Search Results

You are looking at 1 - 10 of 58 items for :

  • "criminology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Ibid . 487. Balogh: A büntető törvények és a büntető novella. op. cit. p. VI. Vámbéry, R.: Kriminológia (Criminology). Jogtudományi Közlöny, 47 (1912) 30, 259

Full access

power balance between the victim and the offender, the perpetrator's prejudiced attitude, and the possibilities of restoring the status quo ante . Debates in criminology, legal and social sciences are increasingly focused on both hate crimes and the use

Open access

A kriminológia, a kriminálpszichológia jórészt a bűntettesek személyiségével, a bűnözés és a deviancia összefüggéseivel foglalkozó tudományág. Az utóbbi években került a figyelem középpontjába a bűncselekmények másik szereplője, az áldozat, ahol azt vizsgálták, miért válik valaki áldozattá, hogyan hathat közre a bűncselekményben. A 2000-es évekből származnak az első nemzetközi publikációk az úgynevezett áláldozatokról, akik meg vannak győződve arról, hogy őket anyagi, erkölcsi vagy egyéb sérelem ért, így mindenáron „igazságot” szeretnének. Gyakran fellebbeznek a hozott döntések ellen. Mindezek miatt az eljárás túlzottan körültekintő és aprólékos. A bűnüldöző szervek személyi állományának jelentős részét hosszú ideig lekötik. A másik oldalon megjelenik a bűnelkövetőként aposztrofált személy, aki valójában a tényleges áldozat. Eltávolodnak tőle vélt tettéért, s gyakran a média torzító hatásának közreműködésével megbélyegezhetik. A jelen tanulmány az áláldozat tünettanát, gyakoriságát, pszichiátriai vonatkozásait, társadalmi megjelenését és hatását írja le. A szerzők a probléma orvosjogi létezésére, jelentőségére hívják fel a figyelmet. Orv. Hetil., 2011, 152, 559–568.

Restricted access

A tanulmány elsősorban azt vizsgálja, mi lesz azokkal a fiatalokkal, akiket korábban javítóintézeti nevelésre ítéltek. A vizsgálat alapján a javító utáni életutak három fő típusa bontakozik ki: korai visszaesés, visszaesés-közeli peremhelyzet, beilleszkedés. Az, hogy a fiatal melyik útra kerül, leginkább az eredeti családi kapcsolataitól, esetleges új családi viszonyaitól, iskolai végzettségétől és rendelkezésére álló munkaalkalmaktól függ. A további életút számára döntő a fiatal szociális tőkéje, a tágabb szociális kategóriához való tartozása és magának a javítóintézetnek a segítségnyújtási lehetőségei. Általában nehéz anyagi és szociális helyzetük miatt még a társadalomba beilleszkedő fiatalok élete is erős küszködések közepette zajlik.

Restricted access

The author explores current trends in law enforcement and criminal policy. The first part of the essay focuses on the methodological and theoretical difficulties with describing the state of global crime. Special attention is given to the peculiarities of post-9/11 developments in the field of crime prevention and anti-terrorist legal regimes, a situation in which the efforts to combat terrorism have crossed the traditional boundaries of criminal law enforcement and the policy and practice of pre-emptive strikes is difficult to fit even into the recognized conceptual framework of crime prevention. Following this, the author turns to the analysis of decentralizing and privatizing public security and law enforcement and the question of security partnerships.Prior to the assessment of the concept and paradigm of human security-which is at the heart of the inquiry-Professor Korinek provides an overview of the social effects of crime and security protection, the social perception of crime and law enforcement and the interrelation of politics and criminal law. The author calls for a complex and global approach when approaching the question of liberty and security, since the traditional distinctions between the military and the police as well as domestic and external security are fading. By using a comparative methodology (incorporating a wide range of international examples along with references to Hungarian criminal policy developments and constitutional jurisprudence) the author claims that the new element in the human security approach is that it places the perspective of individuals and their communities before the security interests of the national or even the whole international community, and thus is able to resolve the dichotomy that is generally presumed to exist between human rights and security.

Full access

A tanulmány elsősorban azt vizsgálja, mi lesz azokkal a fiatalokkal, akiket korábban javítóintézeti nevelésre ítéltek. A vizsgálat alapján a javító utáni életutak három fő típusa bontakozik ki: korai visszaesés, visszaesés-közeli peremhelyzet, beilleszkedés. Az, hogy a fiatal melyik útra kerül, leginkább az eredeti családi kapcsolataitól, esetleges új családi viszonyaitól, iskolai végzettségétől és rendelkezésére álló munkaalkalmaktól függ. A további életút számára döntő a fiatal szociális tőkéje, a tágabb szociális kategóriához való tartozása és magának a javítóintézetnek a segítségnyújtási lehetőségei. Általában nehéz anyagi és szociális helyzetük miatt még a társadalomba beilleszkedő fiatalok élete is erős küszködések közepette zajlik.

Restricted access

There Is no Mercy

In memoriam Sándor Loss

Acta Juridica Hungarica
Author: István H. Szilágyi

This article offers a case study from the “law and literature” perspective implying the presentation of the legal material of the Pusoma case, the drama written from it by Elemér Magyar, the documentary fi lm made from the case by Norbert Komenczi, and the film adaptation of the drama directed by Ragályi Elemér. The study concludes with indicating the directions of the further multidisciplinary studies involving literary studies, forensic linguistics, legal anthropology, criminology and legal sociology.

Full access

Abstract  

InThe Revolt of the Masses, JoseOrtega y Gasset suggests that the work of average or mediocre researchers plays a role in the advancement of science. In order to examine the Ortega hypothesis in sociology, lifework citations to scholars referred to in 5 of the most highly cited contemporary sociological articles are examined. The findings do not support the hypothesis. That is, few average scholars received citations to their work in these influential articles. This finding is consistent with similar analyses for physics and criminology.

Restricted access

Summary  

Four hundred and twenty-eight articles published in 12 crime-psychology journals during the 2003 calendar year were reviewed for subsequent citations in the Social Science Citation Index (SSCI). Fifteen potential predictors were reduced to nine after subjecting the 15 variables to a principal components analysis with varimax rotation. The nine predictors included author characteristics - gender, occupational affiliation (academic-nonacademic), national affiliation (U.S.-other), citations per 2001-2002 first author publications - article characteristics - collaboration (single author-multiple author), article length, reviews, subject matter (corrections/criminology-legal/forensic) - and journal characteristics - journal impact. Negative binomial regression of the citations earned by these 428 journal articles in a 23 to 34 month follow-up (M = 28 months) revealed significant effects for citations per 2001-2002 first author publications, national affiliation, and review articles. These results suggest that author impact may be a more powerful predictor of citations received by a journal article than the periodical in which the article appears.

Restricted access

Atkinson , Lynn and Gerull , Sally-Anne (eds), National Conference on Juvenile Justice, Conference Proceedings No. 22 ( Australian Institute of Criminology 1993 ) 35 – 12

Full access