Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "costimulation" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A daganatterápiát forradalmasította az immuncheckpointgátlók, elsősorban a CTLA4-, PD1- és PDL1-gátlók bevezetése. Alkalmazásuk igazi nyertesei a malignus daganatos betegek: bizonyos tumorlokalizációk esetén ezek a kezelések a legnehezebben uralható rosszindulatú betegségeket is hosszú remisszióban tudják tartani. A kezelések különböző fajtáinak hatásmechanizmusában megnyilvánuló különbségek eltérő mellékhatásprofilban nyilvánulnak meg. A szervspecifikus mellékhatások mellett manifeszt autoimmun betegségek is jelentkezhetnek. A mellékhatás-management terén szemléletváltás szükséges: a szövődmények elhárítását célzó tevékenységeink során nem szabad megfeledkezni arról, hogy az immuncheckpointgátló kezelések mellékhatásai mennyire eltérnek a klasszikus gyógyszeres onkoterápiáknál megszokottól. Ezen tünetek pontos differenciálása esetleges infekciótól vagy a daganatos betegség progressziójától nélkülözhetetlen, de nem egyszerű differenciáldiagnosztikai feladat. Szerencsére számos ajánlás jelent meg az immuncheckpointgátló kezelés mellékhatásainak elhárításával, kezelésével kapcsolatban. Orv Hetil. 2019; 160(23): 887–895.

Open access

Ford, M. L., Larsen, C. P.: Translating costimulation blockade to the clinic: lessons learned from three pathways. Immunol. Rev., 2009, 229 , 294

Open access

J.R. Sedy 2006 Balancing co-stimulation and inhibition with BTLA and HVEM Nat Rev Immunol 6 671 – 681

Restricted access

Absztrakt:

Az endogén T-sejtek genetikai manipulációjával létrehozott kiméra antigén receptorral felruházott T-sejtek (CAR-T) ma az egyik legújabb és legnagyobb potenciállal rendelkező terápiás alternatívát jelentik az onkológiában, elsősorban a hematológiai, azon belül is B-sejtes malignitások körében. A CAR-T-sejtek ötvözik a T-sejtek effektor működését, illetve a B-sejtek antigénfelismerő képességét, megkerülve ezzel az endogén T-sejtek antigénprocesszálás, antigénprezentáció és kostimuláció iránti igényét. A haematológiai malignitások között a legjobb eredmények CAR-T-kezeléssel gyermekkori-, illetve felnőtt relabáló/refrakter B-sejtes akut lymphomblastos leukémiában vannak akár 70–90%-os komplett remisszió aránnyal. Hasonlóan ígéretesek a kezdeti vizsgálatok többek között diffúz nagy B-sejtes lymphomában, follikuláris lymphomában és krónikus lymphocytás leukaemiában. A mellékhatások közül messze a leggyakoribb, akár 80%-ban előfordulhat a gyakran rendkívül súlyos, akár letális formában megjelenő citokinfelszabadulási szindróma. A jelenleg folyó intenzív kutatások éppen ezért a CAR-T-sejtek újabb generációjának jobb irányíthatóságára, kombinációk alkalmazására, illetve a további problémát jelentő óriási előállítási költségek csökkentésére irányulnak. Ezen összefoglaló mind a jelenlegi CAR-T repertoár ismertetését, mind a terápia kihívásainak és a potenciális megoldásoknak felvázolását célozza, ezzel betekintést engedve az tumorterápia egyik legígéretesebb pillérjének kibontakozásába.

Open access

regulation of T cell immune responses. Immunol. Cell Biol., 1999, 77 (1), 1–10. 5 Auchincloss, H., Turka, L. A.: CTLA-4: not all costimulation is

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anna Bazsó, Gyula Poór, Péter Gergely, and Emese Kiss

Kalunian, K., Davis, J. C. Jr., Merrill, J. T. és mtsai and IDEC-131 Lupus Study Group: Treatment of systemic lupus erythematosus by inhibition of T cell costimulation with anti-CD154: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum

Restricted access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Jana Niemz, Stefanie Kliche, Marina C. Pils, Eliot Morrison, Annika Manns, Christian Freund, Jill R. Crittenden, Ann M. Graybiel, Melanie Galla, Lothar Jänsch, and Jochen Huehn

) 3. Graf B , Bushnell T , Miller J : LFA-1-mediated T cell costimulation through increased localization of TCR/class II complexes to the central supramolecular

Open access

Kremer, J. M.: Selective costimulation modulators: a novel approach for the treatment of rheumatoid arthritis. J. Clin. Rheumatol., 2005, Suppl 11 , S55–S62. Kremer J. M

Restricted access

mtsai: Safety of the selective costimulation modulator abatacept in rheumatoid arthritis patients receiving background biologic and nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs: A one-year randomized, placebo-controlled study. Arthritis Rheum

Restricted access

Murata, S., Ladle, B. H., Kim, P. S., Lutz, E. R., Wolpoe, M. E., Ivie, S. E., Smith, H. M., Armstrong, T. D., Emens, L. A., Jaffee, E. M., Reilly, R. T.: OX40 co-stimulation synergizes with GM-CSF whole-cell vaccination to overcome established CD8+ T

Restricted access