Search Results

You are looking at 1 - 10 of 69 items for :

  • "electrophysiology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Péter Soltész, Tímea Magyaródi, Tamás Mózes, Henriett Nagy, and Attila Oláh

Jelen vizsgálat célja a flow- és antiflow-állapotok spektrális jellemzőinek feltárása. A vizsgálatban 20 férfi vizsgálati személy vett részt. Ütközéselkerülést szimuláló számítógépes feladathelyzetekben mértük spektrális EEG aktivitásukat. A flow, unalom és szorongáshelyzetek elkülönítését a feladatként szolgáló játék egyénre szabott paraméterezésével (sebesség) biztosítottuk. Előzetesen felmértük a vizsgálati személyek számítógépes feladathelyzetre vonatkozó készségeit objektív (teljesítményen alapuló) és szubjektív (önbeszámolón alapuló) adatok meghatározásával. A személyenként, helyzetenként vizsgált spektrális mutatókat összevetve azt találtuk, hogy a flow-helyzet a szorongásnál alacsonyabb, míg az unalomnál nagyobb agyi aktivitással jártak együtt a delta, théta-, béta- és gamma-spektrumokon. A rögzített jelek idői lefutása továbbá azt mutatta, hogy a játék első szakaszában a flow- és a szorongáshelyzetekben növekvő spektrális aktivitás jellemző. A játék második szakaszában ez a dinamika megváltozik: Amíg a flow-helyzetben a spektrális mutatók csökkenése (béta és gamma) jelentkezik, addig szorongás esetében a csökkenés nem vagy kevésbé jellemző, unalomhelyzetben viszont enyhe növekedés tapasztalható. Eredményeink alátámasztják a hipofrontalitás elméletét a flow-val kapcsolatban, és rámutatnak arra, hogy a flow-t idői dinamikájában érdemes vizsgálni. Adataink azt is jelzik, hogy a vizsgálati személyek a flow-állapotban nem hatékonyságra, hanem tapasztalat- és információmaximalizálásra törekszenek.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Mihálcz, Tamás Szili-Török, and Kálmán Tóth

–103. 24 Josephson, M. E.: Clinical cardiac electrophysiology: Techniques and interpretations. 4th ed. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2008. 25

Restricted access

Tehetség és idegtudomány: Adatok a kreativitás és a matematika területéről

Giftedness and Brain Research: Creativity and Mathematics

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Czigler István, Csizmadia Petra, Nagy Boglárka, and Gaál Zsófia Anna

A tanulmány a tehetséghez kapcsolódó két terület, a kreativitás és a matematikai tehetség idegtudományi kutatásait foglalja össze. Mind a két területen az első megközelítések a két agyfélteke feltételezett eltérő működését hangsúlyozták, és alapvető módszerként az elektroenkefalogram frekvencia-összetevőinek változását elemezték az éppen előtérben lévő elméleti általánosítások függvényében. Fokozatosan dominálóvá váltak a hálózati elemzéseken alapuló munkák, melyek egyaránt támaszkodtak elektrofiziológiai és képalkotási eredményekre. A kreativitás témakörében a legnagyobb problémát az idegtudományi kutatásokban is a kreativitást körülvevő bizonytalanság jellemzi. A matematikai tehetség esetében a résztvevők teljesítménye könnyebben hozzáférhető, azonban a kiemelkedő tehetségek sajátságait vizsgáló kutatások ezen a területen is a kezdeteknél tartanak. Közös a két területben, hogy alapvetőnek tartja a frontális területek, a parietális és esetenként a szenzoros területek hatékony kapcsolatát. Ugyanakkor naivitásnak tűnik, hogy akár a kreativitás, akár a matematikai tehetség esetében specifikus strukturális elrendezéseket vagy mechanizmusokat találjunk.

We reviewed neuroscience-oriented research on two subfields of giftedness: creativity and mathematical giftedness. In both fields the early studies focused on hemisphere differences, using methods of frequency analysis of electroencephalography. However, gradually the analysis of network activity became the main issue of research. These investigations applied various methods of electrophysiology and brain imaging. A central theoretical problem of the field is the ill-defined concept of creativity. In the field of mathematical giftedness performance measurement is available, but studies using highly gifted participants are rather rare.

Open access
Acta Physiologica Hungarica
Authors: K. Tarhzaoui, A. Behar, R. Lestrade, C. Hort-Legrand, F. Cohen-Boulakia, and Paul Valensi

In rats with diabetes induced at weaning, pathological examinations have shown that the reduction of myelin thickness occurs earlier than axon size reduction. The aim of this study was to provide a detailed description of neurophysiological changes during nerve growth and maturation in rats with streptozotocin-induced diabetes in prepubertal stage. Five-day male Wistar rats received an injection of streptozotocin. Motor and sensory conduction velocities increased until 6.5 months in diabetic and control rats and at this age it became lower in diabetic rats. In diabetic rats, the amplitudes of the compound motor action potentials (CMAP) were lower by the 3 months and did not increase later. The amplitudes and areas of sensory action potentials (SNAP) increased until 9 months in both groups. SNAP duration decreased with ageing. Sensory peak 1 and peak 2 latencies became longer from 6.5 to 9 months in diabetic rats, with a longer latency difference between the 2 sensory peaks by 4 months. At 3 and 4 months of age, peak 1 and peak 2 latencies correlated with SNAP amplitude and duration in control rats but not in diabetic rats. In conclusion, in rats with early induced diabetes, the earliest electrophysiological impairments consist of lower CMAP amplitudes, and longer difference between latencies of sensory peaks 1 and 2. These sequential neurophysiological changes should be considered when testing new therapeutic approaches in diabetic neuropathy.

Restricted access

The effect of potassium channel blockers tetraethylammonium and 4-aminopyridine was examined on the elevated K+ concentration-induced microglial activation on rat hippocampal slice preparations. Microglial cells were detected by immunohistochemistry with a monoclonal antibody (OX 42) raised against a type 3 complement receptor. During activation the morphology of the microglial cells changes and the staining intensity increases. The degree of microglial activation was determined by measuring the integrated optical density of the cells. Tetraethylammonium and 4-aminopyridine failed to reduce the elevated K+ concentration-induced microglial activation. Both potassium channel blockers, when applied on the hippocampal slices without K+, caused significantly increased microglial activation as compared to the control slices. In order to check whether the functional alteration of the neuronal population induced by 4-aminopyridine caused the activation of the microglial cells, Schaffer collaterals were cut to block spreading of epileptiform hyperactivity of the CA3 pyramidal cells to the CA1 region. No significant differences were found in microglial activation between the CA3 and CA1 regions, indicating that the effect of 4-aminopyridine on microglial cells is independent of the epileptiform activity caused by the drug.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Emese Pálfi, Mária Ashaber, Cory Palmer, Robert M. Friedman, Anna W. Roe, and László Négyessy

Absztrakt

Bevezetés: A szomatoszenzoros kérgi área 3b és 1 közti szoros funkcionális kapcsolatot reciprok neuronalis összeköttetések biztosítják, jelezve, hogy a tapintási észlelés meghatározó módon függ a két área interakciójától. Célkitűzés: Jelen vizsgálat célja e neuronkörök megismerése volt a distalis ujjbegy-reprezentáció szintjén. Módszer: Az áreán belüli és áreák közötti összeköttetések vizsgálatához fiziológiai térképezéssel kombinált pályajelölést alkalmaztunk mókusmajmokban (Saimiri sciureus). Eredmények: A szerzők kimutatták, hogy a két área közötti reciprok összeköttetések az azonos ujjbegy reprezentációját preferálják. Ezzel szemben az áreán belüli kapcsolatok horizontális eloszlása igazolja a fiziológiai megfigyeléseket, amelyek erős kapcsolatot mutattak a szomszédos ujjbegyek reprezentációi között. Érdekes, hogy az injektált kérgi reprezentáció lokális bemeneti területe, amely a két áreában különbözik, egyforma méretű bőrfelületet reprezentál. Következtetések: Eredményeikből azt a következtetést lehet levonni, hogy áreán belül a lokális, horizontális kapcsolatok az ujjak közötti információ integrálásában, az áreák közötti, ujjbegy-reprezentációra lokalizálódó kapcsolatok pedig a kézmozgás során a stimulusok lokalizációjában játszhatnak szerepet. Orv. Hetil., 2016, 157(33), 1320–1325.

Open access
Scientia et Securitas
Authors: Brigitta Tóth, Ádám Boncz, Bálint File, István Winkler, and Márk Molnár

Összefoglalás. A hálózatkutatás idegtudományi alkalmazása áttörő eredményt hozott a humán kogníció és a neurális rendszerek közötti kapcsolat megértésében. Jelen tanulmány célja a neurális hálózatok néhány kutatási területét mutatja be a laborunkban végzett vizsgálatok eredményein keresztül. Bemutatjuk az agyi aktivitás mérésének és az agyi területek közötti kommunikációs hálózatok modellezésének technikáját. Majd kiemelünk két kutatási terület: 1) az agyi hálózatok életkori változásainak vizsgálatát, ami választ ad arra, hogy hogyan öregszik az emberi agy; 2) az emberi agyak közötti hálózat modelljének vizsgálatát, amely a hatékony emberi kommunikáció idegrendszeri mechanizmusait próbálja feltárni. Tárgyaljuk a humán kommunikációra képes mesterséges intelligencia fejlesztésének lehetőségét is. Végül kitérünk az agyi hálózatok kutatásának biztonságpolitikai vonatkozásaira.

Summary. The human brain consists of 100 billion neurons connected by about 100 trillion synapses, which are hierarchically organized in different scales in anatomical space and time. Thus, it sounds reasonable to assume that the brain is the most complex network known to man. Network science applications in neuroscience are aimed to understand how human feeling, thought and behavior could emerge from this biological system of the brain. The present review focuses on the recent results and the future of network neuroscience. The following topics will be discussed:

Modeling the network of communication among brain areas. Neural activity can be recorded with high temporal precision using electroencephalography (EEG). Communication strength between brain regions then might be estimated by calculating mathematical synchronization indices between source localized EEG time series. Finally, graph theoretical models can describe the relationship between system elements (i.e. efficiency of communication or centrality of an element).

How does the brain age? While for a newborn the high plasticity of the brain provides the foundation of cognitive development, cognition declines with advanced age due to so far largely unknown neural mechanisms. In one of our studies, we demonstrated that there is a correlation between the anatomical development of the brain (at prenatal age) and its network topology. Specifically, the more developed the baby’s brain, the more functionally specialized/modular it was. In another study we found that in older adults, when compared to young adults, connectivity within modules of their brain network is decreased, with an associated decline in their short-term memory capacity. Moreover, Mild Cognitive Impairment patients (early stage of Alzheimer) were characterized with a significantly lower level of connectivity between their brain modules than the healthy elderly.

Human communication via shared network of brain activity. In another study we recorded the brain activity of a speaker and multiple listeners. We investigated the brain network similarity across listeners and between the speaker and listeners. We found that brain activity was significantly correlated among listeners, providing evidence for the fact that the same content is processed via similar neural computations within different brains. The data also suggested that the more the brain activity synchronizes the more the mental state of the individuals overlap. We also found significantly synchronized brain activity between speaker and listeners. Specifically 1) listeners’ brain activity within the speech processing cortices was synchronized to speaker’s brain activity with a time lag, indicating that listeners’ speech comprehension processes replicated the speaker’s speech production processes; and 2) listeners’ frontal cortical activity was synchronized to speaker’s later brain activity, that is, listeners preceded the speaker, indicating that speech content is predicted by the listeners based on the context.

Future challenges. Future research could target artificial intelligence development that is capable of human-like communication. To achieve this, the simultaneous recording of brain activity from listener and speaker is needed together with efficiency of the communication. These data could be then modelled via AI to detect biomarkers of communication efficiency. In general, neurotechnology has been rapidly developing within and outside of research and in clinical fields thus it is time for re-conceptualizing the corresponding human right law in order to avoid unwanted consequences of technological applications.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Szili-Török, Csaba Földesi, Berthold Stegeman, Zsolt Török, Éva Sitkei, Tamás Farkas, and László Rudas

A szimpatikus aktivitás kamrai ritmuszavarokat serkentő hatása jól ismert. Kevésbé tudott, hogy hemodinamikailag destabilizáló kamrai ritmuszavarok idején a szimpatikus aktivitásfokozódás vérnyomás-stabilizáló (protektív) szerepet játszik. Súlyos balkamra-elégtelenségben szenvedő 62 esztendős betegünk szív-elektrofiziológiai vizsgálata során a szimpatikus izom idegaktivitásának direkt mérésével demonstráltuk az arrhythmiára adott szimpatikus választ. Az eset bemutatásával a ritmuszavarok és az autonóm idegrendszer komplex kapcsolatára hívjuk fel a figyelmet.

Restricted access

Sudden cardiac death (SCD) remains the leading cause of death in industrialized world. The majority of SCD is caused by ventricular fibrillation associated with structural and/or ischemic heart disease. Ventricular fibrillation represents the final common pathway for SCD and, thus, is an attractive target for ablation. According to class I recommendation level of evidence A, an implantable cardioverter defibrillator (ICD) should be implanted for such patients [1]. Other than programmed electrical extrastimulus technique, isoproterenol infusion is commonly used in invasive cardiac electrophysiology labs for arrhythmia induction. We hereby report a rare case of transient coronary spasm during isoproterenol infusion for ventricular tachycardia induction testing.disorder is very rare and usually appears in middle aged patients. It is a clinical diagnosis. It could cause a variety of symptoms, especially, acute appendicitis and unidentified lesion in the right iliac fossa. According to the reasons, it could be just a curiosity without any relevancy or the sign of a malignant lesion with bad prognostic factors. The histopathological findings prove the origin.

Open access
Acta Physiologica Hungarica
Authors: Fares Osman, I. Romics, P. Nyírády, E. Monos, and GyL. Nádasy

The pyeloureteral function is to transport urine from the kidneys into the ureter toward the urinary bladder for storage until micturition. A set of mechanisms collaborates to achieve this purpose: the basic process regulating ureteral peristalsis is myogenic, initiated by active pacemaker cells located in the renal pelvis. Great emphasis has been given to hydrodynamic factors, such as urine flow rate in determining the size and pattern of urine boluses which, in turn, affect the mechanical aspects of peristaltic rhythm, rate, amplitude, and baseline pressure. Neurogenic contribution is thought to be limited to play a modulatory role in ureteral peristalsis. The myogenic theory of ureteral peristalsis can be traced back to Engelmann (1) who was able to localize the peristaltic pressure wave’s origin in the renal pelvis and suggested that the ureteral contraction impulse passes from one ureteral cell to another, the whole ureter working as a functional syncitium. Recent studies of ureteral biomechanics, smooth muscle cell electrophysiology, membrane ionic currents, cytoskeletal components and pharmacophysiology much improved our understanding of the mechanism of how the urine bolus is propelled, how this process is disturbed in pathological states, and what could be done to improve it.

Restricted access