Search Results

You are looking at 1 - 10 of 43 items for :

  • "data protection" x
  • All content x
Clear All

, Gauthier , ‘ The Impact of the EU General Data Protection Regulation on Scientific Research ’ ( 2017 ) 11 : 709 Ecancermedicalscience 3 – 12 . Custers , Bart , Dechesne

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Manuela Krauß, Tamás Tóth, Heinrich Hanika, Miklós Kozlovszky, and Elek Dinya

Gesundheitswirtschaft.] Medhochzwei Verlag, Heidelberg, 2014. [German] 42 Weichert, T.: Medical Big Data and data protection. In: Langkafel, P. (ed.): Big Data in medicine and health

Open access

tanusítás lehetőségei és korlátai az adatvédelem területén ’ ( 2014 ) 11 Infokommunikáció és Jog 14 – 20 . Szőke , G. L. (ed), Privacy in the Workplace: Data Protection Law

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: József Ködmön and Zoltán Ernő Csajbók

European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation

Restricted access

Összefoglalás. A tanulmány célja a mesterséges intelligencia (MI) belügyi és biztonsági célú alkalmazásának bemutatása, különös figyelemmel az arcfelismerő rendszerek és egyéb MI alapú megoldások rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint önkormányzati és vízgazdálkodási területen való alkalmazásának lehetőségeire, adatvédelmi és kibervédelmi szempontjaira. A tanulmány ennek kapcsán mind az irányadó magyar és európai uniós előírásokat és célkitűzéseket, mind az MI-re irányadó hatósági gyakorlatot számba veszi és ismerteti, valamint ezek tanulságait összefoglalja és kiértékeli az egyes MI alapú megoldások sajátosságainak figyelembevételével.

Summary. The purpose of the study is to take a closer look on the application of artificial intelligence (AI) concerning internal affairs and for security purposes, with a key focus on facial recognition systems and other solutions used by law enforcement and national security agencies to answer new challenges posed by cybercrime and criminal networks spreading through the cyberspace. In the light of the above, the study further takes into account the risks associated with the usage of AI solutions concerning internal affairs and for security purposes and tries to find possible measures to minimize them.

Bearing this in mind, the study highlights the key relevant Hungarian and European Union requirements and goals, including the approach of the European Union concerning biometric identification and the Hungarian AI Strategy’s vision on the usage of AI based solutions for administrative, law enforcement, defense and military national security purposes.

The study further analyzes the practical aspects of the usage of AI solutions by law enforcement agencies and the key aspects of facial recognition systems and other similar solutions. This includes the territory affected by the system, the period of monitoring, the human revision of the results presented by the algorithms, as well as data security minimum requirements and the rights of data subjects affected by AI solutions (e.g. sufficient information provided on the processing of their data in accordance with the national and public interests related to the usage of AI solutions).

In addition to the above, the study further discusses the use of AI solutions by national security agencies, including the aspects of monitoring dark web activities conducted by criminal and terrorist organizations and ways for national agencies to intercept messages and gather evidence by new solutions in line with data protection and constitutional requirements.

Finally, the study helps us understand, how AI based solutions can be used for facilitating everyday work of local governments (with a key focus on chatbot services and self-service opportunities) and for solving water management related tasks more efficiently, thus creating a more modern administration, where citizens can easily interact with administrative bodies and technical or simpler tasks are undertaken by algorithms.

All in all, the study outlines how AI is currently used concerning internal affairs and for security purposes and how it can be used to help law enforcement and national security agencies fight new forms of crime empowered by technology or to further modernize local governments and water management systems and apply AI based solutions in accordance with data protection requirements and procedural laws.

Open access

://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szorosabb-egeszsegugyi-egyuttmukodesre-van-szukseg-a-kornyezo-orszagokkal [Hungarian] Majtényi, L., Simon, É., Székely, I., et al.: Requirements of data protection in electronic identification. Vol. I. [Az elektronikus személyazonosítás adatvédelmi követelményei, I. kötet.] Eötvös Károly

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Palicz, Tibor Sas, József Tisóczki, Balázs Bencsik, and Tamás Joó

Absztrakt:

Az elmúlt években az egészségügyi adatok értékessége és az egészségügyi folyamatok sajátosságai miatt az adatokkal történő visszaélés egyre nagyobb jelentőséggel rendelkezik. Az Európai Unió általános adatvédelmi szabályozása mellett az általános információbiztonsági, köztük a technológiai és humán szempontok is újraértékelődtek. Cikkünkben bemutatjuk, hogy milyen jelentősége van a zsarolóvírus-támadásoknak az egészségügyi szektorban. A nemzetközi, elsősorban USA-beli adatok alapján az intézményi támadások egyik legfontosabb módszere az elkövetkező években a zsarolóvírus-támadás lesz, és ennek – különösen az egészségügyben, ahol szenzitív és értékes adatok mellett az idő tényleg életet jelent – a jelentősége várhatóan nőni fog. A zsarolóvírusok az adatok titkosítása és az alaptevékenységek blokkolása miatt jelentős hatással lehetnek a gyógyítófolyamatok eredményességére is. A jelenlegi nemzetközi helyzet bemutatása mellett a cikkben kitérünk a legfontosabb lehetséges teendőkre is, amelyeket a mindennapi gyógyítófolyamatokban részt vevők is alkalmazni tudnak a betegellátás folyamatossága érdekében. Orv Hetil. 2020; 161(36): 1498–1505.

Open access

: komentář’ (Personal Data Protection Act and Regulations: Commentary,) ( Wolters Kluwer Práha 2014 ). Varga , Csaba , ‘ Legal Theorising An Unrecognised Need for Practicing the

Restricted access

The author explores current trends in law enforcement and criminal policy. The first part of the essay focuses on the methodological and theoretical difficulties with describing the state of global crime. Special attention is given to the peculiarities of post-9/11 developments in the field of crime prevention and anti-terrorist legal regimes, a situation in which the efforts to combat terrorism have crossed the traditional boundaries of criminal law enforcement and the policy and practice of pre-emptive strikes is difficult to fit even into the recognized conceptual framework of crime prevention. Following this, the author turns to the analysis of decentralizing and privatizing public security and law enforcement and the question of security partnerships.Prior to the assessment of the concept and paradigm of human security-which is at the heart of the inquiry-Professor Korinek provides an overview of the social effects of crime and security protection, the social perception of crime and law enforcement and the interrelation of politics and criminal law. The author calls for a complex and global approach when approaching the question of liberty and security, since the traditional distinctions between the military and the police as well as domestic and external security are fading. By using a comparative methodology (incorporating a wide range of international examples along with references to Hungarian criminal policy developments and constitutional jurisprudence) the author claims that the new element in the human security approach is that it places the perspective of individuals and their communities before the security interests of the national or even the whole international community, and thus is able to resolve the dichotomy that is generally presumed to exist between human rights and security.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány elsődleges célja az informed consent fogalmának rövid bemutatása a hazai jogi és gyakorlati környezet alapján az adatvédelmi biztos, a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság döntései alapján. A szerző a hazai jogszabályi alapok bemutatásával indít, majd rátér az “informed consent”, mint angolszász jogintézmény dogmatikai hátterének bevezetésébe.

Restricted access