Search Results

You are looking at 1 - 10 of 266 items for :

  • "differential diagnosis" x
  • All content x
Clear All

657 Fenske, W., Störk, S., Koschker, A. C., et al.: Value of fractional uric acid excretion in differential diagnosis of hyponatremic patients on diuretics. J. Clin. Endocrinol

Restricted access

The diagnosis of cryptosporidiosis is usually made by microscopic detection of the parasite oocysts, oocyst antigens, or oocyst DNA in stool samples. Since the most common symptom of cryptosporidiosis is a watery diarrhea, the differential diagnosis

Open access

The following criteria can be used for differential diagnosis of mica mineral group: weight loss < 350°C; weight loss during dehydroxylation (500–1000°C); peak temperature of structural decomposition and formation of high temperature phases; course of dilatometric curves during dehydroxylation and structural decomposition interval (Fig. 1).

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Roland Csorba, Rudolf Lampé, and Róbert Póka

12 157 160 Hey, F., Buchan, P. C., Littlewood, J. M. és mtsa: Differential diagnosis in child sexual abuse. Lancet, 1987, 1

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: HongBin Yan, XinWen Bo, Youyu Liu, Zhongzi Lou, XingWei Ni, WanGui Shi, Fang Zhan, HongKean Ooi, and WanZhong Jia

Tuesta, J., Serra, T., López-Velez, R., McManus, D., Harrison, L. and Parkhouse, R. (2004): Differential diagnosis of Taenia saginata and Taenia saginata asiatica taeniasis through PCR. Diagn. Microbial. Infect. Dis. 49 , 183

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Laura Sándor, Tímea Gajda, Vanda Aranyi, István Csízy, and Tamás Cserni

Az akut scrotum hátterében álló heretorzió a here rapid irreverzíbilis ischaemiás károsodása miatt sürgős, szinte azonnali műtéti explorációt igényel. Ugyanakkor a lényegesen gyakoribb herefüggelék- (appendix testis) torzió és az epididymitis akár konzervatívan is kezelhető. A fizikális vizsgálaton alapuló elkülönítő kórisme bizonytalansága miatt sok esetben kerül sor felesleges explorációra. A color Dopplerrel (CD) kiegészített here-ultrahangvizsgálat egyre népszerűbb a gyermekkori akut scrotum differenciáldiagnosztikájában, ugyanakkor megbízhatóságát még sokan vitatják. Anyag és módszer: A szerzők tanulmányukban összevetették a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekgyógyászati Intézetében az elmúlt 10 év során akut scrotum diagnózissal kezelt 124 beteg 129 esetének a fizikális vizsgálat, a klinikai lefolyás és a 111 műtéti exploráció alapján megállapított végleges diagnózisát, valamint az első here-ultrahangvizsgálat eredményét. Eredmények: A végleges diagnózis 100 esetben herefüggelék-torzió, 11 esetben heretorzió, 8 esetben epididymitis, orchitis volt. Tíz idiopathiás eset fordult elő. Preoperatív ultrahangvizsgálat 71 alkalommal készült, ebből 45 esetben color Doppler-funkcióval kiegészített. Harmincnyolc beteg esetén a fent említett vizsgálat a heretorzió lehetőségét kizárta, 7 esetben megállapította. Álpozitív eset 2 alkalommal fordult elő, álnegatív eset nem volt. Adataink alapján a here color Doppler-ultrahangvizsgálat specificitása 95,0%, szenzitivitása 100,0%, negatív prediktív értéke 100,0%, pozitív prediktív értéke 71,4%. Következtetés: A color Dopplerrel kiegészített here-ultrahangvizsgálat megbízható eszköznek tűnik a heretorzió sürgősségi diagnosztikájában, rutin alkalmazásával a sürgősségi explorációt igénylő betegek száma nagy biztonsággal szűkíthető. Orv. Hetil., 2011, 152, 909–912.

Restricted access

differential diagnosis of aortic dissection: Experience with 236 cases (1980 trough 1990). Mayo Clin. Proc., 1993, 68 , 642–651. Joyce J. W. Clinical features and differential diagnosis

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Miklós Tóth, Zsolt Vajda, Zoltán Görömbey, Ferenc Molnár, László Major, Judit Tőke, István Szabolcs, Nikolette Szücs, László Kovács, Róbert Kiss, Sándor Czirják, László Fütő, Edit Gláz, Miklós Góth, and Károly Rácz

diagnosis of Cushing’s syndrome and pseudo-Cushing’s states. Endocr. Rev., 1998, 19 , 647–672. Besser M. The diagnosis and differential diagnosis of Cushing’s syndrome and pseudo

Restricted access

A kóros pericardialis folyadékgyülem kialakulásának hátterében számottevő etiológiai faktor szerepelhet. Sok esetben az etiológiai tényező tisztázatlan marad, ami nehezebbé teszi a megfelelő terápiás stratégia kiválasztását. A purulens pericarditishez társuló pericardialis folyadékgyülem kezelése eltér azon folyadékgyülemek kezelésétől, amelyek neoplasma, ill. autoimmun betegség következményeként alakulnak ki. A pontos etiológiai diagnózis felállításában a képalkotó eljárások mellett döntő szerepe van a folyadék citológiai vizsgálatának, ill. a pericardium szövettani vizsgálatának is. Kiújuló kóros pericardialis folyadékgyülem esetén szükség lehet pericardioperitonealis, pericardiopleuralis sönt, ill. pericardialis ablak elkészítésére. Ez sok esetben palliatív megoldást jelent, és a pericardialis tamponád hemodinamikai következményeinek megelőzését szolgálja.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Roland Oláh, Péter Hajós, Zsuzsanna Soós, and Gábor Winkler

Slatosky, J., Shipton, B., Wahba, H.: Thyroiditis: differential diagnosis and management. Am. Fam. Physician, 2000, 61 (4), 1047–1052. Desailloud, R., Hober, D.: Viruses

Restricted access