Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "creative industries" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

.g. graffiti, street art) was being transformed into economic capital. Therefore, Kapana - a creative industries district is a long-term public policy initiative that attracts audiences and representatives of creative industries from Plovdiv, the country and

Restricted access

Abstract

Transcreation is a creative adaptation service that has been studied from the perspective of the language services industry and academia. Despite broad interest in the topic, little is known about the perceptions individual professionals have of this practice. To fill this gap, this paper aims to provide information from this point of view and focuses on the economic characteristics of transcreation. For this purpose, a sociological study based on a survey has been carried out. A total of 360 professionals from all over the world participated in this initiative. The results show that transcreation is considered as a hard-to-automate service. The practice is perceived and paid as a value-added one, and it can be defined as a form of qualified craftsmanship. Likewise, it seems to be a better-paid service than others. Finally, transcreation is demanded not only by language service providers but also by companies in industries such as marketing, advertising, public relations, and communication.

Restricted access

informing readers about the best Latvian and foreign design as well as examples of the so-called creative industries. The magazine is directed by the architect and urbanist Evelīna Ozola. FOLD is a state-supported magazine incorporating a directory of 21st

Restricted access

A III. évezred küszöbén számos térségi kezdeményezés indult el országszerte, mely az egyes térségek régi és új szereplőinek megismerésére, erőforrásaik feltárására, valamint a kihasználásukra irányuló programok értékelésére irányul. A régiók, a térségek, a települések és a települési szereplők egyaránt arra törekednek, hogy a mindenkori változásokhoz igazodva sajátos karaktereket alakítsanak ki, s ezáltal helyet biztosítsanak a különféle iparágaknak, tevékenységeknek. A Térségi szereplők és térségi sajátosságok a Pilis-Dunakanyar (Szentendrei) kistérségben című jelen összefoglaló a kreatív iparágak körét kívánja bemutatni egy Budapesthez közeli, kiváló pozícióban lévő kistérség helyzetén keresztül. A kistérség kedvező helyzetét nemcsak települései és azok lakói, hanem a természeti és épített környezete, továbbá az egyes települések történeti múltja biztosítja. E témával összefüggésben a jelen munkában két területre kívánok összpontosítani: egyfelől a települések és a bennük rejlő potenciákra, a helyi ún. kreatív iparágak megjelenésére, illetve azok formáira, másfelől a térség természeti és társadalmi leírására, a térségben élők kapcsolati tőkéjére, illetve kapcsolódási pontjaira. Alapvető megállapításom, hogy a térségben kiváló erőforrások állnak rendelkezésre a helyben élők számára (természeti és tárgyi kincsek), amelyek sem az ipar, sem a társadalom oldaláról nem hasznosulnak kellőképpen. A hiányosságot minden esetben az egyéni és csoportos kezdeményezésekben, a társadalmi kapcsolatok szakadozottságában, az erőforrások nem megfelelő összpontosításában, valamint a helyi iparágak és szereplők bizonytalan helyzetében érhetjük tetten. A térségi potenciák azonban mindebben kötőelemet jelenthetnek, amennyiben sikerül a fenti csoportokat belső és külső együttműködésre késztetni.

Restricted access

Techniques . N. Y. : John Wiley & Sons, Inc. Tseng , C. ( 2011 ). Cultural and Creative Industry 2012 . TIER Industry Report , Cultural & Creative Industry, 1 – 7

Restricted access

has achieved a comprehensive output value of 1.9 billion yuan of cultural and creative industries, which accounts for 72% of the total output value of the park [ 3 ]. 163 enterprises have entered the park, and more than 30,000 people have been employed

Restricted access

The “ABCDE” of video gaming control: Arguments, basic research, conceptual models, documented lessons, and evaluation

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author:
Shek Daniel T. L.

. Hemels , S. , & Goto , K. (Eds.). ( 2017 ). Tax incentives for the creative industries . Singapore : Springer . 10

Open access

. Bahbibi Rahmatullah (PhD) is currently an Associate Professor in the Department of Computing, Faculty of Arts, Computing and Creative Industry, Sultan Idris Education University, Malaysia. Having received a BEng (Electrical) from Vanderbilt University

Open access

happens in six ‘low innovation’ sectors . London : NESTA (Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/318431538_Hidden_Innovation_in_the_Creative_Industries ). NIERD ( 2011 ). Strategy proposal for the development of the Hungarian

Open access

. – Molesworth , M. ( 2016 ): Success in the Management of Crowdfunding Projects in the Creative Industries . Internet Research , 26 ( 1 ): 146 – 166 . 10.1108/IntR-08

Open access