Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "democratic state" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány1 felhívja a figyelmet arra, hogy a globalizált világban felettébb fontos érteni és ismerni, milyen társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok zajlanak a világ második legnépesebb országában, amely egyre inkább regionális nagyhatalmi pozíciókra tart igényt, és ahol a gazdasági fejlődés a világon az egyik legdinamikusabb. Miközben Indiában nyugati típusú demokratikus intézmények léteznek, mára átalakult tartalmuk és működésük, és sok esetben mást értenek az egyes fogalmak alatt, mint azokban az országokban, ahol ezek a fogalmak és intézmények eredetileg kialakultak. A tanulmány leszűkíti e vizsgálódást a szekularizmus, a szekuláris állam kérdésére, amely felszámolásának lehetünk tanúi napjainkban. A folyamat bevallott célja a hindú India megteremtése. A tanulmány felvázolja a törekvés ideológiai tartalmát, eszközrendszerét, összefonódását a gazdasági-társadalmi folyamatokkal. Magyarázatot keres és részben kínál arra is, hogy miért militáns a mozgalom, miért támadja a muszlimokat és főképpen a keresztényeket. A többségi elv — e demokratikus érték — sajátos indiai értelmezésével a mozgalom és annak kiterjedt szervezeti hálózatai a vallási kisebbségek felszámolására törekednek, és ennek érdekében nem riadnak vissza brutális eszközöktől és tettektől sem. Ez a meghökkentő folyamat, miközben az ősi értékekhez és törvényekhez való visszatérést hirdeti, felhasználja a modern információs forradalom minden eszközét a megújított vallási tanok és erkölcsi törvények terjesztése és elfogadtatása érdekében, ugyanakkor megszabadítja azokat ókori formájuktól és tartalmuktól, de erőteljes nacionalizmusa érdekében állítja, hogy ugyanarról a vallásról és hagyományról van szó. A tanulmány idéz néhány példát, amelyek cáfolják ezt az állítást.A nemzetközi szakirodalommal egyetértve a szerző szerint a társadalom hinduizálását követi az állam hindúvá tétele, hiszen a politika aktorainak túlnyomó többsége azonosul a hinduizmussal, mint identitása legfontosabb elemével. Ez az azonosulás és a többségi elv együttesen pedig azt a paradox helyzetet teremti meg a mai Indiában, hogy állam és társadalom számos demokratikus elv feláldozásával a hinduizmus alapján válik egységesedő nemzetté, amely ezzel igyekszik a háttérbe tolni a társadalom gazdasági, vallási és kaszteredetű feszültségeit, és bizonyos értelemben megszilárdítja a családon belüli patriarchális viszonyokat, valamint szentesíti a társadalmi hierarchia tiszteletét.

Restricted access

As widely known, Antiphon of Rhamnus was one of the most influential leaders of the Four Hundred, who — from the background — led the oligarchical party attempting to overthrow the democratic state, and a conservative orator of extraordinary eloquence, who avoided publicity and never entered any public scene. This picture formed mainly by the famous passage of Thucydides (VIII 68) needs some modifications. A brief survey of the fragments of Antiphon urges us to assume that he was not a theoretical expert retired from public affairs, but rather a professional speech writer active in public life. Furthermore, the mere analysis of the fragments is definitely not sufficient to identify Antiphon’s political commitment.

Restricted access

. Jenei Gy. - Zupkó G. (2001): Public Sector Performance in a New Democratic State: The Hungarian Case. International Review of Administrative Sciences 67(1): 77-99. Public Sector Performance in a New Democratic State: The

Restricted access

Happé, R. - Gribnau H. (2007): The Netherlands National Report: Constitutional Limits to Taxation in a Democratic State: The Dutch Experience. Michigan State Journal of International Law 15: 417–459. Gribnau H

Restricted access

: Constitutional Limits to Taxation in a Democratic State: The Dutch Experience. Michigan State Journal of International Law 15(2). Gribnau H. The Netherlands National Report: Constitutional

Restricted access

. International Public Management Association for Human Resources (IPMA-HR). Jenei, Gy. — Zupkó, G. (2001): Public Sector Performance in a New Democratic State: The Hungarian Case. International Review of Administrative

Restricted access

individual in a democratic state ” ( Schmenk, 2005 , p. 109). Schmenk ( 2005 ) suggests that in order for autonomy to work in non-Western context, first it should be acknowledged that autonomy is a cultural construct. Autonomy then should be

Open access

up in Czechoslovakia differentiated themselves from Hungarians living in the mother country (i.e., in Hungary) while developing a new kind of relationship with the Czechs and Slovaks within a democratic state which provided a freer atmosphere than

Restricted access

was mainly defined the country’s form and it clearly stated that People’s Republic of China is a people’s democratic state and ‘All power in the People’s Republic of China belongs to the people.’ 27 The second part was Article 3 and it mainly

Free access

, citizens, firms and other organisations undertaking such legal action should not themselves face threats, obstruction or other abuses of sound judicial practice. Taken together, all these quite correctly convey the impression that a democratic state

Restricted access