Search Results

You are looking at 1 - 10 of 227 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

.6% of the damages occurred on the middle finger. None of the surgeries recorded any damage on the little finger. Table 3. Position of glove damage

Open access

stopped the air transport industry, the COVID-19 disease caused incalculable damages managed to completely paralyse the airports formerly with record-breaking traffic and literally floored the passenger transport branch of international civil aviation

Open access

Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition ( Oxford University Press 1996 ). Zimmermann , R. , ‘ Limitation of Liability for Damages in European Contract Law

Full access

Magyarországon a környezetvédelmi magánjog alaptényállása a szomszédjogi zavarás törvényi tényállása a polgári törvénykönyvben. Ezt két szankciórendszer teszi lex perfectává: a birtokvédelmi és a kártérítési. A környezetvédelmi magánjog kártérítési felelősségi szankciója kvázi deliktualitást mutat. A környezetvédelmi magánjog mint tudományos kifejezés kevésbé terjedt el Magyarországon, mint például az angol, a francia vagy a német szaknyelvben. A környezetvédelmi magánjog joggyakorlata ellenben széles körű kazuisztikával bír. A környezetvédelmi magánjog absztrakcióját nem vagy alig végezte el a magyarországi jogtudomány, ezért a környezetvédelmi magánjogot jobbára csak a „beavatott”, a konkrét szakterületen tevékenykedő jogászok ismerik behatóan. Ezen a helyzeten a jogi oktatás hivatott változtatni.

Restricted access

Szeghő, Á.: Liability for damages caused in conjunction with health services. [Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben okozott károkért való felelősség szabályainak változása napjainkban

Restricted access

3 1 123 Anonym (1892): Jelentés az 1884-1889. években felmerült gazdasági rovarkárokról. (Report on damages caused by insects in 1884-1889.) M. Kir

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: S. Akahori, E. Tega, Y. Morimoto, K. Okuno, M. Nishikawa, K. Munkata, H. Moriyama, K. Kawamoto, and M. Okada

Abstract  

The effects of irradiation damages induced by neutron irradiation on tritium release processes were studied in Li4SiO4. It was shown that the thermal annealing process of the damages consisted of two processes of a fast and a slow process. The activation energies were determined to be 0.21 eV and 1.1 eV, respectively. From the experimental results, it was suggested that the migration of tritium and displaced oxygen into the damages plays an important role in both thermal annealing processes.

Restricted access

glucose and lipid metabolism ( Tucker et al., 2008 ). Therefore, reducing oxidative stress could limit the toxic effects of peroxides and free radicals in several organ damages including liver tissue ( Zheng et al., 2018 ). In this regard, there are some

Restricted access

, on the account that it damages the scientific productivity and effectiveness. Nonetheless, all that there exists is mere speculation without hard evidence. There were hardly enough serious and conclusive research on this subject until recently

Restricted access

The first record of species Penthalodes ovalis (Dugès, 1834) in agricultural habitat is presented in this paper. This is also the first record of the occurrence and damages on grown plants. The variability of the morphology and new data on the biology are given as well.

Restricted access