Search Results

You are looking at 1 - 10 of 51 items for :

Clear All

both school curricula and adult education. How do all these changes affect special needs (SN) learners, such as Deaf and severely hard-of-hearing persons? Having SN clearly does not mean being unaffected by the changes that take place in society

Open access

1992 42 545 550 Tanaka, K., Takada, Y., Matsunaka, T. és mtsai: Diabetes mellitus, deafness, muscle

Restricted access
Authors: Tobias Haug, Karen Bontempo, Lorraine Leeson, Jemina Napier, Brenda Nicodemus, Beppie Van den Bogaerde and Myriam Vermeerbergen

. Bontempo , K. , Haug , T. , Leeson , L. , Napier , J. , Nicodemus , B. , Van den Bogaerde , B. & Vermeerbergen , M. 2014 . Deaf consumers’ perceptions of signed to spoken language interpretation in seven signed languages. Paper

Restricted access

): Heritability and segregation analysis of deafness in U.S . Dalmatians. Genetics 166 , 1385 – 1393 . Coppens , A. G. , Gilbert-Gregory , S. , Steinberg , S. A. , Heizmann , C. and

Restricted access

References Baker R. 1985 . Subtitling Television for Deaf Children . Media in Education Research Series Vol. 3 . 1

Open access

References 1 Hehar SS, Nikolopoulos TP, Gibbin KP, et al. Surgery and functional outcomes in deaf children receiving cochlear implants before age 2 years. Arch

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A cochlearis implantátumok elektródái gyártótól és modelltől függően különböznek hosszukban, vastagságukban és implantációt követően a csiga tengelyéhez (modiolushoz) viszonyított elhelyezkedésükben. Az előre görbített elektródasorok közelebb kerülnek a stimulálandó ganglion spirale sejtekhez, mint az egyenes elektródasorok, ami a stimulációban tapasztalt elektrofiziológiai különbségek mellett előnyös lehet a hangélmény minőségének szempontjából. Célkitűzés: Előzetes elektrofiziológiai vizsgálataink eredménye szerint ugyanannak a termékcsaládnak (Cochlear™ Nucleus® Profile) a vastagabb (Contour Advance) és vékonyabb (Slim Modiolar) perimodioláris elektródasorai közül a vékonyabbnak az elektródái hasonló töltésmennyiség átadása mellett is képesek hasonló idegi választ kiváltani, mint a vastagabbnak az elektródái. Vizsgálatunkkal arra kerestük a választ, hogy milyen jelenség áll az elektrofiziológiai eredmények hátterében. Módszer: Betegcsoportonként 54, Contour Advance és Slim Modiolar típusú elektródasorral implantáltakat vontunk be. Az elektródasor bevezetése minden esetben a kerek ablakon keresztül történt, a kerek ablak elülső-alsó csontszélének elfúrását követően vagy a nélkül. A műtét másnapján készült, Stenvers-féle röntgenfelvételeken megmértük az elektródasorok által leírt hurok cochleán belüli legnagyobb átmérőjét. A beültetés után két hónappal megbecsültük a kétféle perimodioláris elektródasorral felszerelt implantátum energiafelhasználási mutatóit. Eredmények: A posztoperatív röntgenfelvételeken a vékonyabb perimodioláris elektródasorral implantált csoportban az elektródasorok által leírt hurok cochleán belüli átlagos átmérője 4,2 ± 0,5 mm, míg a vastagabb perimodioláris elektródasorral implantált csoportban 4,9 ± 1,1 mm értéknek adódott. Az ’Auto power’ a CI532-csoportban 44,81 ± 5,05%, a CI512-csoportban 50,85 ± 8,35% volt, tehát alacsonyabb energiafogyasztást tapasztaltunk a CI532-csoportban. Következtetés: Képi diagnosztikai módszerrel, viszonylag nagy esetszám bevonásával arra következtettünk, hogy a vékonyabb perimodioláris elektródasor még a vastagabbnál is szignifikánsan közelebb kerül a modiolushoz, ami elfogadható magyarázatot ad előzetes elektrofiziológiai mérési eredményeinkre. Orv Hetil. 2019; 160(31): 1216–1222.

Open access

group included individuals with normal hearing ( n  = 10; M/F, 4/6; mean age ± SD: 20.6 ± 1.2 years), unilateral deafness ( n  = 10; M/F, 6/4; mean age ± SD: 30.2 ± 17.9 years), and bilateral deafness ( n  = 8; M/F, 5/3; mean age ± SD: 30.7 ± 13.8 years

Restricted access

central deafness only. Application of our technique can easily provide the standardized labyrinthectomized rats, popular for neuroplasticity studies; one obstacle of the technique until now being the complicated surgery needed to do the labyrinthectomy

Restricted access

Irodalom Aaron , P. G. , Keetay , V. , Boyd , M. , Palmatier , S. , & Wacks , J. ( 1998 ). Spelling without phonology : A study of deaf and hearing children

Restricted access