Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "educational status" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A dohányzás és az e-cigaretta-használat epidemiológiája a felnőtt magyar népesség körében 2018-ban

The epidemiology of smoking and e-cigarette use in the Hungarian adult population in 2018

Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Brys
,
Gergely Tóth
,
Róbert Urbán
,
József Vitrai
,
Gábor Magyar
,
Márta Bakacs
,
Zombor Berezvai
,
Csaba Ambrus
, and
Melinda Pénzes

Összefoglaló. Bevezetés: Nagyszámú kutatás igazolta, hogy a dohányzás növeli a legjelentősebb krónikus betegségek kockázatát. Habár 2009 óta csökkenő tendenciát mutat Magyarországon a hagyományos dohányzók aránya, az e-cigarettát kipróbálóké az utóbbi években folyamatosan növekszik. Célkitűzés: A 2018-ban a felnőtt lakosság körében végzett Népegészségügyi Felmérés dohányzásra és e-cigaretta-használatra vonatkozó eredményeinek bemutatása az előző vizsgálatok tükrében. Módszer: A kérdőíves felmérésben 1586 fő került személyesen lekérdezésre. Az iteratív súlyozás a többlépcsős mintavételi designhatást és a 2016-os mikrocenzus adatait vette figyelembe. Eredmények: 2018-ban a dohányzók aránya a magyar felnőtt lakosság körében 28,7% (95% MT: 26,3–31,1%), az e-cigarettát használók aránya pedig 1,7% (95% MT: 1,1–2,5%) volt. Az iskolai végzettség a 65 év alattiak esetében a dohányzást befolyásoló tényező volt (EH: 3,32; 95% MT: 2,53–4,34), de a 65 éves és annál idősebb korcsoportban már nem (EH: 1,11; 95% MT: 0,59–2,09). Az e-cigarettát kipróbálók és használók között a leginkább említett (54,3% 95% MT: 44,0–64,5%) motivációs tényezőcsoport a dohányzásról való leszokással, az ártalomcsökkentéssel és a visszaesés megelőzésével volt kapcsolatos. A 65 éves és idősebb korcsoportban a dohányzók aránya 2015-höz képest emelkedett. 2018-ban az alapfokú iskolai végzettségűek körében volt a legmagasabb a dohányzók aránya, míg 2014-ben az érettségivel nem rendelkező középfokú végzettségűek körében. Következtetés: Bár összességében csökkent, az alacsony iskolai végzettségűek és az idősek körében emelkedett a dohányzók aránya Magyarországon. Az e-cigarettát kipróbálók és használók száma növekvő tendenciát mutat hazánkban. Eredményeink az alacsony iskolai végzettségűekre kiemelten fókuszáló, megelőző és leszokást támogató népegészségügyi alprogramokat is tartalmazó komplex beavatkozást sürgetnek. Orv Hetil. 2022; 163(1): 31–38.

Summary. Introduction: The body of evidence suggests that smoking increases the risk of the most prevalent chronic diseases. Although the proportion of traditional smokers in Hungary has been on a declining trend since 2009, the proportion of those who tried e-cigarette has been steadily increasing in recent years. Objective: To present – in the light of previous studies – the results of the Public Health Survey among adults in 2018 on smoking and e-cigarette use. Method: 1586 persons were personally interviewed in a survey. The iterative weighting algorithm considered both the design effect of multistaged sampling and the 2016 Hungarian microcensus. Results: In 2018, the proportion of smokers in the Hungarian adult population was 28.7% (95% CI 26.3–31.1%), and the proportion of e-cigarette users was 1.7% (95% CI 1.1–2.5%). Educational level was a predictor of smoking among respondents younger than 65 years old (OR 3.32; 95% CI 2.53–4.34), but not for those aged 65 years or older (OR 1.11; 95% CI 0.59–2.09). Among e-cigarette ever or current users, the most commonly mentioned (54.3% 95% CI 44.0–64.5%) motivational factor-group to try or use e-cigarettes included motivations to quit smoking, to reduce harm, and to avoid relapsing. In the population aged 65 years old or older, the proportion of smokers increased compared to 2015. The proportion of smokers was the highest among those with primary education in 2018, while in 2014, it was the highest among those with secondary education without a graduation certificate. Conclusion: In Hungary, although overall smoking rates are declining, the smoking rate in the low educational group and among the elderly increased. The number of people trying or using e-cigarettes is showing an increasing trend in our country. Our results call for a complex public health intervention program including prevention and smoking cessation supporting subprograms with high focus on those with primary education. Orv Hetil. 2022; 163(1): 31–38.

Open access

, higher buying impulsiveness, higher frequency of watching sports, younger age, and higher educational status among a large sample of Australian sports bettors. While uptake of wagering inducements independently predicted impulse betting during sporting

Open access

Pajzsmirigyhormon-kezelési szokások Magyarországon.

A THESIS kérdőíves felmérés eredményei

Use of thyroid hormones in hypothyroid and euthyroid patients.

A THESIS questionnaire survey of Hungarian physicians
Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Berta
,
Inez Mercédesz Lengyel
,
László Hegedűs
,
Enrico Papini
,
Petros Perros
,
Roberto Negro
,
Roberto Attanasio
,
V. Endre Nagy
, and
Miklós Bodor

. 32 Sámson L, Hircsu I, Katkó M, et al. Lower educational status interferes with maternal iodine intake during both pregnancy and lactation. Endocr Connect. 2021; 10: 742–749.

Open access

A 2000 és 2019 közötti időszakban Magyarországon elkövetett, befejezett öngyilkosságok statisztikai elemzése

Statistics on completed suicides committed in Hungary in the period between 2000 and 2019

Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Németh
,
Péter Döme
,
Gergely Drótos
, and
Zoltán Rihmer

. Associations between marital and educational status and risk of suicide in Hungary. J Affect Disord. 2016; 190: 777–783. 30 Rihmer Z, Kapitány B, Gonda X, et

Open access

. Students’ higher educational status spring 2017 (%). Starting date of trainings in case of Bachelor degree program and undivided course 2010 autumn, in case of higher education vocational training 2014 autumn The

Open access

. People with a low educational status are more likely to be affected by health problems than people with high educational status ( Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014 ). This correlation is due to the fact that the chances of social participation

Open access

with number of family members or educational status. Fig. 1. The relative frequencies of answers and the open-ended questions

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Gustavo C. Medeiros
,
Daniela G. Sampaio
,
Eric W. Leppink
,
Samuel R. Chamberlain
, and
Jon E. Grant

allowed to take part in the research. Measurements Demographics Age, gender, marital status, educational status, professional status, ethnicity, and sexual orientation were recorded

Open access

Az intelligencia alakulása gyermekkorban: egy 10 éves longitudinális vizsgálat módszertani tanulságai

The development of intelligence in childhood: Methodological implications of a 10-year longitudinal study

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Magda Kalmár

. Ross , G. , Lipper , E. G. , Auld , P. A. M. ( 1991 ) Educational status and school-related abilities of very low birthweight premature children . Pediatrics , 88 , 1125 – 1134

Restricted access

, Stdlasttrm and totuntfail According to the results, 14 out of 27 attributes play an important role in determining students' success and improving these factors will have a significant impact on their educational status. Based on the results above, we found

Open access