Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "corneal dystrophy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

References 1 Klintworth, G. K.: Corneal dystrophies. OJRD, 2009, 4 (1), 7. 10.1186/1750-1172-4-7 http://www.ojrd.com/content/4/1/7 2

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Margit Nagy
,
Csaba Hadházy†
, and
László Vigváry†

A szerzők ismertetik a Salzmann-féle nodularis degeneratio corneae tüneteit, majd beszámolnak 28 betegükről. Minden vizsgált betegnél arthrosis deformanst találtak röntgenvizsgálattal, és csaknem mindegyiküknél osteoporosist. Három beteg bordaporcában szövettani vizsgálattal azonos, foltos jellegű, regresszív elváltozást találtak. 22 betegnél szürkehályog, 20-nál hallászavar is jelentkezett. A betegség ezek alapján a keratochondrosisok közé tartozik. A szerzők táblázatban közlik a Salzmann-betegség és a hozzá hasonló degeneratio corneae nivalis elkülönítését. Következtetések: 1. A corneastroma, a hyalinporcok és csontok elváltozása feltehetően közös komponensüknek a mucopolysaccharidáknak (MPS) a rendellenességén alapszik. 2. Ismeretes, hogy mucopolysaccharida (heparin) huzamos adásával osteoporosist lehet kiváltani. Ez alátámasztja a MPS-ek anyagcserezavara és az osteoporosis közti kapcsolatot. 3. A hasonló korú átlagnépességhez képest feltűnően gyakori szürkehályog és hallászavar szintén a MPS-ek anyagcserezavarán alapulhat. 4. A fentiek amellett szólnak, hogy a Salzmann-féle nodularis degeneratio corneae esetében nem az ismétlődő gyulladások okozzák a cornea degeneratioját, hanem fordítva, a degeneratio miatt kóros anyagcseréjű cornea az oka a sorozatos keratitiseknek.

Restricted access

612 618 Chen, W., Qu, J., Wang, Q. és mtsai: Automated lamellar keratoplasty for recurrent granular corneal dystrophy after phototherapeutic keratectomy. J

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gréta Varkoly
,
János Bencze
,
Tibor Hortobágyi
, and
László Módis

(11), 3365–3373. 19 Nakazawa, K., Hassell, J. R., Hascall, V. C., et al.: Defective processing of keratan sulfate in macular corneal dystrophy. J. Biol. Chem

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
László Módis
,
Eszter Szalai
,
Zsuzsanna Flaskó
,
Bence Kolozsvári
, and
András Berta

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A femtoszekundumlézer-asszisztált perforáló keratoplasztika műtéti eredményeinek bemutatása. Betegek és módszer: Huszonöt szemen 25 műtétet végeztünk, az indikációk a következők voltak: pseudophakiás bullosus keratopathia (n = 10), keratoconus (n = 4), dystrophia corneae (n = 5), leucoma corneae (n = 4), opacitas zonularis (n = 2). Mind a donor, mind a recipiens trepanálását VisuMax femtoszekundumos lézerkészülék (Carl Zeiss Meditec AG, Jéna, Németország) segítségével végeztük. Minden alkalommal a donorszövetet trepanáltuk ki elsőként, mesterséges elülső csarnok segítségével (Moria, Antony, Franciaország). A műtéti terv felállításához, majd a posztoperatív szakban különböző cornealis képalkotó vizsgálatokat végeztünk. A törőerőt corneatopográffal (TMS-4, Tomey, Nürnberg, Németország) és Scheimpflug-kamerával (Pentacam HR, Oculus, Wetzlar, Németország) mértük meg. A centrális corneavastagságot Pentacammal, az endothelialis sejtszámot spekulár mikroszkóppal (SP3000P, Topcon, Tokió, Japán) határoztuk meg. A cornea szerkezetét az elülső szegmentum vizsgálatára alkalmas optikaikoherencia-tomográffal (Visante, Carl Zeiss Meditec AG) tanulmányoztuk. A vizsgálatokat az első évben négy alkalommal, majd évente végeztük el. A követési idő egységesen 3 év volt. Eredmények: A műtét utáni átlagos korrigált, decimális távoli látóélesség folyamatosan javult, a műtét előtti 0,1 ± 0,1-ről a követési idő végére 0,71 ± 0,18-re (p = 0,03). A követési periódusban valamennyi transzplantátum tiszta maradt, immunrejekció nem fordult elő. A topográfiás astigmatismus az első hónapban 4,5 ± 3,1 D volt, összességében csökkenő tendenciát mutatott, de már nem változott szignifikánsan a 3 éves követés alatt. Az átlagos centrális corneavastagság a 3 év alatt 60 µm-en belül változott, szignifikáns eltérést itt sem mutattunk ki az első hónapi (564 ± 52 µm), a köztes és a 3. évi átlagérték (596 ± 64 µm) között (p = 0,1). Az átlagos centrális endothelialis sejtszám folyamatosan csökkent, majd stagnált, de szignifikáns eltérést itt sem figyeltünk meg az első (1641 ± 433 sejt/mm2) és az utolsó kontroll (1220 ± 391 sejt/mm2, p = 0,1) értékei között. Következtetések: A femtoszekundumlézer-asszisztált szaruhártya-átültetés során a donor és a recipiens trepanációja automatikusan, nagy pontossággal történik. A precíz metszésfelszín kiváló sebegyesítést és sebgyógyulást eredményez. A műtéten átesett betegek rehabilitációja mind funkcionális, mind anatómiai szempontból kedvező és gyors. Orv Hetil. 2018; 159(17): 671–676.

Restricted access

should be atraumatic, not causing more damage in the endothelium than what is unavoidable. Fuch’s corneal dystrophy causing early death of endothelial cells, and consequently corneal oedema and decreasing vision, is usually associated with mutations in

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Kourosh Shahraki
,
Mohammad Naeim Amini Fard
,
Farkhondeh Shahri
,
Rama Pourmatin
,
Tafgeh Mohammadi
,
Paria Ghasemi Boroumand
, and
Kianoush Shahraki

patients with nuclear and posterior subcapsular cataract and their opacities in LOCS III classification system that was less than or equal of IV were included in the study. Patients with diabetes, any previous surgery on the eye, corneal dystrophy or any

Open access