Search Results

You are looking at 1 - 10 of 269 items for :

  • "depressive symptoms" x
Clear All

), emotion-focused coping styles (i.e., suppressive and reactive; Johansson et al., 2009; Kuss & Griffiths, 2012 ), depressive symptoms ( Johansson et al., 2009; Kuss & Griffiths, 2012 ), attention problems ( Shead et al., 2010; Sugaya, Shirasaka, Takahashi

Open access

(1), e30719. Siegrist, J., Lunau, T., Wahrendorf, M., et al.: Depressive symptoms and psychosocial stress at work among older employees in three continents. Global Health, 2012, 8 , 27

Open access
Hungarian Medical Journal
Authors: Kinga Balla, Alexandra Szabó, István Gyene, Zsuzsa Jáki and Györgyi Mezei

Purpose: The aim of our investigation was to compare the quality of life (QoL), anxiety and depressive symptoms of regular swimmer and non-swimmer young asthmatics. Methods: 24 swimmer asthmatics, who took part in a complex swimming exercise programme, and 51 non-swimmer asthmatics were asked to fill out the Hungarian validated form of the Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ), the Spielberger State Anxiety Inventory for Children (H. STAIC) and the Child Depression Inventory (CDI). Results: No difference was found between swimmer and non-swimmer asthmatic groups regarding QoL, anxiety and depressive symptoms. In the group of swimmer asthmatics significant activity impairment was found in PAQLQ ( p < 0.0001). Non-swimmer asthmatic girls show significantly more anxiety symptoms than boys ( p = 0.023). Furthermore, girls have a tendency to show more depressive symptoms compared to boys. Depressive symptoms are significantly fewer in the swimmer and non-swimmer asthmatic boy groups than in the non-swimmer healthy Hungarian boy population sample. No age-, asthma severity- or BMI-specific correlations were found in the swimmer or non-swimmer asthmatics group regarding PAQLQ, H. STAIC or CDI. Conclusions: Regular swimming training has several positive effects, but when analyzing the children’s QoL, anxiety and depressive symptoms in the swimmer and non-swimmer asthmatics group, only few subgroup-specific differences were found.

Restricted access

addiction and psychiatric symptoms, such as depression, anxiety, and loneliness, among adolescents. Among psychiatric symptom categories, depressive symptoms show the most powerful impact on the development of Internet addiction in children and adolescents

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Jannis Engel, Andrea Kessler, Maria Veit, Christopher Sinke, Ivo Heitland, Jonas Kneer, Uwe Hartmann and Tillmann H. C. Kruger

of depression in hypersexual behavior, it was hypothesized that levels of HD symptom severity are associated with higher levels of depressive symptoms. Based on preliminary findings that hypersexual behavior and sexual coercive attitudes may be

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Lijuan Shi, Yuanyuan Wang, Hui Yu, Amanda Wilson, Stephanie Cook, Zhizhou Duan, Ke Peng, Zhishan Hu, Jianjun Ou, Suqian Duan, Yuan Yang, Jiayu Ge, Hongyan Wang, Li Chen, Kaihong Zhao and Runsen Chen

current study examined the direct and indirect relationships between childhood trauma and IGD through the effect of depressive symptoms and anxiety symptoms. We hypothesised that childhood trauma would be directly associated with IGD and indirectly

Open access

Elsődleges célunk a nikotinfüggést motivációs bázison nyugvó, multidimenzionális konstruktumként leképező Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives (WISDM-68) mérőeszköz (Piper, Piasecki és munkatársai, 2004) faktorstruktúrájának igazolása volt. A mintát, legalább heti rendszerességgel dohányzó, magyar felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók alkották (N=243; 81% nő, 19% férfi; életkori átlag: 24,4 év, szórás: 6,86). Az adatgyűjtés módja: a dohányzó személyeket egyetemi évfolyam-előadások alkalmával kértük fel a vizsgálatban való részvételre. Mivel a 13 faktoros elméleti faktorstruktúra az elvártnál rosszabb illeszkedést mutatott, elvégeztük a WISDM-68 explorátoros faktorelemzését. Az így létrejött 8 faktoros struktúra belső megbízhatósága kifejezetten jónak mondható, a skálák Cronbach α-értékei meghaladják a 0,7-et. Elemeztük továbbá ezen skálák kapcsolatát a nikotinfüggés fizikai aspektusát mérő Fagerström Nikotin Dependencia Teszttel (FTND), valamint a depresszív tünetekkel (Center for Epidemiological Studies-Depression: CES-D). A két mérőeszköz konvergens validitására utalnak a WISDM skálák és az FTND összpontszám között lévő mérsékelt korrelációk. A többváltozós lineáris regressziós modell eredményei alapján az FTND pontszámot a WISDM skálák közül a Tolerancia és az Automatizmus határozta meg. Úgy tűnik, hogy ezek lehetnek a WISDM-ben, melyek a nikotinfüggés mögött meghúzódó motiváció, fizikai függésben megnyilvánuló aspektusait mérik. A Tolerancia skála a kilélegzett levegő CO-szintjét is magyarázza. A depresszív tünetekkel a WISDM Dohányzás mint megküzdés skálája mérsékelten korrelál. Szignifikáns összefüggés van a WISDM skálákon elért pontszám és a dohányzói státusz között. A megfelelő intervenciós módszerek megtervezéséhez ismernünk kell a dohányzás fenntartásában szerepet játszó motivációs tényezőket, az ebben felmerülő egyéni különbségeket. Eredményeink támogatják azt a feltételezést, mely szerint bizonyos motivációs faktorok eltérő fontossággal szerepelnek az alkalmi vagy könnyű dohányosok, illetve az erős dohányosok esetében.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Péter Simor, András Harsányi, Kata Csigó, Gergely Miklós, Alpár Sándor Lázár and Gyula Demeter

depressive symptomatology. For instance, longer sleep latency and shortened sleep duration seem to be independent of comorbid depressive symptoms ( Díaz-Román, Perestelo-Pérez, & Buela-Casal, 2015 ; Nota, Sharkey, & Coles, 2015 ). This is in line with other

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Kristian Krause, Anja Bischof, Silvia Lewin, Diana Guertler, Hans-Jürgen Rumpf, Ulrich John and Christian Meyer

helps to reduce and to shorten depressive symptoms, rumination, that is to think about possible causes and implications of one’s mood, leads to an amplification and continuation of such symptoms. Treynor, Gonzalez, and Nolen-Hoeksema ( 2003 ) later

Open access

longitudinal study of coping and depressive symptoms in infertile couples over an insemination attempt. J. Consult. Clin. Psychol., 2002, 70 (2), 433–438. Peterson, B. D., Newton, C. R., Rosen, K. H., et al.: Coping

Restricted access