Search Results

You are looking at 1 - 10 of 650 items for :

  • "data collection" x
  • All content x
Clear All

The paper analyzes ethnic data collection pertaining to criminal justice in Hungary. It shows that Hungary's approach to resist ethnic data collection by law enforcement authorities is not a good policy and it causes severe constitutional problems in other, non-criminal legal circumstances, where ethnic data is used in the context of additional rights and affirmative protection provided for ethno-national minorities. The paper follows a twofold analysis. First, it sets forth general problems relating to ethnic data collection, including a brief analysis of a uniquely Hungarian constitutional institution, the minority self-govern­ment structure. The focus of scrutiny then shifts to the criminal justice system, in particular the analysis of policing of racially motivated crime, and the question of police ethnic profiling.    

Restricted access

Abstract  

We present different methods of data collection from the Web for informetric purposes. For each method, some studies utilizing it are reviewed, and advantages and shortcomings of each technique are discussed. The paper emphasizes that data collection must be carried out with great care. Since the Web changes constantly, the findings of any study are valid only in the time frame in which it was carried out, and are dependent on the quality of the data collection tools, which are usually not under the control of the researcher. At the current time, the quality and the reliability of most of the available search tools are not satisfactory, thus informetric analyses of the Web mainly serve as demonstrations of the applicability of informetric methods to this medium, and not as a means for obtaining definite conclusions. A possible solution is for the scientific world to develop its own search and data collection tools.

Restricted access

Abstract  

XANES has been recently used for the determination of oxidation states of actinides in environmental samples. To obtain reliable results, however, a sufficiently long counting time at every probing energy and a large number of experimental points per XANES spectrum are required, due to the complex mathematical model used to fit the measured spectrum. This makes micro-mapping difficult, since the time required for data collection becomes unacceptably long. A simplified model for data collection and evaluation is presented. Its effectiveness has been tested by measuring the distribution of Pu oxidation states in a “hot” particle coming from a nuclear weapon test site.

Restricted access

) http://www.gulli.com/news/8825-uk-polizeizugriff-auf-patientendatenbank-des-nhs-2006-11-06 (Accessed April 2012) http://www.ic.nhs.uk/statistics-and-data-collections

Restricted access

A magyar egészségügyről jelenleg egyetlen országos adatbázis, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási adatai állnak rendelkezésre. Ez tartalmazza az összes, állam által finanszírozott szolgáltatónál 2000 óta megfordult beteg adatait, a gyógyszerkiváltások, gyógyfürdők, betegszállítók forgalmát. Bármilyen tudományos kutatáshoz innen nyerhetők adatok. A fekvőbeteg-adatok nyilvántartásának rendszere bonyolult, így nehezen lekérdezhető. A szerző tízéves tapasztalata alapján felvázolja az adatbázis tipikus hibáit, amelyek akadályozzák a korrekt lekérdezést. Orv. Hetil., 2012, 153, 1234–1239.

Restricted access

. M. D. Griffiths 2010 The use of online methodologies in data collection for gambling and gaming addictions International Journal of Mental Health and Addiction

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Árpád Soós, Ajándék Eőry, Ajándok Eőry, László Harsányi, and László Kalabay

Absztrakt

Bevezetés: A nem-konvencionális gyógymódokat a betegek igénye tartja fenn, és alkalmazásuk gyakran rejtve marad a családorvosuk előtt. Célkitűzés: Felmérni a családorvosok véleményét a nem-konvencionális gyógymódokról, oktatásukról és integrációjuk lehetőségeiről. Módszer: Önkéntes, anonim kérdőíves felmérés a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének két továbbképző rendezvényén. Eredmények: A 194 háziorvos (39,8%-os válaszadási arány) 14%-a rendelkezett természetgyógyász végzettséggel és egynegyedük alkalmazott ilyen módszereket. A válaszadók 45%-a állította, ők vagy családtagjaik betegség esetén igénybe vesznek ilyen gyógymódokat. Döntő többségük (91,8%) tudni akart minden, a betegeik által igénybe vett módszerről, ugyanakkor 82,5%-uk nem tartotta magát elég tájékozottnak a nem-konvencionális gyógymódokkal kapcsolatban. Többségük (86%) szerint a nem-konvencionális gyógymódokat oktatni kellene az egyetemen. A női nem, húsz évnél rövidebb praxisgyakorlat és a személyes tapasztalat növelte a tanulás iránti igény valószínűségét. Következtetések: A megkérdezett családorvosok jelentős része szeretne tudni a betegeik által alkalmazott nem-konvencionális gyógymódokról, szükségesnek látná ezek oktatását az egyetemen, és speciális csoportjuk szívesen képezné magát ezen a területen. Orv. Hetil., 2015, 156(28), 1133–1139.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Árpád Soós, Norbert Jeszenői, Katalin Darvas, and László Harsányi

Absztrakt

Bevezetés: A nem konvencionális gyógymódok egyre emelkedő használata miatt tudnunk kell ezek igénybevételéről a perioperatív ellátás során is. Célkitűzés: A szerzők felmérték az elektív műtétre váró betegek viszonyulását a természetgyógyászati módszerekhez, valamint ezek esetleges igénybevételét és az ezt befolyásoló tényezőket. Módszer: Anonim, kérdőíves felmérést végeztek a Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti Klinikán 2014. július és 2016. április között. Eredmények: Az 519 kitöltő (21%-os válaszadás) 63,6%-a érdeklődött a nem konvencionális gyógymódok iránt. Természetgyógyászati gyógymódot a válaszadók 26,8%-a vett már igénybe: e csoportban szignifikánsan több volt a nő (p = 0,022; OR: 1,066–2,3635), a diplomás (p = 0,000315; OR: 1,3915–3,1132), a 40–49 éves (p = 0,012419; OR: 1,1451–3,2405) és a hormonális betegségben szenvedő (p = 0,039482; OR: 1,0186–5,7242). Élettartam-prevalenciát tekintve a hagyományos kínai orvoslás (8,9%), az alternatív mozgás- és masszázsterápia (7,5%), illetve a homeopátia (7,3%) voltak a legnépszerűbb gyógymódok. Mindössze a betegek 12,9%-a számolt be e módszerek használatáról kezelőorvosának. Következtetés: A sebészeti betegek érdeklődőek a természetgyógyászattal kapcsolatban, és negyedük igénybe vesz ilyen gyógymódokat, akár a perioperatív időszakban is. Orv. Hetil., 2016, 157(37), 1483–1488.

Open access

scientists. It should be calculated based on rigorous data collection and analysis and signify that the journal in question is indeed peer reviewed and maintain a certain level of good editorial practice, for instance in relation to duplicate submissions

Restricted access

References 1 Gresz, M.: The paranoia of data collection in Hungary and the health system. [Az adatgyűjtés paranoiája Magyarországon és az egészségügy

Restricted access