Search Results

You are looking at 1 - 10 of 37 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

: Nemzeti Drog Fókuszpont.] www.drogfokuszpont.hu; [Hungarian] 2 Wohlfarth, A., Weinmann, W.: Bioanalysis of new designer drugs. Bioanalysis, 2010, 2 (5), 965

Open access

] Demetrovics, Zs.: GHB (Gina), 2013. [GHB (Gina), 2013.] http://www.hazipatika.com/psziche/drog_abc/cikkek/partidrogok/ghb_gina/20130610150423 [Hungarian] Lee, C. T., Chen, V. C., Tan, H. K., et al.: Suicide and

Open access

Az anyag azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy vajon a magyar fiatalok miként látják a rendszerváltást követő jelentős gazdasági, társadalmi, politikai és tulajdoni átrendeződési folyamatok következményeit, és minként ítélik meg azoknak a kortársaik (fiatalok) és a saját életükre gyakorolt hatásait. A problémát egy hosszú ideje tesztelt kérdés „mit tart az ifjúság legégetőbb problémájának” kapcsán járja körül társadalmi és regionális metszetben az anyag, melyre az „Ifjúság 2000” kutatásban nyolcezer 15-29 éves fiatal válaszolt. A fiatalok válaszaiból kirajzolódó szubjektív társadalomkép centrumában a „munkanélküliség”, az „alacsony keresetek”, a „lakáshelyzet megoldatlansága” vagy a „létbizonytalanság” problémái állnak, csupa olyan tényező, amely a társadalmi lét legelemibb összefüggéseit kondicionálja. A fiatalok által felrajzolt szubjektív társadalomképből egybeesve a reálfolyamatokkal megállapítható, hogy a magyar ifjúság reálisan - nem pesszimistán - értékeli a körülötte zajló folyamatokat. Ugyanakkor az is jól érzékelhető, hogy e társadalmi méretekben megoldatlan problémák súlyos feszültségeket keltenek körükben, melyekre az eddigiekben nem születtek adekvát és hatékony politikai és gazdasági válaszok.

Restricted access

Pikó Bettina: Lelki egészség a modern társadalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005; Norman E. Zinberg: Függőség és kontroll. Drog, egyén, társadalom. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2005

Restricted access

A tanulmány az ASI 5. kiadásának (Addiction Severity Index, azaz Addikció Súlyossági Index) európai változatát, az EuropASI magyar fordítását vizsgálta reliabilitás és validitás szempontjából, 234 fo, illegitim droghasználó kliensekbol álló minta alapján, akik a Kék Pont Drog­konzultációs Központ és Ambulancián jelentkeztek kezelésre. A kérdoív reliabilitását item­ana­lí­zissel vizsgáltuk: Cronbach-féle a mutató, item-maradék korreláció, item-totál korreláció. A ská­lák egymás közötti korrelációi a kérdoív belso validitását tükrözik. A kérdoív külso validitását a ke­zelohelyen használt „Elso interjú” (nem validált) eredményeivel történo korrelációk alapján vizsgáltuk. Eredmények: a Súlyossági értékelés (Severity Ratings) adatai és a skálaösszegek (Composite Scores) adatai noha eltéro eredményekhez vezettek az egyes, az ASI által vizsgált életterületeken, az egyes, egymásnak megfelelo területeken korrelációjuk magas volt. A Cronbach-alfa érték mindenütt magas volt. Az item-maradék korreláció 27 té­telbol 22 esetében p< 0,05 szinten szignifikáns volt. Az értelmezheto hat skála (mivel az alkohol-skála­érték mindössze 7 esetben volt számolható az ASI és az Elso interjú alapján) validitása: a drog-, a csa­ládi és szociális-, valamint a pszichiátriai skálaértékek mind a számolt, mind a súlyossági fokozati index esetében magasan korreláltak az Elso interjúból számolt értékekkel. Az orvosi skálaértékek az ASI alapján számolt skálaösszegekkel mutattak magas korrelációt. A jogi és foglalkozási skálák esetében nem szignifikáns, valamint eros negatív korreláció alakult ki. Következtetések: az EuropASI magyar fordításának reliabilitása és validitása a vizsgált populációban jónak bizonyult. Ezt megerosítette adataink összevetése négy külföldi kutatás eredményeivel. A validitásvizsgálat a skálák nagy belso egységességét támasztotta alá. Az „Elso interjú”-val történt összevetésnél tapasztalt, itemek közötti különbségek részben társadalmi-kulturális különbségekkel is magyarázhatók.

Restricted access

The growth in popularity of Over The Counter (OTC) of medicinal products or other natural sources have taken a very large share of healthcare system therefore it is essential to determine their safety as for as public health is concerned.In this study Maximum Tolerated Dose (MTD) was obtained according to CSGMT protocol presented by the Environmental Mutagen Society of Japan. The positive group received mitomycin C in dose of 0.5 mg/kg. The peripheral blood samples before treatment (zero time) were considered as negative control. The MTD of Hypiron was 12 ml/kg and for Chamomilla was 10 ml/kg. Doses of MTD, 1/2 MTD and 1/4 MTD were considered for test groups. Then blood samples were prepared 48 hours after first administration of drugs and kept on precoated Acridine orange slides. The scoring of micronucleated reticulocytes were carried out per 2000 counted reticulocytes in each slide by fluorescent microscope. The results were statistically analyzed. Results of Hypiran were compared with negative control group and the P value was P > 0.05, but the p value of Chamomilla was P < 0.05. Also, the p value of Hypiran and Chamomilla compared with historical negative control group was less, therefore Chamomilla herbal drog can be classified as equivocul category of genotoxicity and Hypiran did not show genotoxicity.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Szeberin, Gábor Firneisz, Gábor Bíró, Gábor Viktor Szabó, Péter Sótonyi, Mária Windisch, Miklós Krepuska, Ferenc Sípos, Emese Mihály, and György Acsády

A kokainfogyasztás gyakorisága Magyarországon is növekszik. E drog használata fokozott kockázatot jelent szív- és érrendszeri betegségek kialakulása, például aortadissectio szempontjából. Klinikánkon zajlik hazánkban a B típusú aortadissectiós betegek döntő többségének ellátása. Célkitűzés: Egy rendszeresen kokaint használó, akut B típusú aortadissectiót elszenvedett beteg műtéti kezelését mutatjuk be esetismertetésünkben, amely tudomásunk szerint az első hasonló eset hazánkban. Módszer: Esetleírás. Eredmények: Egy 35 éves férfi erős, mellkasi-háti-deréktáji fájdalmak miatt először a gerincsebészeti osztályhoz fordult, majd kiugróan magas vérnyomásértékek miatt belgyógyászati osztályra helyezték át. A B típusú aortadissectio diagnózisát CT-angiographia igazolta, a beteg érsebészeti centrumba került, ahol sikeres műtétet, thoracoabdominalis aortarefenesztrációt végeztünk. A beteg 3 hónappal a műtét után jól van, antihipertenzív szerek szedése mellett mindennapi feladatait ellátja, szövődményt nem észleltünk, a kokainról leszokott. Következtetések: Az akut B típusú dissectio sebészi ellátása megmentheti a beteg életét. A hosszú távú eredményes kezelésben a hipertónia kontrollja mellett a kokainról történő leszokás alapvető jelentőségű. Hasonló esetek előfordulására a kokainfogyasztás növekedése esetén hazánkban is számíthatunk.

Restricted access

A number of factors have been investigated as important determinants of adolescent health-related behaviour among which values occupy a special place. A growing number of studies of adolescents’ health-related behaviours include cultural factors. The main goal of the present study was to investigate how a set of values preferred by youth influence their health-related behaviours using a cross-cultural study design of samples of youth from Szeged, Hungary ( N = 160), and Târgu Mureş (Marosvásárhely), Transylvania, Rumania ( N = 124). Data were collected using a self-administered questionnaire. The following values were investigated: filial piety, familism, machismo, collectivism and fatalism. In addition, four health-related behaviours were measured: smoking, alcohol use, marijuana use and sports activity. Irrespective of culture, female students tend to prefer filial piety, collectivism, whereas male students reported higher scores on machismo. Male students in Hungary tend to report higher levels of marijuana use, whereas males from the Transylvanian sample report a higher engagement in sports activity. Alcohol use is more common among males in both samples. Some important cultural differences in the relationship between values and health-related behaviours may also be detected. Among youth in Hungary, fatalism is related to higher levels of substance use. Machismo, on the other hand, plays a role in higher levels of sports activity in the Transylvanian sample. Finally, preferring social values, such as filial piety, familism and collectivism, may be associated with lower levels of substance use or higher levels of sports activity, that is, a more favourable health behaviour pattern in both samples.

Restricted access

Bevezetés: A gastrointestinalis rendszer megbetegedéseiben a népgyógyászat gyakran ajánl gyulladáscsökkentő hatással rendelkező gyógynövényeket. Az orvosi gyakorlatban ma is kedvelt a stomaticumok adjuváns terápiában történő alkalmazása. Cél: Az emésztőrendszeri betegségek kialakulásában, illetve kezelésében az ásványi elemek is fontosak lehetnek, továbbá szoros összefüggés található a fémek jelenléte, illetve hiánya és a gyulladásos mediátorok között, ezért a szerzők célul tűzték ki néhány növényi drog ásványielem-tartalmának vizsgálatát. Módszer: A Trigonellae foenugraeci semen, Farfarae folium et flos, Taraxaci radix, Cichorii radix és a belőlük készült tea ásványielem-tartalmát induktíven csatolt plazma optikai emissziós spektrometriával határozták meg. Az eredményeket táplálkozási és orvosbiológiai megközelítésből is értékelték. Eredmények: Megállapították, hogy a Farfarae folium et flos tea táplálkozási szempontból jelentős kalcium-, króm-, mangán- és molibdénforrásnak tekinthető, míg a Trigonellae foenugraeci semen, Taraxaci radix és Cichorii radix teákban kedvező a kalcium:magnézium arány (1:1,5) és az immunvédekezésben fontos fémelemeket is tartalmaznak (mangán, vas, réz és cink). Következtetés: A vizsgált gyógynövények kedvező terápiás hatása összefügghet azok ásványielem-tartalmával. Orv. Hetil., 2013, 154, 538–543.

Open access

: September 2, 2018]. [Hungarian] 5 Hungarian National Focal Point. Annual reports. [Nemzeti Drog Fókuszpont. Éves jelentések.] Available from: http

Open access