Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "császármetszés" x
  • All content x
Clear All

: https://www.ksh.hu . [Hungarian] 3 Nagy S. Changing trends and indications for cesarean section in the last few decades. [A császármetszés javallatainak változása az elmúlt

Restricted access

322 Ugocsai Gy.: A császármetszés javallatai körének változása. Motesz Magazin, 2005, 3 , 14–21. Ugocsai Gy

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István Várkonyi, Ildikó Makai, Gyöngyi Papdiné Nyíri, György Bacskó, and László Kardos

A császármetszés tipikus, részben megelőzhető szövődménye a sebfertőzés. Kórházunkban 2008 októberében kezdtük a sebfertőzés-surveillance részeként a császármetszéses adatok gyűjtését. Célkitűzés: A műtétek körülményeinek, kimeneteleinek leírása, a közöttük levő összefüggések feltárása. Módszer: A kórházban 2008. október 1. és 2009. szeptember 30. között végzett 523 császármetszés adatait dolgoztuk fel. A vizsgált tényezőket leíró statisztikai kimutatásokkal jellemeztük. A sebfertőzés és a többi tényező közötti összefüggéseket logisztikus regresszióval elemeztük. Eredmények: Sebfertőzés 3,6%-ban lépett fel, gyakoribb volt fiatalabb korban, meconiumos/purulens magzatvíz, anaemia és subcutan haematoma esetén; mintegy harmadára csökkent a második fél évben, az infekciókontroll-intézkedések megszigorítása után. Következtetések: Az életkor helyettesítő változója olyan tényezőknek, amelyek összefüggésben állnak a sebfertőzés kockázatával, így klinikailag hasznosítható prediktív szerepe van. A helyes infekciókontroll hatásos eszköz a sebfertőzés megelőzésében. Az eredmények konzisztensek azzal, hogy eredményes volt a profilaktikus antibiotikum-indikációs gyakorlat és hatásos volt a profilaxis. Orv. Hetil., 2011, 152, 14–22.

Restricted access

Absztrakt

Az utóbbi években megjelent tanulmányok egyre inkább alátámasztják, hogy bár a sclerosis multiplex már fiatal felnőtt korban manifesztálódik, ennek ellenére nem foszthatja meg a reproduktív korú nőket az anyaság csodálatos érzésétől. Sőt – az ellentmondásos nemzetközi irodalom ellenére – védőfaktor magára a betegségre, és nincs káros hatással a magzatra. Az immunmoduláns terápia alkalmazása terhesség alatt azonban egyedi elbírálást és gondos körültekintést kíván, amellyel a szakember hozzájárulhat a sclerosis multiplexben szenvedő édesanya családi boldogságához. Orv. Hetil., 2015, 156(34), 1360–1365.

Restricted access

Nagy S. Changing trends and indications for cesarean section in the last few decades. [A császármetszés javallatainak változása az elmúlt évtizedekben.] Orv Hetil. 2014; 155: 1140–1146. [Hungarian

Open access

Varjassy P.: A császármetszés története Magyarországon a 19. század végéig. Orv. Hetil., 2002, 143, 44 , 2493–2499. Varjassy P. A császármetszés története Magyarországon a 19

Restricted access

A.: A császármetszés története és ikonográfiája. Folium, Budapest, 1996, 25–26. Szabó A. A császármetszés története és ikonográfiája

Restricted access

. [Császármetszés élőnél angolkóros (rhachiticus) medenceszűkület miatt.] Orv. Hetil., 1857, 1 (8) 120–121., (9) 134–136., (10) 153–155. [Hungarian] 4 Arneth, F. H.: Die

Open access

Bevezetés: A császármetszés gyakoriságának növekedése hátterében az anyai kérésre végzett császármetszések szerepe is felmerült, annak ellenére, hogy nincs olyan hivatalos indikáció, amely alapján ilyen beavatkozás legálisan elvégezhető lenne. Ezért lehetetlen megbecsülni, hogy milyen mértékben járulnak hozzá az anyai kérésre végzett beavatkozások a császármetszés növekvő gyakoriságához. Célkitűzés: A szerzők a délkelet-magyarországi szülész-nőgyógyászok anyai kérésre végzett császármetszéssel kapcsolatos attitűdjének feltérképezését tűzték ki célul. Módszer: 2010 elején anonim kérdőíveket juttattak el a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei szülészeti intézményekben dolgozó 137 szülész-nőgyógyászhoz. A válaszadási arány 74,5% (n = 102) volt. Eredmények: A válaszadók több mint fele elutasította annak elméleti lehetőségét, hogy hazánkban legálissá váljon a megalapozott orvosi indikáció hiányában, pusztán az anya kérésére végzett császármetszés gyakorlata. Amennyiben azonban a törvényi szabályozás erre lehetőséget teremtene, 81 (79,4%) szülészorvos elvégezné a beavatkozást. Következtetések: A szülész-nőgyógyászok több mint felének elutasító véleménye ellentétben áll a feltételes hajlandósággal, amelyet többségük mutat a legális körülmények között elvégezhető, orvosi indikációval nem alátámasztott császármetszésekkel kapcsolatban. Orv. Hetil., 2013, 154, 1303–1311.

Restricted access