Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "eccentricity" x
Clear All

The eccentricitye(v) of a vertexv of a connected graphG is the maximum distance fromv among the vertices ofG. A nondecreasing sequencea 1,a 2, ...,a p of nonnegative integers is said to be an eccentric sequence if there exists a connected graphG of orderp whose vertices can be labelledv 1,v 2, ...,v p so thate(v i)=a i for alli. Several properties of eccentric sequences are exhibited, and a necessary and sufficient condition for a sequence to be eccentric is presented. Sequences which are the eccentricity sequences of trees are characterized. Some properties of the eccentricity sequences of self-complementary graphs are obtained. It is shown that the radius of a nontrivial self-complementary graph is two.

Restricted access

mounted directly between the abutments and the bottom surface of the bridge deck without interposing any auxiliary beam. The VEDs are given an inclination in order to profit from the eccentricity appearing between the fixation point on the bridge and the

Open access

A falazott szerkezetek alakváltozását általában nem szokták ellenőrizni. Zömmel azért, mert ezek a szerkezetek általában vaskosak, melyeknél a tapasztalat szerint az alakváltozás kicsiny. Viszont a mai épületszerkezeti kialakitások, például a megnövekedett hőszigetelési igények miatt a relatív külpontosságok számottevően megnőttek. Emellett a korábbiaknál karcsúbb falazatokat építünk, így az alakváltozások ellenőrzésére szükség lehet. Emiatt jelen dolgozatban meghatároztuk a húzószilárdság nélküli négyszög keresztmetszetű rudak görbületi és tengelyirányú merevségét, melyek segítségével a falazott szerkezetek alakváltozásai meghatározhatók. Négyszög keresztmetszetű, húzószilárdság nélküli rudakat vizsgálunk, melyek a végükön a szimmetriasíkban ható külpontos nyomóerővel vannak terhelve. Feltesszük, hogy a repedések olyan sűrűn keletkeznek, hogy minden keresztmetszet berepedtnek tekinthető. Rúdmodellünkben lineárisan rugalmas anyagmodellt alkalmazunk. Dolgozatunk első részében analitikusan levezettük a húzószilárdság nélküli rudak görbületi merevségét, melyre egy egyszerű közelítő képletet is meghatároztunk. Eredményeink alapján a húzószilárdság nélküli téglalap keresztmetszetű rúd merevsége szimmetriasíkban ható külpontos nyomás esetén csak a külpontosság mértékétől függ, a nyomóerő nagyságától nem. A repedések növekedésével rohamosan csökken a rúd merevsége, így a karcsú oszlopok kis alakváltozása is jelentősen befolyásolhatja stabilitásukat. A húzószilárdsággal nem rendelkező rúdkeresztmetszetek tengelyirányú merevsége a külpontosság mértékétől függ, sőt előjelet is vált. Nagy külpontosságnál a rúd tengelye a nyomóerő hatására megnyúlik. A vizsgálataink eredményét egy számpéldán keresztül is bemutattuk.

Restricted access

Abstract  

Positron lifetime spectroscopy has been applied to estimate the free-volume hole size distribution in glassy polycarbonate (PC) and polystyrene (PS) as well as in plastically deformed and undeformed, semi-crystalline polyethylene (HDPE). The hole radius density distribution is determined from the ortho-positronium lifetime distribution which is obtained via a Laplace-inversion of the positron lifetime spectrum. The hole volume density distribution and the number density distribution of holes is estimated from the hole radius density distribution. In PC and in PS all of the distributions may be well approximated by a single Gaussian. The hole radius and the hole number density distributions have centres <r> and <v n> at 0.29 nm and 0.1 nm3 in PC, and at 0.28 nm and 0.09 nm3 in PS. The FWHM of the corresponding distributions are 0.042 nm and 0.040 nm3 (PC), and 0.039 nm and 0.34 nm3 (PS), respectively. Both, the shape and the width of the distributions correlate well with the free volume theory of BUECHE. In PE the lifetime spectra consist of four components. The o-Ps lifetime distribution is bimodal and may be attributed to o-Ps annihilation in the crystalline and in the amorphous phase of the polymer. The corresponding hole size distributions show definite changes of their position and width following plastic deformation which we attribute to homogeneous crystal lattice dilatation and/or a local disorder in the crystals and to an increase in the eccentricity of holes in the amorphous phase.

Restricted access

: large eccentricity. International Journal of Solids and Structures 39 ( 2002 ) 6191 - 6210 . [8] Macskási R. – Domokos G. – Sajtos I

Restricted access

used as a hexagonal dominant method called ‘Hex dominant method’ and ‘Tetrahedrons’ for the mesh independence of the results. The results were the same in each case. 2 Stress calculations 2.1 Warping torsion The eccentricity is sixth of parameter b

Open access

., 2008, 21 (11), 1179–1201. 15 Jose, J., Nayak, P. R., Krishnaswami, S.: Eccentricity index of the left ventricle 2-D echo study. Indian Heart J., 1987

Restricted access

(based on centrality) also showing citation bursts In complex networks, various types of centrality measures such as degree centrality, eccentricity, closeness and shortest path betweenness centralities

Restricted access

and less wealthy strata through tenders and brochures was part of their mission. Everyday life was characterized by constructive, diligent work, a sense of civic virtue than frivolity or eccentricity. The company’s suite of rooms in the centre of town

Open access