Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "elderly age" x
Clear All

Regular assessment of psycho-physiological parameters in aged subjects helps to clarify physical and mental conditions which are important in the prevention of health-endangering events to assure a healthy aging. Thirty older care female residents consented voluntarily to participate in the study. The somatic and psycho-physiological parameters recorded were handgrip force, disjunctive reaction time, balance control and whole body movement coordination, the electrocardiogram and heart rate variability. Significant correlations were found between (a) reaction time and balance control efficiency (r = −0.567, p < 0.009), (b) reaction time and movement coordination accuracy (r = −0.453, p < 0.045), (c) cardiac state and movement coordination accuracy (r = 0.545, p < 0.016), (d) cardiac stress and cardiac state (r = −0.495, p < 0.031), and (e) cardiac stress and force (r = −0.822, p < 0.045). In conclusion, for the aim of establishing basic battery tests for assessing psycho-physiological condition of physical fitness our results emphasize the importance of systematic physical activity, endurance and strength training supporting muscle force, balance control and whole-body movement coordination, in addition to improving the cardiac stress index level. The strong interrelation among these parameters allows the drawing of a more complete view regarding the health condition of aged individuals.

Restricted access

Az utóbbi években ismertté vált, hogy a D-vitamin milyen sokféle hatást gyakorol az emberi szervezetre, s hiánya egyre több egészségügyi problémát okoz. Egyik legfőbb szerepe a kalcium-anyagcsere szabályozása és a csontanyagcserére gyakorolt hatás. Az ilyen tárgyú közleményekből kitűnik, hogy a D-vitamin-hiány fontos kockázati tényező az elesések során a törések kialakulásában. A szerzők áttekintik a téma közelmúltban közölt irodalmi adatait, amelyek tárgyalásával fel kívánják hívni a hazai szakemberek – főleg a töréskezeléssel foglalkozó traumatológusok – figyelmét a D-vitamin pótlásának fontosságára, amire különösen az idősebb korosztályba tartozók esetében kell gondolni. Orv. Hetil., 2013, 154, 731–736.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Miklós Romics, Judit Demeter, Imre Romics and Péter Nyirády

A primer testicularis non-Hodgkin-lymphoma igen ritka, főleg időskorban előforduló betegség, amely 1%-át adja az összes non-Hodgkin- és 2%-át az extranodalis lymphomáknak, a heretumoroknak pedig összesen 5%-ában fordul elő. Az entitást először 1866-ban írták le, ám a mai napig igen ritka és multidiszciplináris terápiát igénylő kórállapot, amely az időben megkezdett és adekvát kezelés nélkül letális lehet. A szerzők a testicularis non-Hodgkin-lymphoma felismerését, tulajdonságait és a társszakmák bevonásával történő kezelési lehetőségeit kívánják bemutatni egy általuk kezelt 68 éves beteg esetén keresztül, aki a primer testicularis non-Hodgkin-lymphoma felismerését követően orchidectomiában, majd kemo- és radioterápiában részesült. A kezelést követő kontroll PET-CT és liquorvizsgálat nem talált daganatot vagy patológiás sejtalakokat, a kezeléssel a lymphoma teljes remisszióját érték el. Orv. Hetil., 2014, 155(2), 69–71.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Nemzetközi felmérések szerint az utazás során az utazók több mint fele valamilyen egészségi problémával találja magát szembe. Az utazási betegségek túlnyomó többsége utazás előtti orvosi tanácsadással megelőzhető, de a tanácsadás tematikájának és tartalmának meg kell felelnie az adott társadalom utazási szokásainak és utazási kultúrájának. Célkitűzés: A jelen közlemény a magyar utazók és utazási szokások jellemzőit tárja fel. Módszer: Egy utazási kiállítás résztvevői töltötték ki a nemzetközi utazásokra vonatkozó kérdőívet. A felmérés nem reprezentatív, az adatok csak egyszerű statisztikai módszerekkel voltak feldolgozhatók. Eredmények: Az utazásorvostanban célszerű korcsoportfelosztás szerint a válaszadók 11%-a fiatalkorú (15–24 év), 81%-a felnőtt korú (25–59) és 8%-a idősödő (60–74) korban volt. A válaszadók 28%-a évente többször, 40%-a évente, 32%-a ritkán utazik. A felnőtt korú (16%), a fiatalkorú (8%) és az idősödő korú (4%) válaszadók évente többször utazott. Következtetések: A válaszok értékelése után megállapítható, hogy a magyar utazók úti céljai egy 13 évvel ezelőtti felméréshez képest szinte változatlanok: a válaszadó magyarok legtöbbje (95% felett) Európán belül utazott, a többiek más kontinenst kerestek fel. A magyarok általában nem endémiás területre utaznak, ezért utazás előtt tanácsadás céljából csak 5%-uk keresi fel háziorvosát, 29%-uk csak akkor, ha oltást kell felvenniük. Az utazni vágyók 42%-a utazás előtt soha nem fordul a háziorvoshoz, noha a megkérdezettek 29%-a tud valamilyen krónikus betegségéről. Az utazni vágyók 51%-a az egészségügyi információkat tájékozódásul az internetről szerzi be, és csak 6%-uk fordul orvoshoz. Mindez hangsúlyozza az utazás előtti tanácsadás szükségességét és a tanácsadás korszerű formáinak kidolgozását, a gyakorlatba való átültetésének szükségét. Orv Hetil. 2018; 159(9): 357–362.

Open access

Absztrakt

Bevezetés: A krónikus lymphoid leukaemia az egyik leggyakoribb hematológiai rosszindulatú kórkép. Célkitűzés: A 2000–2015 között diagnosztizált krónikus lymphoid leukaemiás betegek körében előfordult társuló rosszindulatú daganatok jellemzőinek vizsgálata. Módszer: A szerzők az adott időszakban kórismézett krónikus lymphoid leukaemiás betegek körében felismert további daganatban szenvedők adatait elemezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Leukaemia/Lymphoma Regiszter és a betegdokumentációk alapján. Eredmények: A 2000. január 1. és 2015. december 31. között diagnosztizált B-sejtes krónikus lymphoid leukaemiás betegek száma 526 volt. Ebből 95 betegben találtak társult egyéb tumort (18,06%). 48/95 esetben (50,5%) a krónikus lymphoid leukaemia volt az elsőként diagnosztizált tumor, 23/95 esetben (24,2%) a társult daganatot diagnosztizálták elsőként, míg 24/95 esetben (25,3%) a krónikus lymphoid leukaemia és a társult egyéb tumor szinkron megjelenésű volt. Többes társult tumort 10/95 betegben (10,5%) találtak, az összes társult tumor száma 107 volt. A krónikus lymphoid leukaemia incidenciája 2000–2015 között jelentősen növekedett az 1983–1999 közötti időszakhoz képest (3,19/100 000 lakos/év vs. 5,65/100 000 lakos/év; 1,77-szoros növekedés). A társult tumoros betegségek előfordulásának gyakorisága szintén emelkedett (8,06% vs. 18,06%). A leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatokon (colorectalis, emlő, hörgő, prostata) kívül gyakori volt a bőrlaphám-carcinoma (17/95 eset, 17,9%) és a melanoma (6/95 eset, 6,3%) társulása is. A krónikus lymphoid leukaemia diagnózisát követően és azzal szinkron megjelenő tumorok gyakoriak voltak (84/107 eset, az összes társult daganat 78,5%-a). A szekunder daganatok incidenciája csak a krónikus lymphoid leukaemia diagnózisát követő tíz év után csökkent. Következtetések: A krónikus lymphoid leukaemiához társuló egyéb daganatok gyakoriságának és időbeli megjelenésének lehetséges okai a betegek magas életkora, a krónikus lymphoid leukaemia okozta immunszuppresszív állapot és feltehetően a krónikus lymphoid leukaemia kemoterápiája. A betegek gondozása során figyelni kell társuló daganatok kialakulásának lehetőségére. A betegek kezelését csak indokolt esetben kezdjük el. Orv. Hetil., 2016, 157(44), 1752–1756.

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: I. Rurik, E. Gyömörei, L. Biró, K. Nagy, A. Regöly-Mérei and M. Antal

Preissinotto, E., Pisent, C., Sergí, G., Grigoletto, F. & Enzi, G. (2002): Anthropometric measurements in the elderly: age and gender differences. Br. J. Nutr. , 87 , 177-186. Anthropometric measurements in the elderly: age and

Restricted access

References 1 Wongrakpanich S, Wongrakpanich A, Melhado K, et al. A comprehensive review of non-steroidal anti-inflammatory drug use in the elderly. Aging Dis. 2018; 9

Open access

neuromuscular, cardiorespiratory and body composition adaptations in the elderly. Aging Dis., 2013, 4 (5), 256–263. Maitre, J., Jully, J. L., Gasnier., Y., et al.: Chronic physical activity preserves efficiency of

Open access

O’Keeffe, S. T., Gavin, K., Lavan, J. N.: Iron status and restless legs syndrome in the elderly. Age Ageing, 1994, 23 , 200–203. Lavan J. N. Iron status and restless legs

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: László Hodinka, Géza Bálint, Erika Budai, Pál Géher, Renáta Papp, Péter Somogyi, Sándor Szántó and Edit Vereckei

. 69 Park KE, Qin Y, Bavry AA. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and their effects in the elderly. Aging Health 2012; 8: 167–177. 70 Taylor R Jr, Lemtouni S, Weiss K, et al. Pain

Open access