Search Results

You are looking at 1 - 10 of 101 items for :

  • "dentistry" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Haemophiliás betegek fogorvosi ellátása

Dental management of patients with haemophilia

Orvosi Hetilap
Author:
Kitti Sipos

dentistry: part 1. Dental management of patients with inherited bleeding disorders. Dent Update 2013; 40: 613–628. 16 EI Batawi HY. Minimizing the risk of

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Vereb
,
Lilla Éva Augusztin
,
László Seres
, and
József Piffkó

. The integrated care pathway of nephrology and dental teams to manage complex renal and postkidney transplant patients in dentistry: a holistic approach. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2018; 29

Open access

acute respiratory syndrome and dentistry: a retrospective view. J Am Dent Assoc. 2004; 135: 1292–1302. 35 Lai G, Capi CL, Cocco F, et al. Comparison of Carisolv system vs

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Károly Barna
,
Gabriella Eördegh
,
Gyula Iván
,
József Piffkó
,
Pálma Silló
, and
Márk Antal

Absztrakt:

Jelen összefoglaló mű célja, hogy útmutatót adjon az epidermolysis bullosa mindennapi ellátásában, a betegek orális egészségének és ezen keresztül életminőségük színvonalának emelésében, valamint támogassa a magyar általános orvosok, bőrgyógyászok és a fogorvosok közötti kooperációt. A nemzetközi irodalom alapján segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a beteget gondozó bőrgyógyász vagy a háziorvos mikor vonjon be szájüreggel foglalkozó szakembert, illetve a fogorvosnak, hogy milyen fő prevenciós vagy azon túlmutató teendői vannak. A fogorvosi kezelés különböző aspektusain keresztül bemutatjuk, hogy egy fogorvos milyen módon láthatja el a pácienseket további sebek vagy fájdalom okozása nélkül, valamint milyen beavatkozásokat és hogyan tud számukra megvalósítani. Orv Hetil. 2017; 158(40): 1577–1583.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A kompromisszumos választás („compromise effect”) a marketing világában jól ismert, ám egészségügyi vonatkozásban ritkán vizsgált jelenség. Fogászati szempontból a betegeknek sok esetben az egyetlen könnyen értelmezhető információ az ár, ezért kizárólag erre alapozzák döntésüket. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja annak meghatározása, hogy a kompromisszumos választás szerepet játszik-e a fogászati kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalában, és ha igen, hogyan befolyásolják az olyan tényezők, mint az észlelt minőség, a tájékoztatás során használt szakzsargon vagy a saját fog megőrzésének igénye. Módszer: A kérdőívalapú vizsgálatot 676 önkéntes részvételével végeztük. A kérdőívek kitöltése anonim módon történt. Ugyanannak a kérdőívnek összesen 8 változatát készítettük el, melyek a következő információkat tartalmazták változó kombinációban: öt különböző fogászati kezelés neve az olcsótól a drágáig, a lehetséges költségek, valamint a kezeléssel kapcsolatos kiegészítő információk. A betegeket megkértük, hogy a kérdőíven jelezzék preferenciáikat. Statisztikai analízis: A válaszok relatív gyakorisága és a rendelkezésre álló kiegészítő információk közötti összefüggés szignifikanciáját khi-négyzet-próbával és Fisher-féle egzakt próbával határoztuk meg. Eredmények: A válaszadók alapvetően nem heurisztikus alapon hozták meg kezelésükkel kapcsolatos döntéseiket, aminek oka valószínűleg a fogászati kezeléssel kapcsolatos előítéleteikben és korábbi tapasztalataikban keresendő. A legfontosabb tényezőnek az esztétikum bizonyult, és a várható tartósság is jelentősen befolyásolta a betegek választását. Következtetés: A kiegészítő információk befolyásolhatják és befolyásolják a betegek fogászati kezeléssel kapcsolatos tájékozott döntéseit, feltéve, hogy az információk átadása világos, megfelelő és érthető formában történik. Mindez a professzionális kommunikáció fontosságát mutatja. Orv Hetil. 2019; 160(38): 1503–1509.

Open access

Animal experiments were carried out with osteoconductive bone substitute β-tricalcium phosphate (β-TCP), with the aim of assessing the effects of the growth factors synthesised by thrombocytes on the speed of β-TCP incorporation and on the quality of newly formed bone. The question to be answered was the extent to which platelet-rich plasma (PRP) accelerated the resorption of β-TCP and the formation of new bone. Two teeth were removed symmetrically from each side of the mandible of 12 Beagle dogs; the resulting cavities were filled on one side with β-TCP alone, and on the other side with a mixture of β-TCP + PRP (obtained from autologous blood). The quality of the newly formed bone and the effects of this PRP were studied by histological and histomorphometric methods. In week 6, bone formation was already more effective when PRP was applied in comparison with β-TCP alone, and in week 12 the growth was significantly greater. The results demonstrate that the use of PRP accelerates the remodelling of new bone created by β-TCP.

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Petro Hasiuk
,
Anna Vorobets
,
Nataliya Hasiuk
,
Svitlana Rosolovska
,
Irina Bodnarchuk
, and
Volodymyr Radchuk

Background Sex differences in human teeth is becoming a very important concern, especially in modeling and restoring process such as restorative dentistry, teeth lost their anatomical forms. Modern reconstructive dentistry

Open access

References 1 Condrin AK. Disinfection and sterilization in dentistry. Tex Dent J. 2014; 131: 604–608. 2 Boscariol MR, Moreira AJ, Mansano RD, et al

Open access

, N.: Dental trauma in children presenting for treatment at the Department of Dentistry for Children and Orthodontics, Budapest, 1985–1999. Dent. Traumatol., 2001, 17 (3), 103

Restricted access