Search Results

You are looking at 1 - 10 of 123 items for :

  • "eating behaviour" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Valentin Flaudias
,
Sylvain Iceta
,
Oulmann Zerhouni
,
Rachel F Rodgers
,
Joël Billieux
,
Pierre-Michel Llorca
,
Jordane Boudesseul
,
Ingrid de Chazeron
,
Lucia Romo
,
Pierre Maurage
,
Ludovic Samalin
,
Laurent Bègue
,
Mickael Naassila
,
Georges Brousse
, and
Sébastien Guillaume

mental health effects of stressful circumstances such as lockdown measures during epidemics ( Wang et al., 2020 ). To date, the effects of lockdown measures and the COVID-19 pandemic on problematic eating behaviors and eating disorder have not been

Open access

Maladaptive eating behaviors, such as eating in the absence of hunger, are one of the major causes of obesity ( Dietz, 1983 ), an epidemic and an established risk factor for hazardous psychological consequences (e.g. low self

Open access

Az életmód (fokozott kalóriabevitel, fizikai inaktivitás) jelentős szerepet játszik a súlyfelesleg kialakulásában. Az evési magatartás feltárása és megértése elősegíti a megfelelő táplálkozási prevenciós programok kidolgozását az elhízás világjárványának kontextusában. Vizsgálatunk célja az evési magatartás három aspektusának (kognitív korlátozás, kontrollálatlan evés, érzelmi evés) és korrelátumainak (tápláltsági állapot, ételpreferencia, fizikai aktivitás, szorongás, testképpel való elégedetlenség) felmérése volt főiskolai hallgatónők (n = 295) körében. Alkalmazott mérőeszközök: Háromfaktoros Evési Kérdőív (TFEQ-R21), Testi Attitűdök Tesztje, Vonásszorongás skála, Testgyakorlás: A változás stádiumai (rövidített forma), valamint a különböző étel- és italfajták fogyasztási gyakoriságára vonatkozó kérdéssor. Az eredmények szerint a testtömeg-index növekedése az evés tudatos korlátozására való törekvés fokozódásával jár együtt. E kapcsolatban a test méretével való elégedetlenség jelentős közvetítő szerepet játszik. A testsúly kontrollálására irányuló evési magatartás kapcsolatot mutat az egészségmagatartás egy további aspektusával, a fizikai aktivitással is. A rendszeres testedzést végzők szignifikánsan magasabb pontszámot érnek el a kognitív korlátozás skálán, mint az e tekintetben inaktívnak mondhatók. A vonásszorongás pozitív irányú kapcsolatot mutat a maladaptív evési magatartásokkal, úgymint a kontrollálatlan, illetve az érzelmi evéssel. Az érzelmi evés részleges közvetítő szerepet játszik a vonásszorongás és a kontrollálatlan evés közötti kapcsolat alakulásában. A különböző evési magatartások és egyes ételek preferenciái csak gyenge kapcsolatot mutatnak, az összefüggések azonban a várt iránynak megfelelően alakulnak: a kognitív korlátozás az energiában gazdag ételek kerülésével, a kontrollálatlan evés és az érzelmi evés viszont ezzel ellentétben az energiadús ételek preferenciájával jár együtt. Az evési magatartás korrelátumainak megértése hozzájárul az egészségtudatos táplálkozást és a testsúlyrendezést elősegítő programok kidolgozásához.

Restricted access

Az egészségfejlesztésben és betegségmegelőzésben az egészségtudatos táplálkozás, a táplálkozáskontroll kérdése egyre nagyobb figyelmet kap. A fiatalok táplálkozási szokásai számos problémát vetnek fel világszerte, mivel a globalizációs hatások következtében a tendenciák egyre kedvezőtlenebbek, ráadásul serdülőkorban kedvezőtlen irányba változik az egészségmagatartás is. A kutatások más egészségmagatartásoktól (mint például dohányzás, alkoholfogyasztás) eltérően azonban azt találták, hogy a serdülők étkezési magatartására kevésbé hatnak a kortársak, a szülői hatás továbbra is erős marad. Jelen vizsgálatunkat 15–20 éves szegedi középiskolások körében végeztük. Az adatgyűjtéshez önkitöltéses kérdőíves módszert alkalmaztunk, amely kiterjedt a minta étkezési magatartásának és az azzal összefüggő társas hatásoknak a megismerésére. Adataink alapján arra következtethetünk, hogy a szülők hatása igen erős a serdülők étkezési magatartására, a barátok szerepe pedig inkább indirekt módon, főként a testképpel, testsúllyal összefüggő hatásokban nyilvánul meg. Míg a testképpel összefüggő változók a lányokra, a társas hatások inkább a fiúkra hatnak. A lányok több tekintetben is előnyben vannak: a táplálékok kiválasztásában, sőt elkészítésében önállóbbak a fiúknál, kevésbé vannak ráutalva a szülőkre, a családra. A családban előforduló túlsúly is inkább preventív módon egészségtudatosabb táplálkozásra ösztönzi a serdülő lányokat. A serdülők étkezési magatartásának megismerése elősegítheti az egészségtudatosabb döntéseket a táplálkozás terén is.

Restricted access

Allison, D. B.: Handbook of assessment methods for eating behaviours and weight-related problems. Sage Publications, Thousand Oaks, 1995. Allison D. B

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Chang Liu
,
Kristian Rotaru
,
Rico S. C. Lee
,
Jeggan Tiego
,
Chao Suo
,
Murat Yücel
, and
Lucy Albertella

Addiction-like eating (AE) refers to a pattern of problematic eating behaviours characterised by intense cravings, loss of control over eating, and repetitively engaging in the consumption of excessive amounts of food despite aversive

Open access
Physiology International
Authors:
Emilio Romero-Romero
,
Estela Guerreo De León
,
Juan Morán-Pinzón
,
Rigoberto Salado-Castillo
, and
Armando Castillo-Pimentel

, eating behaviour, cortisol, and weight gain related anthropometric measures in a sample of first-year medical students. Our hypothesis is that the academic stress experienced by students is accompanied by an increase in cortisol concentrations and body

Restricted access

]. Results show that, among adults, the perceived susceptibility to health problems for not having healthy eating habits, and the perceived benefits of having them, can positively affect eating behaviour, whereas the perceived barriers to healthy eating can

Open access

mechanizmusok. Szöveggyűjtemény.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993; pp. 13–37. [Hungarian] 7 Herman CP, Polivy J. Anxiety, restraint, and eating behavior. J. Abnorm Psychol. 1975

Open access

.: Anxiety of young female athletes with disordered eating behaviors. Eating Behav., 2007, 8 , 143–147. Kurt C. Anxiety of young female athletes with disordered eating behaviors

Restricted access