Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,066 items for :

  • "demography" x
Clear All

Department Working Papers No. 369 . Comolli , C. L. ( 2017 ): The Fertility Response to the Great Recession in Europe and the United States: Structural Economic Conditions and Perceived Economic Uncertainty . Demographic Research 36 ( 51 ): 1549 – 1600

Open access

Több mint tíz éve vezetek gender-kurzust a Semmelweis Egyetemen, 1998 óta vannak gender-témájú Európai Uniós pályázataink. Egészségügyi és népesedési szempontból a gender-kutatások lényege, hogy az átalakult kulturális, történelmi-tárasadalmi helyzetben hogy lehet új típusú együttműködést kialakítani nők és férfiak között, ez hogyan függ össze a testi-lelki egészségi állapottal és a demográfiai helyzettel. Fontos kérdéskör, hogy a nemi szerepek átalakulásával létrejött új helyzetben hogyan lehet megelőzni negatív népegészségügyi és népesedési következményeket. Az általunk szervezett Hungarostudy felmérésekben ezért kezdettől nagy hangsúllyal szerepeltek ezek a kérdések. A jelen gender-különszám ezekből a kutatási eredményekből nyújt részleges áttekintést. Törekeszünk arra is, hogy a témában megjelent eddigi publikációinkból is minél teljesebb körű áttekintést adjunk.

Restricted access

the number of different co-authors over publication output in the corresponding periods. These indicators will be explained in detail later. The age pyramids In demographics, the population pyramid is an elementary tool to

Restricted access

Introduction Like in other areas of the society there have been significant changes in the demography of the population related to sciences in the last decades. Historically these demographic changes since about 1975 can be

Restricted access

( 1990 ): Remarks on the Administration of the Poll Tax (Cizye) in the Ottoman Balkans and Value of Poll Tax Registers (Cizye Defterleri) for Demographic Research . Etudes Balkaniques Vol. 26 , No. 4 , pp. 70 – 104

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Megan E. Cowie, Hyoun S. Kim, David C. Hodgins, Daniel S. McGrath, Marco D. T. Scanavino and Hermano Tavares

among disordered gamblers, with GD + CSB occurring more often than expected. Although Grant and Steinberg ( 2005 ) examined the demographic and clinical correlates of GD + CSB, this literature was published over a decade ago and thus an update

Open access

Abstract  

This paper sheds, through the concepts of demography, a differnet light on the study of scientific journals. Without leaving aside the major role played by scientific journals, such an approach allows for the use of tools which are at the basis of information watch in research. Different key variables are used such as the date of its birth of a journal (resp. its date of death), the migration to other fields of knowledge or to other audiences... A certain number of indicators are exposed such as the rates (gross or net) of new publications or deaths. Some applications are proposed.

Restricted access

Az egészségügyi dolgozók életmódját, egészségi állapotát, szociális körülményeit világszerte vizsgálják. A kelet-európai országokban kevés vizsgálat történt ebben a témakörben, és még kevesebbet publikáltak. Ez a tanulmány megpróbálja összehasonlítani az orvosok egészségi állapotát, a szakmai pálya jellemzőit és néhány szociológiai tényezőt 25 évvel a diplomaszerzés után. Az eredményeket nemek között és szakmai csoportok (alapellátási, manuális, nem manuális és diagnosztikus) között hasonlították össze. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1979-ben végzett 228 orvos válaszolt a kérdőívben megadott kérdésekre. Több férfi választott manuális szakmát, míg a nők körében az alapellátási szakmák voltak népszerűbbek. A nők gyakrabban kényszerültek munkahelyük vagy szakterületük módosítására, mint a férfiak. A férfi orvosok átlagos gyerekszáma 2,26, míg a nőké 1,87 volt. A legnagyobb testsúlynövekedést az alapellátási szakmát választó férfiak és a nem manuális szakmát űző női orvosok körében regisztrálták. A magas vérnyomás és a rendszeres szűrővizsgálatok elhanyagolása gyakoribb volt a férfiak körében, akik nem mindig voltak megfelelően kezelve. A fizikai aktivitás és a sportra fordított idő jelentősen csökkent a végzés után, és a kedvelt sportok is gyakran mások voltak. A női orvosok fontosabbnak tartották a rendszeres testedzést. A dohányzás főleg a manuális szakmát űző férfiak és az alapellátásban dolgozó nők körében volt gyakoribb. A manuális szakmában dolgozók és a nem manuális szakmájú nők gyakrabban fogyasztottak alkoholt. Ha betegek voltak, a férfiak megbízhatóbban követték a kezelőorvos tanácsait. Az orvosok saját egészségi állapotukat jobbnak ítélték, mint hasonló korú betegeikét. Idegen nyelveket a férfiak nagyobb arányban beszéltek. Az évfolyamból a válaszadók 10%-a szerzett tudományos fokozatot.

Open access

A szerzők a várandósok folsavszupplementációs és egyéb egészség-magatartási szokásait, illetve azok demográfiai tényezőkkel való összefüggéseit igyekeztek feltárni. Módszer: Szombathely város tíz védőnői körzetében populációs monitoringot hoztak létre, ahol 2008. február 1. és 2009. február 1. között minden terhességi nyilvántartásba kerülő nőről rendszeres adatgyűjtést folytattak. Eredmények: Az alacsonyabb életkor és iskolai végzettség a gyermekvállalásra való felkészülés esélyét csökkentette. A gyermekvállalásra tudatosan készülők közül több mint kétszer annyian vittek be folsavat, háromszor annyian vittek be vitaminokat és csaknem feleannyian dohányoztak. A folsavszupplementáció esélyét a magasabb életkor és szocioökonómiai státus, valamint a felsőfokú végzettség szignifikánsan növelte, míg a testvérek száma csökkentette. Az érettséginél alacsonyabb végzettségűek nagyobb eséllyel dohányoztak (EH = 4,72; 95% MT = 2,34–9,51), mint a felsőfokú végzettségűek, csakúgy, mint az élettársi kapcsolatban élők a házasságban élőkhöz képest (EH = 2,74; 95% MT = 1,54–4,89). Következtetések: A folsavszupplementációban nem részesülők főleg a fiatalok, az alacsony képzettséggel és jövedelemmel rendelkezők köréből kerülnek ki, ugyanők egyéb vonatkozásban is kedvezőtlen egészség-magatartást folytatnak.

Restricted access

The goal of the paper is to analyze the demographic discrepancies in the relationship between customers’ perceptions of corporate social responsibility (CSR) and their loyalty towards mobile telecommunication companies, within the particular socio-cultural and economic context of one of the largest national markets of Central and Eastern Europe. For this purpose, a survey was conducted among a sample of 1,464 mobile telecommunication customers from the urban areas of Romania. The findings emphasize several significant dissimilarities between gender, age, education and residence type based consumer categories in what concerns the impact of various CSR dimensions, as perceived by customers, on corporate brand loyalty. The results have practical implications for enhancing corporate brand loyalty in the regional mobile telecommunication market by outlining those CSR policies which should have priority in implementation and, especially, communication.

Restricted access