Search Results

You are looking at 1 - 10 of 312 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Eszter Berán
,
Zsolt Unoka
,
Péter Soltész
,
Anna Rácz
,
Péter Kardos
, and
Csaba Pléh

variation in active network size: Constraints and ego characteristics . Social Networks, 31 , 138 – 146 . Roberts , S. G., Wilson , R

Restricted access

 al., 1964 ) and is still studied presently ( Millière, 2017 ) is ego-dissolution. It is a state characterized by reduction of self-referential awareness which can occur in various altered states of consciousness, including those caused by ingestion of a

Open access

Absztrakt

Kutatásunk célja, hogy a Pacini és Epstein (1999) által létrehozott Ésszerűség-Megérzés Kérdőív (Rational-Experiential Inventory; REI) magyar nyelvű, megfelelő strukturális érvényességgel rendelkező változatát hozzuk létre. A vizsgálatban 796 személy vett részt, 274 férfi és 522 nő (M = 25,35; s = 9,216). A faktorstruktúrát először feltáró faktoranalízissel (EFA) vizsgáltuk meg, ezt követően konfirmatív faktoranalízist (CFA) alkalmaztunk. Az eredeti négyfaktoros struktúrát a korábbi eredményekkel összhangban a magyar mintán sem támasztja alá az EFA. A CFA eredményei szerint azonban egy beágyazott modell a legadekvátabb, amelyben az Ésszerűség és Megérzés faktorok elkülönülnek egymástól, amellett, hogy a képesség és preferencia faktorok ugyancsak elkülönülnek. Amérőeszköz — ha nem is kifogástalan — de megfelelő strukturális érvényességgel, belső megbízhatósággal és idői stabilitással rendelkezik. Mindemellett a REI és az Ego-Rugalmasság összefüggései azt mutatják, hogy az ego-rugalmas emberek egyaránt magas pontszámokkal rendelkeznek az Ésszerűség és a Megérzés skálán is.

Restricted access

The paper deals with the strategies of using the proper names, intertextuality and allegory in the genre of neolatin bucolic poetry with special regards to Boccaccio’s eclogue Faunus. The study examines the possibilities of using the ancient code as an intertextual necromancy, the position of ego and identity in the poem, the tension between acustic and visual elements. The meaning or association-basis of the given name (mask) has special effect on the enrichment of the poetical imaginary, while the name also influences the context and the global allegorical level of the poem. The poet often uses pseudoetimological, mitological or historical approaches in the levelling of the poem, which is the part of his selfcanonisation strategies, while the genre of eclogue seems to be the mouthpiece of power.

Restricted access

The author researches the esthetic reception of Herzen's creative work in Ger-many including new discovered press, archives and correspondence of his contemporaries. Starting from the first publications in Germany of Herzen's lyric-philosophical prose and translation of the novel Kto Vinovat? (1850, 1851) the progressive reader immediately sensed the affinity between Herzen and the artistic tradition of the German Enlightenment, the Weltanschauung of Goethe, the imagery of Heine on the one hand and the originality of the spiritual experience of the writer. Herzen's works subsequently made an organic contri-bution to the German literary stream-"enriching" it with new esthetic potential.  The article analyzes the dialogue in the German criticism, which conservative school did not accept the uncompromising nature of Herzen's poetic world. It examines the role of liter-ary mediators: translators, publishers, journalists, who sensed, more acutely than others, Herzen's innovative significance for Germany and Europe (e.g., M. Meysenbug, V. Wolfson, U. Rodenberg), the influence of his esthetic on the creative activity of these and others liter-ary figures. The Herzen's poetics of intellect was extensively broadening the spiritual hori-zons of German literature and preparing the way for a new rise of "intellectual prose" in the 20th century.

Restricted access

The journal Magyar Szemle (1927-1944), founded by Prime Minister István Bethlen and edited by the historian Gyula Szekfü, was the primary forum for the discussion of the revision of the Treaty of Trianon and the situation of the Hungarian minorities in the neighboring states. Rejecting all proposals for border revision on an ethnic basis, the journal espoused integral revisionism, or the restoration of the historical Kingdom of Hungary. The periodical's own position on revision is best illustrated by the “New Hungaria” essays of the legal scholar László Ottlik, published between 1928 and 1940, which hoped to win back the former national minorities through promises of wide-ranging autonomy within a re-established Greater Hungary.

Restricted access

The god Janus is a programmatic figure in Ovid’s Fasti , having in his complexity even more than two faces. Yet a passage of the dialogue ( F . 1. 229–254) between the god and the poet has not received due attention. The main interest of this paper is to show how the tradition connecting the ship (represented on the coin) with Janus or Saturnus, respectively, is re-shaped by Ovid in order to clarify his position towards Vergil’s concurrent passage in Aeneid 8: Janus is not an immigrant as Saturnus, but an indigenous god. In addition, the difference between Vergil’s and Ovid’s attitude to the teleology of Roman history will be elucidated.

Restricted access

A tanulmány áttekinti az utóbbi fél évszázad pszichológiájának és társadalomtudományának küzdelmét az én köré csoportosított fogalmakkal. Bemutatja, hogy a fogalmi káosz mögött egymással versengő felfogások rejlenek a pszichológia egyik legfontosabb fogódzójának, a személyességnek a visszaadására. Részletes elemzést kapnak a dekonstrukciós felfogások és a narratív elmélete. A szerző amellett áll ki, hogy az eltűnt ént _a

Restricted access