Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "creativity tests" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az előadás bemutatja az empirikus kreativitáskutatás beindulásának nemzetközi előzményeit, motívumait, vezéralakjait és történelmi atmoszféráját. Részletesen elemzi a nemzetközitől lényegesen eltérő hazai állapotokat és áttekinti az 1959 és 2009 közötti kreativitással kapcsolatos hazai empirikus kutatásokat, kiemelten a hazai kreativitáskutatás kezdeteire koncentrálva. Bibliográfiai statisztikára alapozva elemzi az elmúlt 50 év publikációs termését a kreativitás terén.

Restricted access

A szerző az eddig folytatott kreativitásvizsgálatok eredményeit összegzi abból a szempontból, hogy milyen összefüggésben lehet akár a hétköznapi életben megjelenő, akár a kiemelkedő alkotók kreativitása az optimizmussal, egészséggel és szubjektív jólléttel. Levezetései szerint mindkét típusú kreativitás valószínűleg együtt jár az optimizmussal – kivéve a művészek esetét, mert erre a következtetésre utaló eredményeket nem talált a szerző. A köznapi kreativitás és a szubjektív jóllét együttjárása azonban valószínűsíthető.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány alapkérdése, hogy az alábbi nem-logikus gondolkodást igénylő problémák megoldásaiban szétválnak-e a verbális és a téri-vizuális problémák vagy nem. A problémák a következők: 1) négytagú A:B::C:D típusú analógiák, 2) vizuális és 3) verbális kreativitástesztek, 4) vizuális és 5) verbális belátásos problémák, 6) térszemléletteszt, 7) hasonlósági ítéletek mély struktúrájukban analóg sztoriproblémák között (pl. orvos-daganat-probléma) páros összehasonlítással, 8) az analóg és a kontroll nem analóg sztoriproblémák ítéletei közötti különbség. Négy probléma emelkedett ki egymással erősen szignifikáns korrelációban: a négytagú analógiák, a térszemléletteszt, a verbális és a vizuális belátásos problémák. Ugyanezek alkottak közös faktort. Ezek mellett gazdag alacsonyabb szintű, de még erősen szignifikáns kapcsolati hálózat alakult ki. A közvetett és a közvetlen kapcsolatok feltárása céljából parciális korrelációkat számoltunk egyenként a négytagú analógiákkal, a térszemléletteszttel és a verbális belátásos problémákkal. Az eredmények szerint közvetlen kapcsolatok maradtak az előbbi négy probléma között, kivéve a vizuális belátásos problémák és a négytagú analógiák közöttit. A kreativitástesztek legtöbb kapcsolatát a négytagú analógiák közvetítették, de megmaradt a közvetlen kapcsolat a vizuális kreativitás és a hasonlósági ítéletek, plusz a különbség között. A vázolt összefüggésekből arra következtethetünk, hogy az ilyen komplex, nehéz problémák/feladatok megoldása során a téri-vizuális és a nyelvi feldolgozás szorosan együttműködik.

Restricted access

. Hattie , J. ( 1980 ). Should creativity tests be administered under test-like conditions? An empirical study of three alternative conditions . Journal of Educational Psychology , 72 , 87 – 98

Open access

., Mitchison , G. (1983) The function of dream sleep. Nature, 304, 111–114. Cropley , A. J. Clapson , L. (1971) Long Term Test-Retest Reliability of Creativity Tests. British Journal of Educational Psychology

Restricted access

Psychological Reports 1960 6 107 122 Guilford, J. P. (1976): Creativity Tests for Children . Orange

Restricted access