Search Results

You are looking at 1 - 10 of 130 items for :

  • "digital technology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Davis , N. ( 2018 ). Digital technologies and change in education: The arena framework . New York : Routledge Niki Davis is Professor of e-Learning and Director of the e-Learning Lab at the University of Canterbury in New Zealand, previously a

Open access

Lupton , D. , Mewburn , I. & Thomson , P. (Eds.) ( 2018 ). The Digital Academic - Critical Perspectives on Digital Technologies in Higher Education . New York : Routledge. How bumpy are the online lives of university lecturers? Scientific

Open access

A vállalati biztonsági háló meghatározó tényezői

Determining factors of the corporate safety-net

Scientia et Securitas
Author:
Ágnes Kemendi

Összefoglalás.

A ma vállalata dinamikusan változó üzleti és kockázati környezetben működik, behálózzák az információs és kommunikációs technológiák. Mindez a biztonság területén is felkészültséget igényel. A sikeres vállalati működés fontos pillére a kívánt biztonsági szint megteremtése és fenntartása. Jelen tanulmány szakértői kutatás eredményeit tartalmazza, és a megalapozott elmélet módszertana alapján készült. A kutatás a nyereségorientált vállalatok szemszögéből vizsgálja a biztonság kérdéskörét, javaslatokat tesz, eszközöket mutat ebben a dinamikus és innovatív környezetben a biztonsági kérdések kezelésére, és azonosítja a vállalatot behálózó belső kontrollrendszer, az ún. vállalati biztonsági háló meghatározó tényezőit. A kutatás lényeges megállapítása, hogy a vállalati biztonsági háló kulcseleme a vezetői elkötelezettség.

Summary.

A company of these days operates in a dynamically changing business- and risk environment, surrounded by information and communication technologies; all this calls for thorough grounding in the field of security. This study contains the results of expert research and was prepared based on the methodology of grounded theory. The research examines the matter of security from the perspective of profit-oriented companies; makes suggestions and shows tools on how to ensure the smooth handling of security matters in this dynamic and innovative environment, and furthermore identifies what is the determining factor in the digital age behind the operation of the internal control system that encompasses the company, the so-called corporate safety-net. Security represents value for companies, its economic benefit must be shown to decision-makers. Resiliency is important from business and security perspective as well.

The safe operation of business processes requires the appropriate management of related risks, i.e., controlled processes, tools, or appropriate management of human risks are necessary. A network-like relationship can be identified between the key factors of corporate security. Safe operation requires safety-conscious, and rule-following behaviour of the human factors. Staying up-to-date in the digital era requires both up-to-date digital technology solutions and up-to-date users and developers of the solutions. This can be ensured through continuous learning and development. The security aspects of digital transformation projects should be diligently managed from the very beginning of the development process of the digital solution, as well as people should accept and support the changes. The design and operational testing of controls are the keys to ensure safe operation later on.

The key finding of the research is that the key element of the corporate safety-net is top management commitment that is the most important factor determining a company’s safety culture and corporate security.

Open access

A konferencia címében felsorolt három alapfogalom közül csak kettőt – struktúra, textúra – szokás az építészettel kapcsolatban emlegetni. A harmadik, a faktúra szó inkább a képzőművészetben használatos, de fenntartás nélkül alkalmazható az építészetre is, ha a kivitelezést, az elkészítés módját értjük alatta. A tanulmányban e három fogalmat ebben a kézenfekvő értelemben használom, kíváncsian arra, hogy mennyiben értékelődnek át e szavak ma, a számítógépes tervezés korában – és tovább szűkítve a kört, hozzáteszek még egy szót: itthon – Magyarországon? A digitális éden iránti vágyak annyira erősek, a számítástechnika kultúraformáló hatása olyan intenzív, még az anyagi lehetőségeit és az építőipar fejlettségét tekintve elmaradott Magyarországon is, hogy az építészettel foglalkozva sem hagyhatjuk figyelmen kívül a digitális technika hatásait. E vázlatos tanulmány szándékoltan nem teljes körű, a konferencia témáját kissé sarkítva nem az anyagszerűséggel, hanem az építészetnek kizárólag a digitális technikára épülő (vagyis azt nem csupán mellékesen felhasználó) szegmensével foglalkozik. A digitális építészeti struktúra, textúra és faktúra fogalmainak történeti összefüggésekben történő elemzéséhez hazai viszonyok között a CET tűnik a leginkább kézenfekvőnek három okból is: 1. létrehozásában alapvető szerepe van a számítógépnek, anélkül ezt a felületet és szerkezetet – ebben a formában – nem lehetett volna sem megtervezni, sem megvalósítani; 2. megépült, tehát reprezentatív példája annak a törekvésnek, amelyik a „provinciális” magyar építészetet „élvonalbeli” nyugati építészek reprezentatív épületeinek a fővárosba importálásával gondolta frissíteni és a nyugati vérkeringésbe kapcsolni; 3. a CET nem önmagában áll, hanem Budapest egy várostörténeti és ipartörténeti szempontból kiemelt jelentőségű helyén, meglévő, védett épületekhez kapcsolódik: a CET Közraktárakhoz való viszonya akaratlanul is jelképes a régi (hagyományos) és az új (digitális) kapcsolódásának szellemi és fizikai valóságát tekintve egyaránt.

Restricted access

inconvenient in the case of emerging topics, such as the impact of digital technology deployment on different shop-floor characteristics. For example, while literature on the barriers to digitalisation seems to have achieved saturation (e.g., Kamble et

Restricted access

Introduction In the Europe of the third millennium, large-scale social aging and the rapid development of digital technology are phenomena whose consequences manifested in social change are inevitable ( INS 2019

Restricted access

1 Introduction Advanced digital technology is developing very fast and there are many improvements for measurement of some parameters of systems in real time training and experimental works. Especially, advanced sensor technology has superior

Open access

digital technology users end up having problems in their life because of that behavior ( Billieux, 2012; Brand, Young, Laier, Wölfling, & Potenza, 2016; Davis, 2001; Kardefelt-Winther et al., 2017 ). Nevertheless, research on this topic – as well as

Open access

, productivity of projects [ 1 ]. Adoption of BIM and the increasing use of digital technologies in construction and operation of buildings, as well as in maintenance, can transform the way how the industry works. The most important part of data

Open access

Abstract

The article analyses the current issues contributing to the volatility of Bitcoin as the reliability of this new technology diminishes, leading to increased unpredictability of its value. Legal efforts and literature regarding Bitcoin have primarily focused on protecting society from the illegal use of this digital technology, with little emphasis on integrating it as an asset. However, this article proposes that countries adopt Bitcoin-related legislation, incorporating recognition and regulation clauses to transform Bitcoin into a stable, less volatile and functional digital asset. In the context of legal history, primary legal domains, such as contracts, family, trade and others, have been integrated through recognition and regulation processes. Therefore, we argue that adopting Bitcoin-specific legislation that recognizes this new technology while comprehensively regulating the associated risks would enhance the coin's stability and reduce volatility, ultimately increasing trust among digital investors and users.

Restricted access