Search Results

You are looking at 1 - 10 of 142 items for :

  • "decentralisation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. ( 1999 ): Decentralisation and the Post-War Economy . European Journal of Political Research , 36 ( 1 ): 27 – 53 . Davoodi , H. – Zou , H. F. ( 1998 ): Fiscal Decentralization

Restricted access

. Annual Accounts Report 2010 2011 Besley, T. — Coate, S. (2003): Centralized versus Decentralized Provision of Local Public

Restricted access

Wolmann, H. (1997): Institution building and decentralization in formerly socialist countries. The cases of Poland, Hungary and East-Germany. Government and Policy 4: 463-481. Institution building and decentralization in

Restricted access

. , Avezzù F. To centralise or to decentralise: An overview of the most recent trends in wastewater treatment management , Journal of Environmental Management , Vol. 94 , No. 1 , 2012 , pp. 61 – 68 . [3

Open access

The grid and cluster computing uses interconnected nodes to solve a problem in parallel in order to improve the response time of the job. Diffusive load balancing algorithms work well when the nodes in the system have the same processing capacity. However, little attention paid in diffusion load balancing techniques, for the nodes with different processing capabilities. In this paper, a load-balancing algorithm using diffusion technique proposed for distributing the load between the nodes by treating the loads as an integer quantity. The proposed load balancing algorithm distributes apportion of excessive workload of a heavily loaded node to a lightly loaded node by considering the node’s processing capacities.

Restricted access

A svéd tanügyigazgatás változásai: egy radikális modellváltás

Shifts in Swedish Education Administration: A Radical Change of Models

Educatio
Author: András Semjén

Irodalom/References 1 Ahlin, Å. & Mörk, E. (2007) Effects of Decentralization on School Resources: Sweden, 1989–2002 . Department of Economics Working paper 2007

Open access

Oktatási reformok és tanügyigazgatás Lengyelországban

Reforms and Educational Governance in Poland

Educatio
Author: Kristóf Velkey

the Polish Case Says about “Decentralisation”. Zarządzanie Publiczne Public Governance , Vol. 45. No. 3(45). pp. 5–25. 10.15678/ZP.2018.45.3.01 . 18 Levitas, A. & Herczyński, J. (2002

Open access

Napjainkban kialakulóban van a fejlődés egy új paradigmája, amelyből az állam szerepvállalására nézve alapjaiban új következtetéseket vonhatunk le. Röviden bemutatjuk, hogy mit értünk tágan értelmezett fejlődés alatt, majd konkrétan az állam fejlődésben betöltött szerepének átalakulását vizsgáljuk. A gazdaságpolitikai beavatkozások lehetséges pontjait a szegénybarát és megosztott növekedés, valamint a tágan értelmezett fejlődés érdekében elemezzük, utalva a reformok megfogalmazásának, beindításának és megvalósításának problematikájára. Végül mindezek ismeretében vállalkozunk az állam fejlődésben betöltött szerepének újradefiniálására. Mindeközben egy pozitív megközelítést alkalmazunk, azaz megfogalmazzuk, hogy mi a célja az állami beavatkozásnak, van-e ennek általánosan érvényesíthetőoptimális mértéke, milyen eszközökkel milyen eredményeket érhet el.

Restricted access

A határ menti együttműködés egy különleges területét képezi a Lisszaboni Programnak Európa minden régiója számára. A tanulmány világossá teszi, hogy a Lisszaboni Stratégia megvalósításához a határ menti együttműködési stratégiák jelentős hozzáadott értéket adnak. Ezen stratégiáknak a nemzeti stratégiák részét kell képezniük. A határ menti együttműködések akadályainak felszámolásához szükséges az együttműködés közösségi szintű intézményesítése, ami lehetővé teszi különbözõ együttműködőcsoportok kialakulását Európa-szerte, jogi személyiséggel felruházva. A nyitott koordinációs mechanizmus működtetéséhez decentralizált szemléletet kell alkalmazni, ezáltal lehetőséget biztosítva a helyi és regionális hatóságoknak önálló regionális stratégiák kidolgozására. E folyamatban a helyi, regionális és civil szereplők részvételére a jelenleginél nagyobb figyelmet kell fordítani.</o:p>

Restricted access

Tanulmányunkban az uniós regionális fejlesztési filozófia két elemének - a decentralizációnak és a partnerségnek - a helyzetével és perspektíváival foglalkozunk. E két szorosan összekapcsolódó tényező nemcsak a hagyományos területpolitikai feladatok, hanem az egész európai gazdasági tér teljesítményét fokozó versenyképesség szempontjából fontos, és egyéb más közös politikai célt is szolgál. Az új kelet-közép-európai tagállamok integrálódásának sikere nem kis mértékben azon múlik, hogy a nemzeti intézmények e két alapelv érvényesülését milyen mértékben képesek elősegíteni. A méltányosság és a szolidaritás mellé felzárkózó versenyképesség követelménye a struktúrapolitikai alapelvek megvalósítását szolgáló intézmények és mechanizmusok felülvizsgálatát igényli a jelenlegi tagállamokban is. Kelet-Közép-Európában a feladat nyilvánvalóan bonyolultabb, a regionális politika korábban ismeretlen kategóriáit a piacgazdaság és a demokratikus politikai rendszer megszilárdításával párhuzamosan kell intézményesíteni.

Restricted access