Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • "előzetes adatok" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány célja, hogy bemutassa a Rövid Stressz Kérdőív kifejlesztésének első lépéseit, valamint a kérdőívvel kapcsolatos előzetes eredményeket. A kérdőív fejlesztésének célja az volt, hogy gyors, néhány perc alatt kitölthető, a hétköznapi stressz mértékének szűrővizsgálati jelleggel való becslésére alkalmas mérőeszközt hozzunk létre. A kérdéseket részben a Rahe-féle Stressz és Megküzdés Kérdőív rövidített változata egyes kérdéseinek felhasználásával, részben 156, stresszkezelő tréningen vagy egyéni tanácsadáson részt vett személlyel készült félig-strukturált interjú alapján állítottuk össze. Előzetes eredmények: A kérdőívvel kapcsolatos előzetes tapasztalataink biztatóak, a kérdőív belső konzisztenciája magas (Cronbach-alfa 0,82), a depressziós és szorongásos tünetekkel mért korrelációja a diszkriminációs érvényesség mellett szól, amely alapján feltételezhető, hogy a kérdőív nem pusztán a szorongásos és depressziós tüneteket, vagy azok következményeit méri, hanem önálló konstruktum. Következtetések: a Rövid Stressz Kérdőív ígéretes eszköz lehet a jövőben a hétköznapi stressz szűrésére, pontos használhatóságát azonban a jelenleg folyamatban lévő, nagyobb elemszámú további vizsgálatok hivatottak igazolni.

Restricted access

Az acromegalia ritka, jellegzetes klinikai képpel járó kórkép, amely hosszú távon 2–4-szeres mortalitásnövekedést okoz. Kezelésének célja kettős: az úgynevezett biokémiai kontroll elérése (IGF-1-szint a nemnek, kornak megfelelő normális tartományban, GH-szint OGTT során 1 ng/ml alatt, random GH 2,5 ng/ml alatt) és a tumormassza csökkentése/eliminációja. A kezelés jelenlegi lehetőségei az idegsebészeti beavatkozás, a gyógyszeres kezelés és a radioterápia, valamint ezek kombinációi. A gyógyszeres kezelés sarokkövét acromegaliában a szomatosztatinreceptor-ligandok jelentik, mivel a növekedésihormon-szekréciót a betegek 60–70%-ában kontrollálják, és a hypophysis tumorméretére is jótékony hatással bírnak. Legtöbbször műtét után, adjuváns kezelésként alkalmazzák, de szelektált beteganyagon egyre több bizonyíték támogatja a primer szomatosztatinanalóg-terápiát. Tartós alkalmazásuk biztonságos, mellékhatásprofiljuk alapján jól tolerálható készítmények. A jövő gyógyszeres kezelési lehetőségei közé tartozik a pasireotid, egy új, univerzális szomatosztatinreceptor-agonista, illetve egy új gyógyszercsoport, az úgynevezett dopastatinok. Az irodalomban kiméramolekuláknak nevezett utóbbi szerek egyszerre hatnak a dopamin- és szomatosztatinreceptorokon, ezáltal az előzetes adatok szerint erőteljesebben csökkentik a GH-szekréciót. A közleményben a szerzők az acromegalia korszerű gyógyszeres kezelési lehetőségeit tekintik át, kiemelve a szomatosztatinreceptor-ligandok szerepét. Orv. Hetil., 2011, 152, 715–721.

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors:
Á. Vajda
,
Cs. Mohácsi-Farkas
,
L. Ózsvári
, and
Gy. Kasza

. Available at https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tec00033.html (last accessed 10 May 2019 ) HCSO ( 2017 b): A háztartások fogyasztása, 2017 (előzetes adatok). (Consumption of

Open access

Szakmai elégedettség és az intézménytípus presztízsének összefüggései

The Relationship between Professional Satisfaction and the Prestige of the Type of Institution

Educatio
Author:
Krisztina Vályogos

.700043 15 Kocsis M. (2002) Tanárok véleménye a pályáról és a képzésről. Iskolakultúra, Vol. 12. No. 5. pp. 66–78. 16 KSH (2020) Oktatási adatok, 2020/2021 (előzetes adatok). http

Open access

A végzett pedagógusok diplomás pályakövetése

Graduate Career Tracking of Graduating Teachers

Educatio
Authors:
Mihály Fónai
and
Éva Csonka

://edreformnow.org/blog/social-mobility-elevators/ 37 Oktatási adatok (2021/2022) Előzetes adatok. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2122e/index.html 38 Paksi B., Veroszta Zs., Schmidt A., Magi A., Vörös A., Endrődi-Kovács V. & Felvinczi K

Open access

súlyos állapotú postresuscitatiós betegek ellátásában (előzetes adatok).] Cardiol Hung. 2015; 45: 90–95. [Hungarian] 37 Oksanen T, Skrifvars M, Wilkman E. et al. Postresuscitation

Open access

. Kukoricatermesztési kísérletek 1965-1968 186 201 Pekáry K., Pusztai A. & Kadlicskó B., 1974. Előzetes adatok a búza, kukorica és lucerna műtrágyázása kérdéséhez

Restricted access

, K. , Pusztai , A. & Kadlicskó , B. , 1974 . Elozetes adatok a búza, kukorica és lucerna mutrágyázása kérdéséhez Északkelet-Magyarország viszonyai között . Talajtermékenység. 5 . 167 – 192

Restricted access

Office] . ( 2016 ). Munkahelyi képzések, 2015 (előzetes adatok) [Corporate training programmes, 2015 (preliminary data)]. Statisztikai Tükör . Retrieved January 10, 2019, from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/mhelykepzesek15.pdf

Open access

Diák kiégés hagyományos és alternatív pedagógiai programú oktatási intézményekben

Student burnout in schools using traditional and alternative educational programs

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Kitti Kóródi
,
Balázs Jagodics
,
Éva Szabó
,
Nóra Kunos
, and
Márta Fülöp

Education Journal , 47 ( 2 ), 601 – 622 . Központi Statisztikai Hivatal . ( 2021 ). Központi Statisztikai Hivatal főoldala Oktatási adatok, 2021/2022 (előzetes adatok) . https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2122e/index.html . Kunos , N

Open access