Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "cultural minority" x
  • All content x
Clear All

The author analyses the existence of a youth subculture, as it appears in two subcultural spheres on the basis of interviews and her experience of fieldwork carried out in a city in Central Europe. Values and experiences which are connected to the underground electromusic actions are discussed, while the places and modes of cultural actions are studied. The subcultural patterns which increasingly influence the youth of the cities reflect an estrangement from the city life. The liminal phases of estrangement recur in the life of the individual, they provide a possibility to gain communal experiences and to establish special subcultural values. These are possible only with the adaptation to the cultural pattern and with the acceptance and usage of subcultural activities.

Restricted access

Absztrakt:

A 2013-as évet követő, fokozódó nemzetközi migrációs nyomás váratlan kihívások elé állította az európai uniós tranzit- és célországok egészségügyi ellátórendszereit és szakembereit. Európa-szerte is egyre inkább előtérbe került az olyan, ún. ’kulturálisan kompetens’ egészségügyi ellátórendszerek kialakításának fontossága, amelyek képesek alkalmazkodni és megfelelő választ adni a változó összetételű populációk szükségleteire, valamint figyelembe veszik a kulturális, vallási és nyelvi sokszínűséget. Ma már köztudott, hogy az egészségi állapotban mutatkozó egyenlőtlenségek hátterében főként társadalmi-gazdasági tényezők állnak, és hogy ezek az egyenlőtlenségek egyes etnikai és kulturális kisebbségek körében különösen nyilvánvalóak. Esetükben ehhez hozzáadódik, hogy gyakran még az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés is komoly akadályokba ütközik, beleértve a nyelvi és kulturális különbségekből eredő akadályokat, amelyek elsődlegesen az ellátórendszer és a beteg közötti kommunikáció és egyéb interakciók során manifesztálódnak. A kommunikációs nehézségek és félreértések az ellátók körében frusztrációhoz és előítéletekhez, a betegek részéről pedig az orvossal való együttműködés hiányához is vezethetnek, így hosszú távon hozzájárulhatnak a betegek rosszabb egészségi mutatóihoz. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a lehető legjobb minőségű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a többségi társadalomtól eltérő nyelvű, kultúrájú, vallású migráns, etnikai vagy más kisebbségi populációk ellátása során egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a különbözőségekből fakadó nehézségek leküzdésére, és ennek egyik fontos lépése az interkulturális kompetenciák fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben. Közleményünkben az interkulturális kompetencia fogalmát, tartalmát és fejlesztési lehetőségeit járjuk körül klinikai és egészségügyi környezetben. Orv Hetil. 2020; 161(32): 1322–1330.

Open access

as desirable. Casual sex (even when it is not problematic) is associated with shame in cultural minorities, and therefore, the woman might be less inclined to seek treatment for SA in such cultures ( Ferree, 2001 , 2002

Open access

formed cultural minorities. There were those who saw the decline or death of the Hungarian nation in the lack of a central and joint, ancestral standard variety held in high esteem, while others supported the intention to create new forms to construct new

Restricted access

Postcolonialism in Central Europe •

(A linguistic perspective)

Hungarian Studies
Author: Gábor Tolcsvai Nagy

formed cultural minorities. There were those who saw the decline or death of the Hungarian nation in the lack of a central and joint, ancestral standard variety held in high esteem, while others supported the intention to create new forms to construct new

Restricted access

of a linguistic and cultural minority. The present text follows this tradition as well: accepting and respecting the preference of Deaf communities (cf. https://wfdeaf.org ); Deaf is spelled with a capital “D” unless the word is used strictly in the

Open access