Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "elmebetegség" x
  • All content x
Clear All

. 2007 22 124 133 Gedeon M.: Az elmebetegség a római jog forrásaiban. Pub. Univ., Miskolc, 1999, 9

Restricted access

Az európai összehasonlító statisztikai adatok alapján kidolgozott Penrose-törvény szerint inverz összefüggés van az egy országban található pszichiátriai ágyak száma és a börtönben lévő populáció létszáma között. Célkitűzés: A dolgozat a börtönpopuláció és az elmeosztályi ágyszám közötti összefüggéseket vizsgálja 1990 és 2005 közötti időszakban Magyarországon. Módszerek: Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal kiadványaiból származnak. A dolgozatban a szerző az összefüggések leírására matematikai statisztikai módszereket alkalmaz. Eredmények: A pszichiátriai ágyak száma és a börtönpopuláció létszáma között Magyarország esetében is megfigyelhető inverz összefüggés van. A kényszergyógykezelt betegek száma a vizsgált időszakban a jogerősen szabadságvesztéses büntetésüket töltő személyek számával párhuzamosan emelkedett, és a pszichiátriai ágyak számával inverz összefüggést mutatott. Következtetések: Mind a börtön, mind pedig az elmeosztályon történő kezelés a közösség egy társadalmi jelenségre adott szegregációs válaszaként jelenik meg. Az adatok alapján feltételezhető, hogy mindkét rendszerben többségében ugyanazon populáció tagjaival találkozhatunk. A jelenség mélyebb összefüggéseinek elemzése céljából az országos vizsgálat elindítása szükségesnek tűnik.

Restricted access

studies and the dissemination of knowledge (pp. ix – xiii ). New York–London : Routledge . Foucault , M. (1963/ 2000 ). Elmebetegség és pszichológia / A klinikai

Restricted access

. M. ( 2007 ). Eloszó . In M. Heidegger , Lét és ido . Budapest : Osiris . Foucault , M. ( 2000 ). Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás

Restricted access

. Foucault , M. ( 2000 ). Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése . Budapest : Corvina . Gergen , K. J. , & Gergen , M. M. ( 1983 ). Narratives of the

Open access

FOUCAULT, M. (2000) Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése . Corvina Könyvkiadó, Budapest Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése

Restricted access