Search Results

You are looking at 1 - 10 of 140 items for :

  • "disease prevention" x
Clear All
Restricted access

A Streptococcus pneumoniae fertőzések valódi jelentőségét világszerte mind a laikus, mind az általános orvosi közvélemény messze alulértékeli. Csecsemő- és kisgyermekkorban a pneumococcus otitis media a leggyakrabban antibiotikum adását igénylő kórkép, míg a lényegesen ritkább pneumococcuspleuropneumonia, szepszis, pneumococcusmeningitis még akkor is nagy kockázatú, potenciálisan halálos végű kórforma, ha nem multirezisztens a kórokozó. Életkortól függetlenül számolni kell súlyos pneumococcusfertőzéssel a krónikus betegséggel, illetve lép nélkül élőkben, a bármilyen okból immunszuppresszív terápiát igénylőkben is. Időskorúakban a leggyakoribb kórforma a pneumococcuspneumonia, amelynek halálozása az elérhető terápiás lehetőségek mellett az elmúlt évtizedekben sem csökkent számottevően. Jelenleg a pneumococcusfertőzések jelentős hányada megelőzhető lehetne aktív immunizációval. A szerző vázolja a rendelkezésre álló, 10-valens, 13-valens fehérjével konjugált és 23-valens poliszacharid pneumococcusvakcinákkal elért eddigi globális és hazai eredményeket. Ismerteti a 13-valens konjugált pneumococcusvakcina új, minden életkorra vonatkozó indikációit és a pneumococcusprevenciós programok jövőbeli kihívásait. Orv. Hetil., 2014, 155(7), 243–247.

Restricted access
Authors: Erika Marek, Réka Kalmár, Nóra Faubl, Zsuzsa Orsós and Tímea Németh

Absztrakt:

Bevezetés: Kutatásaink során egészségügyi dolgozók körében vizsgáltuk a legnagyobb hazai etnikai kisebbséggel, a roma populációval kapcsolatos előítéletek jelenlétét az egészségügyi ellátás során. Célkitűzés: Válaszokat kerestünk arra, hogy az ellátórendszerben esetlegesen jelen lévő előítélet mennyire befolyásolhatja ezen csoportok ellátáshoz való hozzáférését, az ellátás minőségét és ezeken keresztül a páciensek egészségét. Módszer: Félig strukturált interjúkat készítettünk 2017. június és 2018. május között 13 interjúalannyal. A diktafonnal rögzített interjúk leiratát kvalitatív módszerekkel értékeltük. Eredmények: Válaszadóink általánosságban megerősítették az előítéletek jelenlétét az egészségügyi ellátórendszerben. Kevéssé jellemző az előítéletes attitűd és diszkriminatív magatartás azokon az osztályokon, ahol eleve gyakoribb a hátrányos helyzetű (HIV-pozitív, hajléktalan) betegek előfordulása (például infektológia). Az előítéletesség nem kifejezetten a roma etnikai kisebbség felé irányul, hanem kiterjed olyan populációkra is, amelyek rossz társadalmi-gazdasági körülmények között, mélyszegénységben élnek, vagy amelyek rossz egészségi állapotának hátterében önromboló magatartásformák feltételezhetők (alkoholizmus, droghasználat). Válaszadóink határozott véleménye szerint az esetleges előítéletesség nem vezet a mindenki számára hozzáférhetőnél rosszabb ellátáshoz, sőt gyakran inkább pozitív diszkrimináció valósul meg. Az előítéletesség közvetlenül nem vezet rosszabb egészségi állapothoz, az azonban nem zárható ki, hogy közvetve hozzájárulhat, amennyiben a beteg egy korábban megélt vagy vélt negatív tapasztalat miatt a későbbiekben nem fordul időben orvoshoz. Következtetés: Felméréseink megerősítették a romák iránti előítéletesség alkalomszerű jelenlétét a hazai egészségügyi ellátórendszerben, vizsgálatunk alapján azonban a roma populáció rosszabb egészségi mutatóihoz ez kevéssé járul hozzá. Eredményeink felhívták a figyelmet arra is, hogy a megelőzés szempontjából kulcsfontosságú mindkét fél edukációja, valamint az ellátók kiégésprevenciója. Orv Hetil. 2020; 161(19): 789–796.

Open access

://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/SAGE_working_group_revised_report_vaccine_hesitancy.pdf?ua=1 [accessed: May 31, 2019]. 5 European Centre for Disease Prevention and Control. Communication on

Restricted access
Authors: Márton Koch, Katalin Tímea Török, Ferenc Nagy, Viktor Soós, Éva Pozsgai, Zsuzsanna Lelovics, Anna Nagy and Csaba Varga

References 1 European Centre for Disease Prevention and Control. Unusual early start of the West Nile fever season and rise in cases: ECDC assessment. ECDC, Stockholm

Restricted access

/1997. (XII. 18. NM) about health services and screening methods for disease prevention and early recognition which can be used on social insurance basis. [67/2005. (XII. 27.) EüM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek

Restricted access

References 1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) . Framework action plan to fight tuberculosis in the European Union . Stockholm: ECDC; Feb 2008. Available from: http

Restricted access
Authors: András Jánosi, Erika Östör, Sarolta Borbás, Rita Kazinczy, András Káli, István Vámos, Anna Bradák and Márta Podmaniczky

., 1998, 19, 1434–1503. De Backer, G., Ambrosioni, E., Borch-Johnsen, K. és mtsai: European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Third Joint Task Force of European

Restricted access

The effect of omega–3 fatty acids in the human body is multidirectional. They are used in cancer and cardiovascular disease prevention, to stabilize blood pressure, to improve immune function, and in the treatment of concentration disorders. Omega-3 acids, especially eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids, are needed for proper human growth. There are several groups of pharmaceutical products containing these compounds, available in pharmacies and markets. Due to a high accessibility of various consumable products such as dietary supplements or food, their quality monitoring is advisable. Therefore, analytical procedures are needed, which will allow the quality of these products to be fast and accurately defined. In our work, thin-layer chromatography (TLC) with densitometric detection was designed for the identification and quantification of the omega–3 fatty acids. The stationary phase constituted TLC silica gel plates activated by AgNO3 solution. As the mobile phase, a mixture of toluene–n-propanol–acetic acid (20:2:0.1, v/v) was used. Detection was performed at 520 nm, after staining with iodine vapor. The method was validated according to the International Conference on Harmonisation (ICH) guidelines. The correctness of the results guarantees good precision and satisfactory recovery (96.59–103.20%). The presented analytical method was used for the determination of omega-3 fatty acids in selected dietary supplements and cooking oils giving satisfactory results.

Restricted access
Authors: S. Leon-Cisneros, A. Quirola-Garcés, J. Alvarez-Santana, N. Barriga-Medina, D. Ramirez-Villacís, M. Caviedes, L. Ramirez-Cárdenas and A. Leon-Reyes

Anthocyanins are plants metabolites that are recognized by its red/purple coloration produced in flowers, seeds and leaves. These molecules are potentially important to the industry for its antioxidant capacity, disease prevention and as a natural dye. Currently, the production of anthocyanins is carried out using in vitro culture of Vitis vinifera and its yield is increased by using elicitors or stress factors. Zea mays is relevant due to its high content of cyanidin-3-β-glucoside anthocyanin. In the present study the production of cyanidin-3-β-glucoside was evaluated with different mechanisms of elicitation using in vivo and in vitro culture of purple and white maize varieties. The highest callus induction (85%) for white maize was obtained in MS medium supplemented with 2 mg/L of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, while for purple maize (93%) was obtained in N6 medium with 2 mg/L of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, using germinated seed as explant for both varieties. Methyl jasmonate was evaluated as an elicitation tool, however no cyanidin-3-β-glucoside was found to be accumulated or produced in vitro. In contrast, using germinated seeds and radicle tissue, elicitation using phosphorus deficiency treatment produced the highest cyanidin-3-β-glucoside accumulation (0.06 mg g−1) in white maize. No elicitation and further production of anthocyanins was found when purple maize were used using this method. Therefore, in vivo elicitation in white maize is a potential method to produce a stable anthocyanin that could be optimized for future applications.

Restricted access