Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "csecsemőkori érzelemszabályozás" x
Clear All

Absztrakt

Vizsgálatunk egy szélesebb spektrumú longitudinális kutatás keretében folyt, melynek része a csecsemőkori érzelemszabályozás vizsgálata. Munkánk során csecsemők (N = 52) érzelemszabályozó kapacitását, megküzdési viselkedését, valamint az anyai viselkedést vizsgáltuk a csecsemő 4 és 9 hónapos korában egy mérsékelten stresszkeltő szituációban.

A Tronick-féle fapofa (still-face) helyzet módosított változatát alkalmaztuk, amelyben 5 egymást követő epizód (normál/fapofa/normál/fapofa/normál) közül kettőben az anya „fapofát vesz fel”, vagyis beszünteti az interakciót, arckifejezése semleges, nem néz és nem reagál a csecsemőre.

A fapofa felvételeket saját szerkesztésű, bővített kódrendszerrel elemeztük. Ez a gyermeki mellett az anyai viselkedés egyes, előzetes elemzés alapján kiválasztott elemeit (tekintet iránya, érzelmi állapot, mozgási aktivitás, vokalizáció, tükrözési viselkedés) is tartalmazta, így a szokásosnál szélesebb körű kérdések vizsgálatára is alkalmas. A viselkedéseket az Observer XT 9.0 viselkedéselemző szoftver segítségével folyamatosan rögzítettük.

Megerősítve korábbi kutatási eredményeket, azt tapasztaltuk, hogy fapofa helyzetben a csecsemők eltérő viselkedésmintázattal reagáltak az egyes vizsgálati szakaszokra. E reakciók mintázata a két életkorban hasonlóan alakult, lehetővé téve az érzelemszabályozó kapacitás vizsgálatát. A három interakciós szakaszban az anyai affektív viselkedés együttjárást mutatott a gyermek érzelmi válaszaival.

Kódrendszerünkkel azonosíthattuk az érzelemszabályozás korai formáit, valamint a csecsemő és anyai viselkedés összefüggését. Az egyes epizódok között megfigyelt gyermeki viselkedések stabilitása erős, vonásszerű jellemzőkre is ráirányították figyelmünket.

Restricted access

Absztrakt

A csecsemők érzelemszabályozó kapacitását és megküzdési mechanizmusait, valamint az anyai viselkedést 4 és 9 hónapos korban a mérsékelten stresszkeltő, módosított Tronick-féle „fapofa” helyzetben 115 anya–csecsemő párnál vizsgáltuk. Az anyai és gyermeki viselkedést saját kódrendszerünk alapján az Observer XT 9.0 viselkedéselemző szoftver segítségével öt dimenzió mentén folyamatosan rögzítettük (tekintet iránya, vokalizáció, érzelmi állapot, mozgásos aktivitás, tükrözési viselkedés).

A 4 és 9 hónapos korú csecsemők mennyiségileg és minőségileg eltérő módon reagáltak a szituációra. A csecsemők 9 hónaposan több interaktív és semleges típusú vokalizációt, valamint tárgymanipulációt mutattak. Az anyai kommunikáció szüneteiben (fapofa epizódok) a 9 hónapos csecsemők többet néztek az anyjuktól eltérő irányba. A hangban, mozgásban és komplex formában jelentkező tükrözési viselkedés szinte kizárólag 9 hónapos korban volt megfigyelhető. Megerősítve korábbi kutatási eredményeket azt tapasztaltuk, hogy a 9 hónapos csecsemők változatosabb eszköztárral rendelkeznek a stresszel való megküzdésben. Az anyák viselkedése is eltért a csecsemők életkora szerint. A csecsemők 9 hónapos korában kevesebb pozitív, több semleges érzelmet mutattak. A mozgásban, hangban és a több modalitásban jelentkező tükrözési viselkedés a 9 hónapos, míg az arckifejezésbeli tükrözés a 4 hónapos csecsemők irányába jellemzőbb.

A csecsemőket az interakciós epizódokban megfigyelt megküzdési viselkedésmintázat alapján mindkét életkorban hasonló csoportokba (semleges, sírós, anyafókuszú) sorolhattuk. A csecsemőklaszterek között a helyzetben megfigyelhető viselkedési különbségek markánsabbak voltak, mint az életkorok közt.

A csecsemő negatív érzelmeinek szabályozására a két életkorban hasonló anyai stratégiák (pozitív, semleges-pozitív, semleges, visszahúzódó) jelentek meg, amelyek eltérő hatékonyságot mutattak.

Restricted access