Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "deferred imitation" x
Clear All

Absztrakt

Vizsgálatunk során a teleológiai hozzáállás és a kauzalitás emlékszervező szerepét, és e két értelmezési séma hierarchikus viszonyát kívántuk tesztelni. Kétértelmű események utánzása nyomán azt tapasztaltuk, hogy az oksági szerveződéssel szemben a teleológiai értelmezés előnyt élvez. Úgy véljük, hogy az események belső struktúrájára való érzékenységet az esemény feltételezett célja vezérli, és ezért a cél ismerete az egyik legfontosabb szervező tényező az eseményreprezentációk kialakításánál. Eredményeink ugyancsak megkérdőjelezik a korai epizodikus (időbeliségre érzékeny) emlékezet jelenlétét, amennyiben eredményeink szerint a csecsemők csak akkor rekonstruálják a tapasztalt időbeli sorrendre vonatkozó információt, ha az az esemény belső felépítése alapján szükségszerű.

Restricted access

R Barr 2000 The development of declarative memory in human infants: Age related changes in deferred imitation Behavioral Neuroscience 114

Restricted access

. , Boniface , J. , Barr , R. ( 2000 ): The development of declarative memory human infants: Age-related changes in deferred imitation . Behavioral Neuroscience , 114 ( 1 ), 77 – 83 . 9

Restricted access