémák feltárása, amely az orvosokkal, orvostanhallgatókkal kapcsolatos vizsgálatokban is erőteljesen megnyilvánul. Ugyanakkor a megjelenő tanulmányoknak a tényfeltárás mellett szemléletformáló hatása is van. Célkitűzés: Egy lehetséges kutatási szemléletváltás megfogalmazása, a továbblépés lehetőségeinek feltárása, elsősorban az orvosok egészségi állapota, az orvosnői szerepkonfliktus és az orvostanhallgatói pályaszocializációra irányuló vizsgálatok témakörében. Módszer: A gyógyító hivatásúakkal kapcsolatos tanulmányok másodelemzése. Eredmények: A megjelent közlemények szinte mindegyike közvetíti az orvoslét konfliktusainak valamilyen aspektusát, azonban nem fektetnek kellő hangsúlyt az eredményes, sikeres hallgatókra és orvosokra, a támogató tényezőkre, az erőforrásokra és a konfliktuskezelési módokra. Következtetés: A tanulmányoknak a jövőben – a kockázati tényezők kimutatása mellett – a protektív tényezők hangsúlyozásával az orvosi identitást is jobban kell erősíteniük, fel kell hívniuk a figyelmet a létező pozitív példákra, a problémák elkerülhetőségére és a sikeres orvosi életutakra. Orv. Hetil., 2012, 153, 1738–1744.

Open access

Célkitűzés: A tanulmány a Rorschach projektív személyiségvizsgáló eljárás történeti nyomvonalán haladva a teszt fejlődésének, kríziseinek és megújulásának fázisait teszi követhetővé.

Módszertan: Alapvető forrásmunkák, monográfiák, történeti és szakirodalmi tanulmányokon alapuló gyűjtés adatainak rendezése, történeti és fejlődési korszakokra tagolása.

Eredmények: A teszt szakmatörténeti fejlődési útját hat szakaszra tagolva ismertetjük az ötlettől a megvalósulásig: történések Hermann Rorschach haláláig (1. szakasz); a teszt sorsa a Rorschach halála utáni évtizedben (1923-1936) (2. szakasz); a teszt súlypontjának átkerülése az USA-ba (3. szakasz); a második világháborútól a hetvenes évekig terjedő időszak (1941-1970), a teszt fénykora és alkonya (4. szakasz); a teszt újjászületése, a szintézisteremtő John Exner munkássága (5. szakasz), valamint: támadások tüzében és az új R-PAS teszt születése (6. szakasz).

Következtetések: A fejlődési út a teszt keletkezésétől kezdve mindmáig konfliktushordozó. A kauzális gondolkodás fegyelme, a tesztológia pszichometrikus követelményei, valamint az életszerű közelítés, a viselkedés átfogó és intuitív értelmezési módja közt feszülő, megújuló ellentéteket tárja fel. A konfliktus kezelésének történeti jellegzetessége a hegeli „megszüntetve megőrzés" (Aufheben), a régibe ágyazódó, megújuló módszertanok születése. Ezt tükrözi a Rorschach-teszt története is.

Objective: This study makes the phases of the test's development, crises and renewal traceable by means of the historical trajectory of the Rorschach Projective Personality Examination Procedure.

Methodology: An analysis of data collected from essential sources, including monographs as well as historical and literary studies, broken down into the historical periods of the test's development.

Results: The historical trajectory of the test is described in six phases: From the idea to its realisation - the events prior to Hermann Rorschach's death (Phase 1); The fate of the test in the decade after Rorschach's death (1923-36) (Phase 2); The shift in focus to the United States (Phase 3); The period from World War II to the 1970s (1941-1970), The golden age and decline of the test (Phase 4); The rebirth of the test and the work of the synthesiser John Exner (Phase 5); and The test under attack and the birth of the new R-PAS test (Phase 6).

Conclusions: The test's path of development, from its genesis up to the present day, has been marked by conflict. This reveals the tense and on-going contradictions between the discipline of causal thinking, the psychometric requirements of testing and a realistic, comprehensive and intuitive approach to interpreting behaviour. A historical feature of conflict management in Hegelian terms is 'sublation ' (Aufheben), or the renewal of methodologies that are embedded in the past. This is also reflected in the history of the Rorschach test.

Open access

Dispute Resolution Through the Use of Information Technology (CUP 2010 ). Poblet , Marta , Mobile Technologies for Conflict Management: Online Dispute Resolution

Full access

-386. Robert, C.- Street, B. (1997): Spoken and Written Languages. In: Coulmas, Florian (ed.): The Handbook of Sociolinguistic . Oxford, Blackwell, pp. 168-186. Witty, Catherine J. (1980): Mediation and Society: Conflict Management

Restricted access

strategies Hayashi, Takuo 1996. Politeness in conflict management: A conversation analysis of dispreferred message from a cognitive perspective. In: Journal of Pragmatics 25: 227

Full access

Garbage-Can Regressions and Garbage-Can Probits Where They Belong . Conflict Management and Peace Science 22 ( 4 ): 327 – 339 . Allingham , M. – Sandmo , A. ( 1972 ): Income Tax

Restricted access