Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "drug market" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Répásy, Dóra Endrei, Antal Zemplényi, István Ágoston, and Imre Boncz

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Célunk a montelukaszt hatóanyagú készítmények betegeket terhelő terápiás költségének vizsgálata volt Magyarországon. Módszer: Vizsgálatainkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gyógyszerforgalmi adatbázisára alapoztuk. A 2007 és 2015 közötti időszakra elemeztük a montelukaszt hatóanyagú gyógyszerek forgalmát és árát. Az alábbi indikátorokat használtuk: fogyasztói ár, napi terápiás költség, beteg általi térítési díj, kvázi térítési díj, a kezelési napok száma. Eredmények: A betegek által befizetett térítési díjtömeg a kezelési napok számának növekedése miatt 2011-ig nőtt, elérte a 277 millió forintot, majd 2012-ben a versenyhelyzet és a vaklicites eljárások miatt 133 millió forintra csökkent. A térítési díjtömeg az originális Singulairról 3 év alatt (2011–2014) áthelyeződött a generikumokra. A vizsgált időszakban a Singulair 10 mg filmtabletta napi terápiás költsége 314 forintról 96 forintra, a Montelukast Teva 10 mg filmtabletta napi terápiás költsége 187 forintról 46 forintra csökkent. Következtetés: A generikus verseny hatására javult a montelukasztterápia hozzáférhetősége: nőtt a kezelési napok száma, és csökkent a betegek által fizetendő térítési díj. Orv Hetil. 2018; 159(17): 682–687.

Restricted access

. Fig. 2 The relationship between TJSI of follow-on drugs without distinguishing features (“me-too” drugs) and the order (sequential number) of drugsmarket entry. Along vertical axis— TJSI : Top Journal Selectivity Index

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anita Réka Tóth, Zsuzsanna Hideg, and László Institóris

A kábítószerpiacra folyamatosan kerülnek új – természetes és szintetikus – vegyületek, amelyekről sokszor maguk a fogyasztók sem tudják pontosan, hogy honnan származnak, mit tartalmaznak, milyen hatásuk és mellékhatásuk lehet, így az ellenőrzésük is nehézségekbe ütközik. Célok: Hazánkban 2008-ban tűnt fel egy új szintetikus anyag, a mefedron (2-metilamino-1-[4-metilfenil] propán-1-on), de csak 2011. január 1-jétől minősül kábítószernek. A szerzők a szakirodalom, mefedronfogyasztók személyes vizsgálata és a biológiai minták toxikológiai vizsgálata során szerzett tapasztalatokat foglalják össze. Módszer: 2010-ben az országban két helyen, az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézetben és a Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében történtek ez irányban toxikológiai vizsgálatok. Eredmények: Összesen 5386 esetből (Budapest: 4922, Szeged: 464) a vér- és/vagy vizeletmintából 363 (7%) esetben mutattak ki mefedront. Következtetések: A mefedron jelen van a kábítószerpiacon, de jelenleg még nem rendelkezünk kellő tapasztalattal a mefedron hosszú távú hatásairól, a toleranciáról, függőségről, az elvonási tünetekről, a toxikus adagról, s nehéz annak a megválaszolása, hogy kialakult-e a függőség és/vagy elmekóros állapot. Orv. Hetil., 2011, 152, 1192–1196.

Restricted access

Background and aims

This paper aims to shed light on the prevailing public narrative regarding psychedelics and the media’s role in cultivating it. The study focuses on the four states of the Visegrad Alliance, whose members gained independence from the Soviet Union and later joined the European Union simultaneously. Thus, ominous substances were introduced to their drug markets and wider societies around the same period, yet their current drug policies and international stances on drug related issues differ vastly. The paper argues that although the so-called psychedelic renaissance is rather visible and mediatized in wealthy occidental countries, due to a harsh stigma surrounding psychedelics in the former Eastern Bloc, the state of psychedelic science is lagging behind its potential.

Methods

Applying mixed methods of qualitative and quantitative, primary and secondary data collection, the effects of mass media, and the impact of the respective cultural and legal environments of each country are compared and analyzed, using multiple linear regressions, mediation, and moderation analyses.

Results and conclusions

As frequent viewers of television demonstrate a lower level of informedness and a more negative attitude toward psychedelics, the findings of this paper are parallel to what is a frequent topic among psychedelic researchers and one that poses important institutional, financial, and reputational challenges on the progress of science. The vision of this study is to foster a public discourse that is more balanced and in which real and relevant risks are addressed.

Open access

The present paper reports a validated high-performance thin-layer chromatography (HPTLC)‒densitometric method for the simultaneous quantification of phenolic (ferulic acid and caffeic acid) and terpenoid (β-sitosterol and lupeol) markers in Convolvulus pluricaulis Choisy. According to Ayurveda, it is commonly known as ‘Shankhpushpi’ due to its ‘Conch’ or ‘Shankh’-shape flower. The plant species, viz., Clitoria ternatea L., Evolvulus alsinoides (L.) L., and Tephrosia purpurea (L.) Pers., also having similar flowers are reported as its adulterants/substitutes. This creates a problem in its quality and efficacy in the commercial drug market of India. Therefore, a HPTLCmethod was performed on a pre-coated silica gel 60 F254 plate with the aforesaid markers. The solvent system toluene–ethyl acetate–formic acid (8.5:1.5:0.1) was determined to be the best system for the simultaneous separation of caffeic acid, ferulic acid, β-sitosterol, and lupeol at R F values of 0.14, 0.29, 0.48, and 0.63, respectively. A densitometric scanning profile of all the samples at 580 nm showed peaks for all the four markers of varying heights in the samples, except the absence of caffeic acid in Tephrosia purpurea. The developed method was standardized and validated for the quantification of active principal-based quality-control markers in terms of precision, accuracy, linearity, recovery, and repeatability. It will help to maintain batch-to-batch consistency and identification of adulterants/substitutes in raw materials during production of drug in the pharmaceutical units.

Restricted access

The roots of Sida cordifolia , known as ‘Bala’ in the Ayurvedic system of medicine, are used to treat a variety of ailments, including pulmonary tuberculosis, rheumatism, hematuria, urinary and heart diseases. The roots have recently been used to cure Parkinson’s disease and as a food supplement for fat loss. During a survey of Indian herbal drug markets it was observed that the roots and whole plants of other species of Sida , viz. S. acuta, S. cordata and S. rhombifolia , were being sold under the same vernacular name. In this context, HPTLC markers and a method for quantitative estimation of ephedrine, one of the therapeutically active constituents of this genus, have been developed. The study concluded that common and distinguishing bands were observed for all four Sida species in UV light at λ = 366 nm. The roots of S. cordifolia and S. rhombifolia had a similar HPTLC profile but the whole plant of S. cordifolia had characteristic blue bands at R F 0.60 and 0.81 and a red band at R F 0.87. Similarly, the whole plant of S. acuta can easily be differentiated on the basis of blue bands at R F 0.15 and 0.67; the roots can be differentiated by blue bands at R F 0.84 and 0.90. Although no characteristic bands were observed for S. cordata whole plant, the roots of this plant could also be identified by the presence of yellow and blue bands at R F 0.18 and 0.79, respectively. Amount of ephedrine varied in the four species studied. The maximum amount (0.112%) was found in S. cordifolia whole plant and the minimum amount (0.005%) in the roots of S. cordata .

Restricted access

Absztrakt:

Az immunthrombocytopenia (ITP) változatos vérzéses tünetekkel jelentkezik, incidenciája felnőtteknél 3,4/100 000 fő/év, prevalenciája pedig 9,5/100 000 felnőtt. Az elmúlt évtizedben árnyaltabb lett a betegség patofiziológiájáról alkotott képünk, így új irányelvek mentén diagnosztizáljuk és kezeljük az ITP-s betegeket, illetve megújult a kórképpel kapcsolatos terminológia is. A jelenlegi bizonyítékok alapján van létjogosultsága a lépeltávolításon kívüli egyéb kezelési lehetőségeknek a tartósan alacsony vérlemezkeszámmal és vérzéssel jelentkező betegek második vonalbeli kezelésében. A hosszú távú követési adatok arra utalnak, hogy különösen a trombopoetinreceptor-agonisták hatásosak és biztonságosak, remisszió pedig csak későn jelentkezik. Az ITP miatt splenectomizált betegek követése során jelentős potenciális kockázatokkal számolhatunk, melyekről a beteget megfelelően tájékoztatni kell, és amelyek hatással lehetnek arra, hogy az orvos és a beteg a másodvonalbeli kezelések közül melyiket választja.

A terápiás szükségletek kielégítése érdekében több új gyógyszerjelölt fejlesztése van folyamatban. A felnőttkori ITP első vonalbeli kezelése nem sokat változott az elmúlt években, a második vonalbeli ITP terápiájában viszont olyan előrelépések tanúi lehettünk, melyek miatt a klinikusok egy része szeretne útmutatást kapni. 2018-ban az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) jóváhagyta a fosztamatinib alkalmazását a felnőttkori krónikus ITP második vonalbeli kezeléseként. Így ez a gyógyszer lett a romiplosztim és eltrombopag egy évtizeddel korábbi engedélyezése óta az első új, kereskedelmi forgalomba kerülő készítmény a felnőttkori ITP kezelésében. 2019 júniusában az FDA jóváhagyta az avatrombopagot a thrombocytopenia kezelésére olyan, krónikus immunthrombocytopeniában szenvedő felnőtt betegeknél, akiknél a korábbi kezelésekre elégtelen terápiás választ figyeltek meg.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Grace M. Barnes, John W. Welte, Marie-Cecile O. Tidwell, and Joseph H. Hoffman

. R. Rosenfeld D. Mares 2008 Social disorganization, drug market activity, and neighborhood violent crime Urban Affairs

Open access

Curtis, R., Friedman, S. R., Neaigus, A. és mtsai: Street-level drug markets: Network structure and HIV risk. Social Networks, 1995, 17 , 219–228. Neaigus A. Street-level drug

Restricted access

. An update from the EUEarly Warning System . EMCDDA. Letöltve: 2016. július 5-én: http://www.emcdda.europa. eu/system/files/publications/65/TD0415135ENN.pdf EMCDDA ( 2016 a). EU Drug Markets Report. Strategic Overview. EMCDDA

Restricted access