Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for :

  • "crisis management" x
Clear All

. Judgment in Case C-62/14 . Csaba , L. ( 2013a ): Growth, Crisis Management and the EU: The Hungarian Trilemma . Südosteuropa Mitteilungen , 3 ( 4 ): 155 – 169

Restricted access

A tanulmányban Szingapúr és Hongkong tapasztalatai alapján azt kívánjuk meghatározni, hogy a kis, nyitott gazdaságok esetében melyek az eredményes válságkezelés lépései, és ezen lépések megtételéhez milyen előfeltételek szükségesek. A kitűzött cél érdekében előbb az Európai Unió közösségi szintű válságkezelési tapasztalatait ismerhetjük meg, majd pedig sor kerül a tárgyalt két ázsiai gazdaság részletes bemutatására, válságkezelési gyakorlatuk összehasonlítására, valamint a válságkezelés közös pontjainak meghatározására. Az ázsiai válságkezelési módszerek európai alkalmazhatóságát Észtország példáján keresztül teszteljük. Végezetül a távol-keleti tapasztalatok alapján a sikeres válságkezelés öt lépése, valamint az ezen lépések hatékony alkalmazását lehetővé tevő előzetes gazdaságpolitikai irányok kerülnek meghatározásra.

Restricted access

This essay attempts to go beyond presenting the bits and pieces of still ongoing crisis management in the EU. Instead it attempts at finding the ‘red thread’ behind a series of politically improvised decisions. Our fundamental research question asks whether basic economic lessons learned in the 1970s are still valid. Namely, that a crises emanating from either structural or regulatory weaknesses cannot and should not be remedied by demand management. Our second research question is the following: Can lacking internal commitment and conviction in any member state be replaced or substituted by external pressure or formalized procedures and sanctions? Under those angles we analyze the project on establishing a fiscal and banking union in the EU, as approved by the Council in December 2012.

Restricted access

The main goal of the paper is to explain the role of expectations in austerity cycles during financial bailouts. The paper presents a political economy model of bailouts, where the conditions, their implementation, and market reception are considered as forms of a social dilemma. In such situations, expectations about the actions of other actors approximated by the concepts of trust or distrust play a critical role. An environment of trust is conducive to mitigating the size and effects of fiscal contraction, while an environment of distrust is likely to magnify both. It is also argued that the credibility of government is the key driving force in these self-reinforcing cycles. The crisis management experiences of Greece and Ireland serve to illustrate the theoretical model.

Restricted access

A jelenlegi gazdasági világválság kitörésekor a szakértők felismerték, hogy ennek méretei, veszélyei túlnőttek a ciklikusan bekövetkező recessziókon. Természetes képzettársításként a nyolcvan év előtti Nagy Válsággal vetették össze. E krízis volt – békeidőben – az emberiséget sújtó legnagyobb gazdasági katasztrófa. A válságkezelés eredményes módjait keresve adódott F. D. Roosevelt amerikai elnök sikeres megoldásokat alkalmazó New Deal-jének példája. (Ezért merült fel a jelenlegi válság kezelésére egy új, a mai korszaknak megfelelő New Deal gondolata.) A negatívumok is tanulságosak: az akkori amerikai „elszigetelődési politika” lett a Nagy Válság elhúzódásának egyik fő oka. A második világháború vége felé F. D. Roosevelt kezdeményezte a nemzetközi pénzügyi rendszer szabályozását: az egyezmény létrejött, 1944-ben Bretton Woodsban fogadták el. (Akkor született a Világbank és az IMF.) Most is a javaslatok közt szerepel egy, a mai feltételekhez idomult, hasonló megállapodás létrehozása.A szerző törekvése, hogy történelemszociológiai módszerekkel elemezze az 1929 utáni és a mai válság azonosságait és különbségeit, jobb eligazodásunk érdekében. Az elemzést a Társadalomkutatás 2010/1. számában folytatja.

Restricted access

A jelenlegi globális gazdasági válság kitörésekor – noha a világhelyzet minden lényeges elemében eltérő – joggal merült fel a folyamat hasonlósága az 1929–33 közti gazdasági világkatasztrófával. (A szerző ezért foglalkozott a tanulmány első részében Franklin D. Roosevelt amerikai elnök korszakos teljesítményével a „New Deal” néven ismert válságkezeléssel.) E második rész a G20 testületébe tömörült hatalmaknak a mostani krízis elleni küzdelmét mutatja be, amelynek során sikeresen elhárították a világgazdaságot fenyegető összeomlást. Eközben fokról fokra változott a G20 maga is: státusa, belső erőviszonyai módosultak. A tanulmány a geostratégiai helyzet újonnan adódó kérdéseit taglalja, végül foglalkozik a világtársadalom jövőjének meghatározó alternatívájával: a növekedés és/ vagy fejlődés paradigmaváltásának lehetőségével.

Restricted access

Abstract

Evidence from the global financial crisis (2007–2008) and the Asian financial crisis (1997) have taught policymakers valuable lessons. The contagious effects of these crises have proven unavoidable and have led to negative economic development. However, South Korea, unlike other countries, has recovered remarkably from both episodes of financial turmoil and proved their ability to maintain positive growth throughout the two periods. This study investigates the correlation between the evolution of South Korean banking and corporate sector before, during and after these crises. A VAR model was employed to test the effectiveness of the South Korean government's policies, in response to the financial crisis from 1997 to 2017, using macroeconomic variables as proxies for newly introduced policies, and non-performing loans for controlled risks. The empirical results indicate impulse response functions which suggest that changes in macroeconomic variables as a representation for the policies resulted in a reduction of non-performing loans. This implies successful risk reduction and an overall economic recovery.

Open access

: Crisis in Economics? Studies in European Political Economy . Budapest : Akadémiai Kiadó , pp. 138 – 156 . Csaba , L. ( 2009 b): Unintended Consequences of Crisis-Management

Restricted access

This contribution aims to analyze the concept of the immaterial public order and its use in law and jurisprudence in the context of social crises. It understands this concept as an ancient response becoming part of the formalized legal order, to the societies in crises. The different legal orders must respond such challenges as the globalization, terrorism or financial crises of nowadays. The paper proposes to understand the immaterial public order as an instrument of law that helps the cooperation of the different normative orders as e.g. of the domestic legal order and the European law or international law. But this concept is useful not only to regulate the relationship between different legal orders but also to settle the relationship between the legislator and the constitutional judge. The analysis offers a general doctrinal approach while focusing on the French case.

Restricted access

): The Role of Expectations in Austerity Cycles: The Political Economy of Crisis Management in Ireland and Greece . Acta Oeconomica , 64 ( 4 ): 481 – 509 . Glassner , V. – Keune

Restricted access