Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

  • "curriculum development" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Egy felsőoktatási e-learning tananyagfejlesztés értékelése

Evaluation of an E-Learning Curriculum in Higher Education

Educatio
Authors:
Judit T. Kárász
,
Olivér Nagybányai-Nagy
,
Nándor Takács
, and
Szabolcs Takács

A COVID–19 miatt bevezetett távolléti/hibrid oktatás első három félévének során tananyagfejlesztést végeztünk a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében a matematikai statisztika tárgy keretei között. A pszichológus alap- és mesterképzés hallgatói esetében az oktatási keretrendszer folyamatos naplózása lehetővé tette, hogy összesített statisztikák segítségével megfigyeléseket tegyünk. Az időszak végén a mesterképzéses hallgatóktól Q-módszertan (Stephenson 1953) szerinti preferenciaértékelést is kértünk, hogy az általuk alkalmazott e-learning stratégiákról képet alkothassunk. Ennek segítségével azonosítani tudtunk három eltérő tanulási stratégiát (önálló tanulás, gyakorlatorientált tanulás erős oktatói támogatással, elméletorientált tanulás), melyek a felkínált tartalmakat eltérő módon használták ki. Ez indokolja, hogy ezen anyagok elérését továbbra is biztosítsuk a hallgatók számára.

Open access

Az új kétszintű magyar felsőoktatási képzési rendszerben is fontos szerepet játszanak a képzési és kimeneti követelmények. Ezek adják meg az alapot a szakindítások megítéléséhez és az intézményi tantervek kidolgozásához. A cikkben a követelményeket hierarchikus rendszerben látjuk jól megvalósíthatónak: az általános és a képzési ágakhoz tartozó leírásokat követik az intézményi szintű szakleírások. Mindezek lényegi eleme a kimeneti oldalra történő koncentrálás, a kompetenciákra építés. A cikk utolsó részében ajánlásokat fogalmazunk meg a képzési és kimeneti követelmények formai megvalósításához.

Restricted access

and learning companions of young children. Teachers should understand what their young students’ living experience, development and interests, and take these as the foundation of curriculum development. Through interacting with children within the

Open access

:_(i) school improvement, (ii) research and innovation, (iii) teacher education as skill development, and (iv) university improvement and (v) curriculum development ( EDiTE, 2020 ). School-university partnership, especially in teacher education, is essential as

Open access

In the wake of the economic crisis, a question arises increasingly often: what is the role of economic culture in overcoming the crisis? Since the mid-2000s, leaders of developed countries have kept pointing out that fostering political and economic education is a driver of growth and development. Curricula are being overhauled; new modules are appearing in the study programmes of secondary schools, colleges, and university-level undergraduate courses; significant curriculum developments have been launched at the world’s leading universities in the last few years. Hungarian higher education cannot exclude itself from this process.

Restricted access

Közleményünkben egy olyan új kezdeményezésről számolunk be, amelynek tárgya egy nemzetek közötti BSc ápolóképzési program kidolgozása Transatlantic Curriculum in Nursing néven, amely elvezet az Európában és az Amerikai Egyesült Államokban egyaránt érvényes úgynevezett kettős diploma kiadásához. A jelöltek – tanulmányaik sikeres teljesítése esetén – mind az európai, mind az amerikai partner diplomáját megkapják. A projekt célja kulturálisan kompetens, nemzetközi munkaerő képzése, az ápolóhallgatói csereprogram gyakorlatának fejlesztése, a kettős diploma modelljének kidolgozása földrajzi, politikai és kulturális határoktól függetlenül, valamint evidenciákon alapuló ápolási standardok terjesztése a mindennapi gyakorlatban. A programban részt vevő intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara, Nazareth College (Rochester, NY, Egyesült Államok), Laurea University of Applied Sciences (Tikkurila, Finnország). A projekt keretében tervezett fontosabb tevékenységek: kölcsönös hallgató- és oktatócsere, közös tantervfejlesztés és képzési folyamat, közös standardok meghatározása. A program várható eredményei a következők: standardizált modell kidolgozása a nemzetközi ápolóképzési programok fejlesztésére, kivitelezésére vonatkozóan; az intézményi munkakultúra fejlesztése; nyelvi és szakmai kulturális készségek fejlesztése; új típusú ápoló szakemberek modelljének megteremtése, akik olyan szintű és irányú nemzetközi szakmai, kulturális és nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek szükségesek a globális programokban való részvételhez.

Open access

1744 8 Satava R: Fundamentals of robotic surgery: outcomes measures and curriculum development. NextMED/MMVR 2013; 20: 1

Restricted access

. He became a lecturer, wrote lecture notes and textbooks as part of curriculum development. Several generations of engineers learned from the Ember-Janik machine repair textbook. Those who have not attended his classes regularly only referred to him as

Restricted access

References [1]. J Tamás L Blaskó 2011 Curriculum development

Restricted access

Színe és visszája. A nemzeti alaptantervet ért hatások és az alaptanterv hatásai

Effects and Choices – Hungarian National Core Curriculum

Educatio
Author:
Zsuzsanna Horváth

. 5–22. 18 Kuiper, W. & Berkvens, J. (eds, 2013 ) Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe . Enschede: Netherlands Institute for Curriculum Development

Open access