Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "development path" x
Clear All

the debate surrounding regional competitiveness in two ways: 1) by analysing the performance of the transition regions, that is, the regions changing their development paths through constructing regional advantages in order to achieve a quicker growth

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Judit Kapás, György Komáromi, Pál Czeglédi and László Jankovics

Institutions and Change (ISNIE Conference)  - The International Society for New Institutional Economics (ISNIE) held its 7th annual conference in Budapest on 11-13 September 2003; The Link between Diversity and Development Paths (EACES Conference) - International conference on the Institutional and Policy Diversity - Its Role in Economic Development on 3-4 November 2003 in Debrecen, Hungary

Restricted access

As the world is moving ahead, all national economies need to find their own development path. The economic growth should be continually high enough to provide for a normal and growing standard of living for the citizens and, at the same time, provide opportunities for introducing and engaging the new, incoming generations in the world of business. The countries differ not only by the levels of attained development standard, but also by the possible methods which might be used for accelerating growth.The paper discusses growth factors which could help Macedonia find its way to catch up with the developed world in the long run — if this is possible. Obviously, the importance of institutions understood as the “rules of the game” and underpinning them is one of the most important issues related to development that should be seen as a conditio sine qua non and a basic prerequisite of a “developmental wave”.

Restricted access

A Balaton-part rekreációs célú hasznosításában már a század első felében megjelentek az átfogó regionális léptékű koncepciók, ami nemzetközi összehasonlításban is korai jelenségnek tekinthető.

A tanulmány a regionális eszme kialakulását három léptékben, építészeti, településrendezési és tájrendezés szintjén vizsgálja, rámutatva arra, hogy az üdülőterület kiemelt tájképi helyzetében a regionális stratégiák nemzetközileg is autonóm fejlődési utat bejáró két ága, az építészeti és az urbanisztikai regionalizmus kapcsolódott össze. A sajátos üdülőterületi regionális stratégia a rekreáció funkciójához igazodva az urbánus modernitás és a hagyományos vernakuláris minták közt egy sajátos üdülőterületi regionális minőség kikísérletezését jelentette, elsősorban a topografikus, klimatikus adottságokhoz és az üdülés korabeli életmódjához igazodva. Ez az építészeti-településképi minőség a magyar építészet és településtervezés történetében is sajátos, korábban feltáratlan jelenségnek minősül. A tanulmány rámutat, hogy a Balaton regionális fejlesztéstörténetében már a háború előtt megjelent a tájegység problémáit átfogóan vizsgáló regionális nézőpont, és megindult az egységes regionális tervezés folyamata, ami alulról, a települési önkormányzatok és a fürdőtelepek civil szervezeteinek bázisáról építkező metodikájával mind a magyar regionális tervezés, mind a nemzetközi üdülőterületi regionális tervezés történetében autonóm módszertani jelenség. Az egykori testületek összetett rendszerének rekonstruálásával lehetővé válik a balatoni építésügy áttekintése is, bemutatva az építészeti problémák megoldásában önkéntesen részt vállaló, illetve szervezeti pozícióval bíró korabeli építészek szerepét és eszköztárát. A regionális eszme a Balaton-part építéstörténetében elsősorban nem egy történetileg kialakuló organikus régióképből adódott, hanem egy, az építész szakma eszközeivel kialakított funkcionális eszmekonstrukciót jelentett.

A kutatás során feldolgozásra kerültek a Balatoni Intéző Bizottság archív levéltári dokumentumai, a korabeli regionális folyóiratok, az építészeti szaksajtó és az országos tudósítások, miközben az építészettörténeti vizsgálat társtudományi kontextusának felvázolásához szükséges volt a történészi és turizmustörténeti kutatások eredményeinek megismerése is.

Restricted access

. ( 2012 ). Translated from ‘Study on Reformation Development Path of China’s Commercial Banks during “The Twelfth Five-year” Planning’ . Financial Accounting , 1 , 16 – 18 . Yan , A

Restricted access

Light of the Investment Development Path Paradigm: Evidence from Central and Eastern European Countries . Transnational Corporations , 17 ( 1 ): 37 – 67 . ČEZ ( 2018 ): Skupina ČEZ

Open access
Educatio
Authors: Csaba Makó, Miklós Illéssy and András Borbély

Converging Development Paths? In: Delteil, V. & Kirov, V. (eds) Labour and Social Transformation in Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond . London –New York, Routledge. pp. 77

Open access

: Állami Privatisációs és Vagyonkezelo Rt. , pp. 51 – 74 . Szanyi , M. ( 2012 ): Varieties of Development Paths in Post-Communist Countries with Special Regard to the

Restricted access

. – Narula , R. ( 1996 ): The Investment Development Path Revisited: Some Emerging Issues . In: Dunning , J. H. – Narula , R. (eds): Foreign Direct Investment and Government Catalysts for Economic Restructuring . London : Routledge , pp. 1 – 41

Restricted access

Slovenia: The Pomurje Region in Search of New Development Paths . In McDonagh , John – Nienaber , Birte – Woods , Michael (eds.) Globalization and Europe's Rural Regions , 125 – 142 . London–New York : Routledge . Lányi , András 2010

Restricted access