Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "consulate" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Both the date and even the existence of this consulate are at issue. It is quite likely that his tenure of this position did not last more than one or two months, but he could have been charged with the responsibility for resolution of adultery cases

Restricted access

The general model of counter-terrorism

A terrorelhárítás elméleti modellje

Scientia et Securitas
Author:
József Beke

Summary.

One of the very important conditions for the normal functioning of a state is its ability to defend itself against various external or internal threats, attacks, and dangers. Such security challenges may be e.g. natural disasters, health emergencies, external attacks (military, political, economic), economic collapse, civil strife, organised crime, terrorism, etc. A well-functioning state has the appropriate administrative, health, law enforcement, military, etc. organisations, and structures to deal with and respond to these types of challenges and threats.

There are several studies in the literature (both Hungarian and foreign) on the theoretical model of intelligence services. Without exception, these theories take the approach of constructing a theoretical model through the various activities of secret services. In this paper, I attempt to construct, albeit sketchily, a kind of general, logical-functional counter-terrorism model to illustrate the complex activities of counter-terrorism intelligence and law enforcement organisations.

Összefoglalás.

Az államok normális működésének egyik nagyon fontos feltétele, hogy az állam önmagát képes legyen megvédeni különböző külső vagy belső fenyegetésektől, támadásoktól és veszélyektől. Ilyen biztonsági kihívások lehetnek pl. természeti katasztrófák, egészségügyi veszélyhelyzet, külső támadás (katonai, politikai, gazdasági), gazdasági összeomlás, belviszály/polgárháború, szervezett bűnözés, terrorizmus stb. Egy jól működő állam esetében megvannak a megfelelő államigazgatási, egészségügyi, rendészeti, katonai stb. szervezetek és strukturák az ilyen típusú kihívások és veszélyhelyzetek kezelésére, megszüntetésére. Jelen tanulmány szempontjából alapvetően a terrorizmus releváns biztonsági kihívás, ennek megfelelően az erre adott állami választ, a terrorelhárítás egy lehetséges elméleti modelljét állítom fel és mutatom be vázlatosan, annak titkosszolgálati és rendőrségi szempontjai szerint.

A nemzetbiztonsági szolgálatok működésének alapját a történelmük során mindig speciális feladatrendszerük, az állam területi integritásának biztosítása, függetlenségének és állampolgárai jogainak és biztonságának a védelme határozta meg (Boda–Regényi 2019). Ezeknek a feladatoknak az ellátásához a szolgálatok törvényi felhatalmazással különleges eszközöket és módszereket használhatnak és használnak. A titkosszolgálatok működési területük alapján két csoportra, polgári és katonai szolgálatokra oszthatók, míg a klasszikus szakmai tevékenységi körük alapján hírszerző és elhárító feladatokat láthatnak el (Dávid 2018: 15). Már ez alapján is világosan látszik, hogy a szolgálatok szerepe és feladatköre mennyire szerteágazó és sokszínű lehet. A terrorizmus elleni küzdelem pedig ennek a feladatnak csak egy, bár kétségkívül nagyon fontos része. A szakirodalomban (magyar és külföldi egyaránt) több tanulmány is foglalkozik a titkosszolgálatok elméleti modelljével. Ezek az elméletek kivétel nélkül azt a megközelítést használják, hogy a titkosszolgálatok egyes tevékenységi körein keresztül állítják fel az elméleti modellt. Jelen tanulmányban arra vállalkozom, hogy – ha vázlatosan is – de megalkossak egyfajta általános, logikai-funkcionális terrorelhárítási modellt, a terrorelhárítást végző elhárító és rendészeti szervezetek összetett tevékenységének bemutatására.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ildikó Radványi
,
Lajos Nagy
,
Sándor Balogh
, and
Ágnes Csikós

Morrison, R. S., Penrod, J. D., Cassel, J. B., et al.: Cost savings associated with US hospital palliative care consulation programs. Arch. Intern. Med., 2008, 168 (16), 1783–1790. 6

Restricted access

– embassies, consulates as in Fuentes Luque (1999); Interpreting in Diplomatic Settings (more situational than the former) Buri (2015) , Baranyai (2011) . Other labels are: International Relations Interpreting (referring to supranational organizations

Restricted access

means of pouring human blood is also clarified by an episode which occurred during the consulate of Julius Caesar in 59 BC. His colleague M. Calpurnius Bibulus managed in vain to prevent Caesar from proposing some laws, and was even threatened and

Restricted access

treaty was needed because the peace treaty between the two countries did not rule every aspect of the bilateral relations satisfactorily. The most-favored-nation principle prevailed, while the Hungarian consulates could now carry out their efforts based

Open access

-mentioned collegium at his own expense in the consulate of Modestus and Probus (228 AD)” ( Kaba, 1976 , p. 11). The Romans knew associations (collegia), which joined together to cultivate sociability, but also to guarantee their members a proper burial and

Open access

to prove the gentlemen's agreement on which their consulate was based. In fact, they had been political enemies, but, once elected together, immediately wanted to reconcile for the safety of the republic 16 (Liv. 28. 9. 6: quod eorum opera incolumis

Restricted access

of 1971–72. These two sources speak of Hungary and Poland, noting that the person in charge of the Korean Embassy in Rome contacted the embassies of the Eastern European countries in that city, the consulate general in Milan, and trade representatives

Restricted access

can be broadly defined as “diplomacy and high-level meetings” and narrowly limited to “diplomatic mission”, such as embassies or consulates ( Gheorghiu, 2020 ). With high-ranking speakers involved, this register is often characterized by “tactful

Restricted access