Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "csípőprotézis" x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Skaliczki, Attila Szatmári, Imre Sallai, Imre Antal, Balázs Kiss, Zoltán Bejek, Gergely Holnapy, Tibor Major, Gábor Czirók and Tamás Terebessy

elective total hip arthroplasty? [Szükség van szívódrainre elektív csípőprotézis-műtétek során?] Orv Hetil. 2016; 157: 1171–1176. [Hungarian] 23 Sukeik M, Alshryda S, Haddad FS, et

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tibor Major, András Bikov, Gergely Holnapy, Zoltán Bejek, Bernadett Bakos, Miklós Szendrői and Gábor Skaliczki

arthroplasty. [Csípőprotézis-műtétre várva.] White Golden Book, Budapest, 2000. [Hungarian] 20 Raves, J. J., Slifkin, M., Diamond, D. L.: A bacteriologic study comparing

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A tranexámsav (TXA) napjainkban rutinszerűen használt gyógyszer elektív ízületi protetizálás esetében, a műtét során kialakuló vérveszteség, illetve transzfúziós igény csökkentése céljából. Célkitűzés: A dolgozat célja, hogy értékelje a tranexámsav kis vérzési szövődményekre kifejtett hatását cementes csípőprotézis beültetése során, amikor rivaroxabant használunk antikoagulánsként, melynél az elmúlt időszakban több vizsgálat is nagyobb arányban előforduló sebgyógyulási zavart igazolt. Módszer: Retrospektív módon vizsgáltuk a csípőprotézis-beültetésen átesett betegeket. Azok a betegek, akiket 2014. január és november között perioperatív tranexámsavval kezeltek, a TXA-csoportba kerültek. Ezt a csoportot a 2012 februárja és decembere között, a tranexámsav bevezetése előtt hasonló beavatkozáson átesett betegek adataival hasonlítottuk össze (kontrollcsoport). Vizsgáltuk a tranexámsavnak a műtéti seb vérzésére és váladékozására, a seb körül látható bőrfelszíni haematoma méretére, a combtérfogat-változásra és a számított perioperatív vérveszteségre kifejtett hatását. Eredmények: Összesen 168 beteget vontunk be a vizsgálatunkba, 81 beteget a TXA-csoportba és 87 beteget a kontrollcsoportba. A posztoperatív combtérfogat-növekedés kisebb mértékű, mindössze 270,3 ml (129,1–449) volt a TXA-csoportban, míg 539,8 ml (350–864,8) a kontrollcsoportban (p<0,001). A számított perioperatív vérveszteség kisebb volt a TXA-csoportban (1150 ml [780–1496]), mint a másik csoportban (1579 ml [1313–2074]) (p<0,001). A tranexámsavval kezelteknél a transzfúziós igény több mint a felére csökkent, itt a betegek 15%-a, míg a kontrollcsoportban a 39%-uk kapott vért. Következtetések: A tranexámsav csökkentette a posztoperatív combtérfogat-növekedés, a műtéti sebvérzés és a bőrfelszínen látható haematoma mértékét akkor is, amikor rivaroxabant használtunk antikoagulánsként. További nagy esetszámú kutatások szükségesek, hogy vizsgálják a tranexámsavnak a kis vérzési szövődményekre és azok potenciális szövődményeire (posztoperatív fertőzés) kifejtett hosszú távú hatását. Orv Hetil. 2019; 160(12): 456–463.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Szatmári, Ákos Menyhárt, Imre Antal, Imre Sallai, Gergely Holnapy, Zoltán Bejek and Gábor Skaliczki

Absztrakt:

Bevezetés: Az egyre nagyobb számban végzett nagyízületi arthroplasticák miatt előtérbe került a posztoperatív kórházi napok számának csökkentése, valamint a rehabilitáció gyorsítása. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő, hatékony, biztonságos posztoperatív fájdalomcsillapítás. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az volt, hogy összehasonlítsuk a hagyományos és az újfajta multimodális fájdalomcsillapító kezelésben részesült betegek posztoperatív funkcionális eredményeit, a műtétet követő fájdalomszintjüket és opioidfájdalomcsillapító-igényeiket. Módszer: Prospektív vizsgálatunkba 81 beteget vontunk be, akiknél 2017. február és 2018. január között intézetünkben primer csípőprotézis-implantációt végeztünk. A randomizált módon csoportosított betegek közül a kontrollcsoportban 38 fő, a multimodális fájdalomcsillapításban részesült betegek csoportjában 43 fő szerepelt. Vizuális analóg skála (VAS) segítségével ellenőriztük a betegek szubjektív fájdalomszintjét, valamint rögzítettük fájdalomcsillapító-igényüket. Eredmények: Multimodális fájdalomcsillapításban részesült betegeinknél az opioidtartalmú fájdalomcsillapítók iránti szignifikánsan alacsonyabb igényt, valamint szignifikánsan alacsonyabb VAS-értéket tapasztaltunk a posztoperatív 6. órában, 3. és 4. napon. Továbbá e csoport betegei szignifikánsan rövidebb ideig tartózkodtak a kórházban a műtétet követően. Következtetések: Tapasztalataink alapján a multimodális fájdalomcsillapítás egyoldali primer csípőízületi arthroplastica esetén szignifikánsan csökkentette a betegek posztoperatív szubjektív fájdalomérzetét és fájdalomcsillapító-igényét. Orv Hetil. 2019; 160(52): 2054–2060.

Open access

-628-2861-4. Sebestyén A., Vámhidy L.: Csípőprotézis implantációk igénybevételének jellegzetességei Magyarországon. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2010, 53 , 173–180. Vámhidy L

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Csenge Szeverényi, Zoltán Csernátony, Ágnes Balogh, Tünde Simon, Zoltán Kekecs and Katalin Varga

References 1 Szendrői T. Hip arthroplasty in the 21st century. [Csípőprotézis a XXI. században.] Orvosok Lapja 2016. 05. 20. pp. 28–29. [Hungarian

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A nagyízületi endoprotézis-beültetések jelentős posztoperatív fájdalommal járnak. A lokális infiltrációs analgesia hatékony, de költséges eljárás, hazánkban nem terjedt el széles körben. Célkitűzés: Módosított összetételű helyi infiltrációs fájdalomcsillapítással szerzett tapasztalataink bemutatása. Módszer: Primer csípő-, illetve térdízületi totális endoprotézis-beültetésen átesett 99 páciens adatait dolgoztuk fel prospektíve. Valamennyi páciens a műtét során helyi infiltrációs fájdalomcsillapításban részesült, amelyhez az ajánlásokhoz képest módosított összetételű koktélt alkalmaztunk. A posztoperatív első 18 órában óránként rögzítettük a betegek által a fájdalomskálán bejelölt fájdalomintenzitást. Feljegyeztük, hogy a betegek milyen analgetikus terápiában részesültek még posztoperatíve. Költséghatékonysági számítást is végeztünk. Kontrollcsoportként 97 teljes primer csípő-, illetve térdprotetizált páciens szolgált. Eredmények: Az infiltrációs érzéstelenítésben részesült betegek fájdalomérzete szignifikánsan alacsonyabb volt (p<0,001). Fájdalomcsillapító-igényük közel felére csökkent, posztoperatív fájdalomcsillapításukra 47%-kal kevesebbet költöttünk. Következtetés: Nagyízületi endoprotézis beültetése során általunk alkalmazott, lényegesen olcsóbb helyi infiltrációs érzéstelenítés eredményesen csökkenti a betegek közvetlen posztoperatív fájdalomérzetét, lehetővé teszi a koraibb mobilizációt. Orv. Hetil., 2017, 158(9), 352–357.

Restricted access

Bevezetés: A nagyízületi endoprotézis-implantációk jelentős vérveszteséggel járó beavatkozások. Az elmúlt években több szerző is beszámolt a perioperatív időszakban alkalmazott tranexámsav vérzéscsökkentő hatásáról. Célkitűzés: A szerző vizsgálta, hogy primer csípőízületi totális endoprotézis-beültetés előtt 30 perccel, majd hat óra múlva ismét alkalmazott intravénásan adagolt tranexámsav csökkenti-e a posztoperatív vérveszteséget, a beadott vörösvértest-koncentrátum készítmények számát, s ezen keresztül a beavatkozás költségeit. Módszerek: A szerző retrospektíve hasonlította össze 2010 áprilisa és 2011 decembere között operált 54, tranexámsavval végzett gyógyszeres vérzéscsillapító terápiában részesült (1. csoport) és 50, tranexámsav-kezelésben nem részesült (2. csoport), primer totális csípőendoprotézis-beültetésen átesett betegnél a műtét utáni vérzés, a hemoglobin, a hematokrit, a vörösvértestszám változását és a beadott vérkészítmények számát. Számítást végzett a gyógyszeres vérzéscsillapítás költségvonzatát, költséghatékonyságát illetően. Eredmények: Az 1. csoportban a műtét utáni vérzés átlagos mennyisége 732 ml (210–1280 ml), a 2. csoportban 1092 ml (420–2640 ml) volt. Az 1. csoport 54 betegéből 10 beteg szorult transzfúzióra, egyenként 2 E vörösvértest-koncentrátumot kaptak. A 2. csoport 50 betegéből 49-en szorultak vérpótlásra, összesen 98 E vörösvértest-koncentrátum fogyott. Tranexámsav alkalmazása mellett egyetlen esetben sem alakult ki thromboemboliás szövődmény. A tranexámsavval végzett gyógyszeres vérzéscsillapítás, továbbá az allogén vérkészítménnyel végzett vérpótlás átlagos költsége betegenként 5180 Ft volt az 1. csoportban, és 15 840 Ft volt a 2. csoportban. Következtetések: Tranexámsav intravénás alkalmazásával hatásosan és biztonságosan lehet csökkenteni a posztoperatív időszakban a csípőízületi totális endoprotézis-beültetésen átesett betegek vérzését és transzfúzióigényét. Éves szinten több mint 1,5 millió forint anyagi és 240 egység vörösvértestkoncentrátum-megtakarítást értek el egy egyszerűen, olcsón és biztonságosan megvalósítható gyógyszeres vérzéscsillapító módszer bevezetésével. Orv. Hetil., 2012, 153, 1607–1612.

Restricted access

A szerzők ritka veleszületett vérzékenységben, XI-es faktorhiányban szenvedő nőbetegek ortopéd sebészeti, illetve traumatológiai műtét után jelentkező, keringésmegingást okozó vérzéses szövődményének kezelését, illetve a vérzéses szövődmény kivédését ismertetik aktivált, rekombinált VII-faktor (NovoSeven ® , Novo Nordisk, Bagsvaerd, Denmark) alkalmazásával. Az első esetben előrehaladott, bal csípőízületi arthrosis miatt csípőízületi teljes arthroplasticát végeztek. Az ismert vérzékenység tükrében, a friss fagyasztott plazma adása ellenére, súlyos fokú utóvérzés lépett fel. A szerzők ismertetik a műtét után kialakult vérzéses epizódok időbeli dinamikáját, az újbóli feltárás dilemmáját és az alkalmazott aktivált rekombinált VII-faktor- (rFVIIa-) terápiával szerzett kedvező tapasztalataikat. A második esetben egy ismerten FXI-hiányos beteg esés során elszenvedett jobb oldali pertrochantertörésének műtéti megoldását ismertetik. A beteg korábbi műtétei során jelentős vérzékenységet tapasztaltak, ami az alkalmazott friss fagyasztott plazma adásával nehezen volt uralható, ezért a vérzéses szövődmény elkerülése érdekében a műtétet rVIIa-faktor védelmében végezték.

Restricted access

Absztrakt

Betegünknek bal oldali pyelonplasztika miatt hasfali sérve alakult ki. Anamnaesisében még colondiverticulumok, a lumbalis csigolyák arthrosisa, bal oldali csípőprotézis-beültetés és hasi metszésből hysterectomia szerepelt. Speciális CT-manőverek és -technikák hiányában a kis sérvet csak laparoscoppal tudtuk diagnosztizálni. A hasfali sérv felszívódó varratos kezelése csak átmeneti eredménnyel járt. A Composix háló beültetése és kapcsos rögzítése posztoperatív neuralgiát váltott ki. A szövődményt a kialakult adhaesiók oldásával és a kapcsok eltávolításával kezeltük.

Restricted access