Search Results

You are looking at 1 - 10 of 4,183 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

). Several researches have been conducted on their motivations, expectations and experiences related to Hungarian culture in recent years. Expectations and motivations for foreign students The expectations and

Open access

Barkow, J. H. (1989): Darwin, Sex, and Status: Biosocial Approaches to Mind and Culture . Toronto: University of Toronto Press. Darwin, Sex, and Status: Biosocial

Restricted access

268 Morris, M. W. and Peng, K. (1994): Culture and cause: American and Chinese attributions for social and physical events. Journal of Personality and Social Psychology , 67, 949

Restricted access

. Psychological Review 78 171 206 Bartlett, R C. (1923): Psychology and Primitive Culture. Cambridge, England

Restricted access

G. G. Galef (eds): Social Learning in Animals - The Roots of Culture . San Diego, CA: Academic Press. Social Learning in Animals - The Roots of Culture

Restricted access

A tanulmány körvonalazza a kulturális pszichiátria kialakulását, kiemelve e tudományág megnevezésének a fejlődését, más tudományterületekkel való termékeny kapcsolatát és működési területének folyamatos bővülését. A kulturális pszichiátria egyik fókuszpontja a kultúra és a pszichopatológia kölcsönhatása, a biológiai, pszichológiai, szociális és kulturális tényezők hatása a kórképek megjelenési formáira és megnyilvánulási sajátosságaira. A szakirodalom alapján tárgyalja az ebből fakadó diagnosztizálási nehézségeket és az erre vonatkozó eltérő véleményeket. A kultúra különböző mértékű hatását elemezve a helyi gyógyítási eljárások, kulturálisan befolyásolt egyedi terápiák, és a modern pszichoterápiák kapcsán a tanulmány azt kívánja hangsúlyozni, hogy a pszichoterápia komplex folyamatában a kulturális tényező figyelembevétele elengedhetetlen. A megnövekedett migráció és a globalizáció világában a mentális egészség szempontjából a kulturális dimenzió fontossága megjelenik az elmegyógyászat területén is. Kiemelkedik a kulturális kompetencia fontossága a klinikai gyakorlatban, hogy a diagnosztizálás és a terápia folyamata egy adott kultúrkörhöz tartozó egyén jóllétét segíthesse elő.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Tatjana Horvat
,
Philipp Mayrleitner
,
Romana Korez Vide
, and
Vito Bobek

; Chambers – Hamer 2010; Franke – Nadler 2008; Frederking 2002 ). Within the evolution of growth theories and development studies the importance of cultural variables has become more evident than ever. However, only a few researchers have linked culture

Restricted access

oversights are painfully articulated in Culture and Psychedelic Psychotherapy: Ethnic and Racial Themes from Three Black Women. The authors are three Black women who recount their experiences with a single session of MDMA 1 through a Food and Drug

Open access

National cultures and European identity

The process of Engrenage among European Commission civil servants

Society and Economy
Author:
Erika Tóth

Cini, M. (2001): Reforming the European Commission: an Organisational Culture Perspective. Queen’s Papers on Europeanisation , No. 11/2001. Retrieved: 12 May 2007, from http

Restricted access

SPERBER, D. (1994): The modularity of thought and the epidemiology of representations. In A. L. Hirschfeld, A. S. Gelman: Mapping the Mind: Domain Specificity in Cognition and Culture. Cambridge: Cambridge University Press

Restricted access