Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "depression treatment" x
Clear All
Authors: Piroska Balog, Csaba Dégi L., Gábor Szabó, Anna Susánszky, Adrienne Stauder, Andrea Székely, Paul Falger and Mária Kopp

E tanulmány célja a házastársi stressz kapcsolatának vizsgálata a magasvérnyomás-betegséggel és a depresszióval – 65 évnél fiatalabb, házasságban/élettársi kapcsolatban élő, gazdaságilag aktív személyek körében; országos reprezentatív mintán (Hungarostudy 2002). A házastársi stresszt a Rövidített Stockholmi Házastársi Stressz Skálával, a depressziós tüneteket a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívvel mértük. Azok a férfiak és nők alkották a „magasvérnyomás-beteg”, illetve „depressziós” csoportokat, akiket az elmúlt évben kezeltek is betegségük miatt. Hierarchikus logisztikus regresszió-elemzéssel vizsgáltuk a házastársi stressz hatását a magasvérnyomás-beteg, illetve a depressziós páciensek körében, valamint egészséges férfiak és nők körében. Adatainkat kontrolláltuk életkorra, iskolai végzettségre, szocioökonómiai státuszra, testtömeg-indexre, valamint az életmódra (dohányzás, alkoholfogyasztás és fizikai aktivitás). Míg a férfiaknál a házastársi stressz a magasvérnyomás-betegség hagyományos rizikótényezőktől független kockázati tényezőjének bizonyult, addig a nőkre ez nem állt fenn. Egy rossz házasságban élő férfinak majdnem kétszer nagyobb az esélye arra, hogy magasvérnyomás-betegség miatt kezeljék, mint a jó házasságban élő férfitársának. Ugyanakkor nőknél a házastársi stressz a depresszió miatti kezelés valószínűségét növelte szignifikáns mértékben, ez pedig a férfiakra nem volt jellemző. Egy rossz házasságban élő nőnek több mint kétszer nagyobb az esélye arra, hogy depresszió miatt kezelésben részesüljön, mint a jó házasságban élő nőtársának. Elemezéseink tehát azt mutatták, hogy férfiaknál a házastársi stressz a magasvérnyomás-betegség független kockázati tényezője, viszont nőknél a házastársi stressz a klinikai depresszió kockázati tényezője.

Restricted access

T. W. Croghan K. Kroenke 2004 Impact of pain on depression treatment response in primary care Psychosomatic Medicine

Open access

employment on psychological distress and depression treatment in Japanese adults. Environ Health Prev Med. 2012; 17: 10–17. 5 Twenge JM, Nolen-Hoeksema S. Age, gender, race

Open access

depression and suicidality, with a rapid onset of effect. Despite currently being the leading cause of disability in the world, there have been no major advances in depression treatment, since the selective serotonin reuptake inhibitors of the 1980s. In the

Open access

. Why doesn’t depression treatment improve cancer survival? Lancet Psychiatry 2018; 5: 289–291. 28 Ahn HK, Bae JH, Ahn HY, et al. Risk of cancer among patients with

Open access

., Schalet , B. (2009) Personality change during depression treatment: a placebo-controlled trial. Archives of General Psychiatry, 66, 1322–1330. Tien , A. Y., Costa , P. T., Eaton , W. W. (1992) Covariance

Restricted access

depression treatment trial . AIDS and Behavior , 20 ( 2 ), 235 – 242 . https://doi.org/10.1007/s10461-015-1242-4 . 10.1007/s10461-015-1242-4 Bested , A. C. , & Marshall , L. M. ( 2015 ). Review of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome

Open access
Authors: Maria Nikolaidou, Danaë Stanton Fraser and Neal Hinvest

.) , Depression: Treatment strategies and management ( 2nd ed. ). New York : Taylor & Francis . Ko , C. H. , Hsiao , S

Open access

, DA , Baugher , M , Bridge , J , Birmaher , B 2000 Cognitive and family therapies for adolescent depression: Treatment specificity, mediation, and moderation . Journal of Consulting and Clinical Psychology 68 4 603 – 614 10.1037/0022-006X.68

Restricted access
Authors: Kelley C. O’Donnell, Sarah E. Mennenga and Michael P. Bogenschutz

. , Eudicone , J. M. , Sheehan , J. J. , & Baker , R. A. ( 2014 ). How well do clinicians and patients agree on depression treatment outcomes? Implications for personalized medicine . Human Psychopharmacology

Open access