Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "egyetemi tanács" x
Clear All
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz and Marta Jaworska

Absztrakt:

A tanulmány két viszonylag új felsőoktatási reformot vizsgál Lengyelországban és Magyarországon. Mindkettő egyfajta board (felügyelő testület) bevezetésére irányult különböző elnevezéssel. Az összehasonlító tanulmány alapja a két ország közös (kommunista) múltja, földrajzi helyzete (kelet-közép-európai térség) és a humboldti egyetemi modell öröksége. Az elemzés a reformok előzményeinek bemutatása után magát a két nemzeti reformot vizsgálja, megvilágítva a különbségeket és hasonlóságokat a lengyel egyetemi tanács és a magyar konzisztórium felépítése, hatásköre és felelőssége, valamint az egyetemi autonómiához való viszonya tekintetében. Ezzel is hozzá kíván járulni a boardizmusról jelenleg folyó szakmai diskurzushoz, értékelvén annak bevezetését e két (hasonló) nemzeti felsőoktatásban.

Open access

ítélet megtalálható az egyetemi iratok között is: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár VIII. 1/b. 99. d. Rektori Iktatott Iratok 1839/1946–47. etsz. Nyugdíjazása: VKM. 39512/1947. VI/a. sz. – Megemlékezés: Egyetemi Tanács 1947. április

Restricted access