Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,191 items for :

  • "cooperation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Academic Press New York . K.S. Cook R.M. Cooper 2003 Experimental studies of cooperation

Restricted access

Human interaction breeds conflicts and unresolved problems, which fortunately provide food for social sciences. One particular field of research, however, the theory of collective action, is concerned with the question of how people behave and act in groups when pursuing their common goals, how collective action for a collective good, that is cooperation, can - or cannot - take place. Groups are understood here, not necessarily only as political or interest groups and organizations - originally assumed by the founders of group theories in economic sociology and political science, but any social groups of individuals whose members share a common interest. This kind of broadening the scope of groups allowed the author to apply the analytical devices of the theory of collective action in a particular case, never before examined in this way. Thus the author selected the Hungarian residential condominiums, which could be regarded as communities “governing the commons”on the one hand, and groups of individuals who are part of an organization with common interests and goals on the other. In both aspects, in order to pursue their common goals they have to act collectively and to reach them successfully they have to cooperate - either formally or informally - with each other. Based on theoretical and empirical findings, the author introduced and controlled for various external (e.g. condominium regulation, political entrepreneur) and internal factors (e.g. trust and social capital) which had an influence on condominium communities' cooperative behavior.

Restricted access

Bevezetés: A kutatási teljesítmények tudománymetriai értékelésének realitását befolyásolhatja a „feliratkozás”, a nem érdemi szerzőség. Ugyanakkor a vizsgálatok eredményességéhez és színvonalához érdemben járul hozzá a több kutató, illetve több intézet közös munkája. Magyarországon különösen fontos ez a kérdés a tudománytámogatáshoz kapcsolódó tudománymetriai értékelések validitása szempontjából. Célkitűzés: A szerzők módszert kívántak kidolgozni a feliratkozás leleplezésére, pontosabban a szerzők és intézetek közötti együttműködés, valamint a közlemények impakt faktorral kifejezett színvonala közt elvárható pozitív összefüggés ellenőrzésére. Módszerek: A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) impakt faktoros folyóiratokban megjelent cikkeit csoportosították a klinikai és elméleti szakterületek szerint, valamint e csoportokon belül a tulajdonossá minősített ÁOK-intézet kutatóinak az egyes cikkek szerzői közti többsége illetve kisebbsége szerint. Az egyes csoportok cikkeit rangsorolták az impakt faktor szerint, s összehasonlították a rangsor két fele közt az átlagos szerzőszámot. Eredmények: Az átlagos szerzőszám minden esetben kisebb volt a cikkek alacsonyabb impakt faktorú felében. Az is kiderült, hogy mind a szerzőszám-növekedés, mind az intézetek közti együttműködés emelte az impakt faktorral kifejezett színvonalat. Megerősítést nyert tehát a vizsgált esetben a hipotézis, miszerint a szerzői és intézeti együttműködés javítja a kutatás eredményességét.

Restricted access

Axelrod, R. and Dion, D. (1988): The further evolution of cooperation. Science 242 : 1385-1389. The further evolution of cooperation Science

Restricted access

Cabral, L. - Weinstock, J. (2010): Brazil: An Emerging Aid Player. Lessons on Emerging Donors, and South-South and Trilateral Cooperation. Overseas Development Institute Briefing Paper, 64. Weinstock J

Restricted access

Axelrod, R. and Hamilton, W. D. (1981): The evolution of cooperation. Science 211 :1390-1396. The evolution of cooperation Science

Restricted access

compensation for nuclear damage, had been ratified by only a few States. Thirty-three years later, it seems interesting and current for an analysis of the various stages of the subsequent development of the international cooperation and of Ukrainian legislation

Free access

. S. (1990) Changes in cooperation and self-Other differentiation during the second year. Child Devel. 61 , 1164-1174. Changes in cooperation and self-Other differentiation during the second year

Restricted access

, S. (2011): The Danube Strategy and the Energy Security of the Danube Macro Region . The DRC Summer School on Regional Co-operation, Proceedings. Boneva S

Full access

The idea of European integration and cross-border cooperation comprises the cohesion of peripheral parts of the nation state into a supranational political unit. Like many other borderline regions, Goričko and Őrség have for decades remained on the

Restricted access