Search Results

You are looking at 1 - 10 of 96 items for :

  • "dentistry" x
  • All content x
Clear All

Stanford, J. W. 1987: Bone inducing materials: their place in dentistry. Int. Dent. J. 37 , 162-168. Bone inducing materials: their place in dentistry. Int. Dent. J

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Vereb, Lilla Éva Augusztin, László Seres, and József Piffkó

. The integrated care pathway of nephrology and dental teams to manage complex renal and postkidney transplant patients in dentistry: a holistic approach. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2018; 29

Open access

acute respiratory syndrome and dentistry: a retrospective view. J Am Dent Assoc. 2004; 135: 1292–1302. 35 Lai G, Capi CL, Cocco F, et al. Comparison of Carisolv system vs

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Károly Barna, Gabriella Eördegh, Gyula Iván, József Piffkó, Pálma Silló, and Márk Antal

Absztrakt:

Jelen összefoglaló mű célja, hogy útmutatót adjon az epidermolysis bullosa mindennapi ellátásában, a betegek orális egészségének és ezen keresztül életminőségük színvonalának emelésében, valamint támogassa a magyar általános orvosok, bőrgyógyászok és a fogorvosok közötti kooperációt. A nemzetközi irodalom alapján segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a beteget gondozó bőrgyógyász vagy a háziorvos mikor vonjon be szájüreggel foglalkozó szakembert, illetve a fogorvosnak, hogy milyen fő prevenciós vagy azon túlmutató teendői vannak. A fogorvosi kezelés különböző aspektusain keresztül bemutatjuk, hogy egy fogorvos milyen módon láthatja el a pácienseket további sebek vagy fájdalom okozása nélkül, valamint milyen beavatkozásokat és hogyan tud számukra megvalósítani. Orv Hetil. 2017; 158(40): 1577–1583.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A kompromisszumos választás („compromise effect”) a marketing világában jól ismert, ám egészségügyi vonatkozásban ritkán vizsgált jelenség. Fogászati szempontból a betegeknek sok esetben az egyetlen könnyen értelmezhető információ az ár, ezért kizárólag erre alapozzák döntésüket. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja annak meghatározása, hogy a kompromisszumos választás szerepet játszik-e a fogászati kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalában, és ha igen, hogyan befolyásolják az olyan tényezők, mint az észlelt minőség, a tájékoztatás során használt szakzsargon vagy a saját fog megőrzésének igénye. Módszer: A kérdőívalapú vizsgálatot 676 önkéntes részvételével végeztük. A kérdőívek kitöltése anonim módon történt. Ugyanannak a kérdőívnek összesen 8 változatát készítettük el, melyek a következő információkat tartalmazták változó kombinációban: öt különböző fogászati kezelés neve az olcsótól a drágáig, a lehetséges költségek, valamint a kezeléssel kapcsolatos kiegészítő információk. A betegeket megkértük, hogy a kérdőíven jelezzék preferenciáikat. Statisztikai analízis: A válaszok relatív gyakorisága és a rendelkezésre álló kiegészítő információk közötti összefüggés szignifikanciáját khi-négyzet-próbával és Fisher-féle egzakt próbával határoztuk meg. Eredmények: A válaszadók alapvetően nem heurisztikus alapon hozták meg kezelésükkel kapcsolatos döntéseiket, aminek oka valószínűleg a fogászati kezeléssel kapcsolatos előítéleteikben és korábbi tapasztalataikban keresendő. A legfontosabb tényezőnek az esztétikum bizonyult, és a várható tartósság is jelentősen befolyásolta a betegek választását. Következtetés: A kiegészítő információk befolyásolhatják és befolyásolják a betegek fogászati kezeléssel kapcsolatos tájékozott döntéseit, feltéve, hogy az információk átadása világos, megfelelő és érthető formában történik. Mindez a professzionális kommunikáció fontosságát mutatja. Orv Hetil. 2019; 160(38): 1503–1509.

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Petro Hasiuk, Anna Vorobets, Nataliya Hasiuk, Svitlana Rosolovska, Irina Bodnarchuk, and Volodymyr Radchuk

Background Sex differences in human teeth is becoming a very important concern, especially in modeling and restoring process such as restorative dentistry, teeth lost their anatomical forms. Modern reconstructive dentistry

Open access

References 1 Condrin AK. Disinfection and sterilization in dentistry. Tex Dent J. 2014; 131: 604–608. 2 Boscariol MR, Moreira AJ, Mansano RD, et al

Open access

, N.: Dental trauma in children presenting for treatment at the Department of Dentistry for Children and Orthodontics, Budapest, 1985–1999. Dent. Traumatol., 2001, 17 (3), 103

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Krisztina Mikulás, Mercedes Linninger, Emőke Takács, Barbara Kispélyi, Katalin Nagy, Pál Fejérdy, and Péter Hermann

. Systematic review on highly viscous glass-ionomer cement/resin coating restorations (Part II): do they merge Minamata Convention and minimum intervention dentistry? Quintessence Int. 2017; 48: 9

Open access