Search Results

You are looking at 1 - 10 of 70 items for :

Clear All

Absztrakt:

Bevezetés: A szervezett emlő- és méhnyakszűrés bevezetésére a népegészségügyi program keretében került sor Magyarországon. A program azt a célt tűzte ki, hogy 10 év alatt adott korcsoportban az emlőrák miatti halálozás 30%-kal, a méhnyakrák miatti halálozás 60%-kal csökkenjen 2012-ig. Célkitűzés: Kutatásunk célja az emlő- és méhnyakrák-mortalitási és -morbiditási adatok retrospektív elemzése, a bevezetett szűrővizsgálatok eredményességének vizsgálata volt. Módszer: Leíró statisztikai elemzést készítettünk a standardizált halálozási és megbetegedési adatokból 1980 és 2015 között, különös tekintettel a 2002–2012-es időszakra. Eredmények: A 45–64 éves nők emlőrák miatti halálozása 28,3%-kal, az emlőrák incidenciája 23,6%-kal csökkent, míg az in situ carcinoma incidenciája 242%-kal emelkedett 2002 és 2012 között. A 25–64 éves nők méhnyakrák miatti halálozása 25,5%-kal, a méhnyakrák incidenciája 21,2%-kal csökkent, míg az in situ carcinoma incidenciája 13,3%-kal növekedett a 2002–2012-es időszakban. Következtetés: Bár mind az emlőrák, mind a méhnyakrák miatti halálozás jelentősen csökkent Magyarországon, a halálozás csökkenése a méhnyakrák esetén jelentősen elmaradt a várt célértéktől. Orv Hetil. 2019; 160(49): 1948–1956.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Kunos, Gusztáv Gulyás, Pál Pesthy, Eszter Kovács and Zoltán Mátrai

Az emlő térfogatának ismerete pontosabb műtéti tervezést tesz lehetővé a daganat miatt végzett műtétek, az emlőhelyreállító és a szimmetrizációs műtétek során, valamint jelentősen megkönnyíti az implantátumválasztást a rekonstrukciós és az esztétikai emlőműtéteknél. Az emlőtumor és az emlő térfogatának aránya és ennek ismerete onkológiai szempontból prognosztikai értékű, elősegíti az onkológiai műtét pontosságát. A tumor és a szükséges biztonsági zóna méretének ismerete lehetővé teszi a tumor maradéktalan eltávolítását az onkoplasztikai elveknek megfelelően. A szerzők áttekintik az emlőtérfogat-meghatározás lehetőségeit, részletesen bemutatják a mágneses rezonanciavizsgálattal történő térfogat-meghatározás módszerét. Diagnosztikus mágneses rezonanciavizsgálatok digitális anyagának feldolgozásával meghatározták az emlőparenchyma és a tumor térfogatát, mérték az emlők térfogatkülönbségét. Ezen adatok ismeretében tervezték a helyreállító műtétet és választották ki az implantátumot. Megállapítják, hogy emlőaszimmetria fennállásakor, térfogatcsökkentő emlőplasztika tervezésekor és ismeretlen méretű implantátumok cseréje esetén a digitális térfogat-meghatározás hasznos segítség a műtéti tervezéskor. Orv. Hetil., 2014, 155(11), 407–413.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Orsolya Kiss, Anna-Mária Tőkés, Sándor Spisák, Anna Szilágyi, Norbert Lippai, A. Marcell Szász and Janina Kulka

Bevezetés: Az adenoid cysticus carcinoma a nyálmirigyeket érintő rosszindulatú daganat, ritkán azonban az emlő mirigyeiből is kiindulhat. A nyálmirigyből kiinduló forma nagyon agresszív kimenetelt mutat, az emlőmirigy adenoid cysticus tumora azonban általában igen kedvező prognózissal bír. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki az emlőmirigyből és nyálmirigyből kiinduló adenoid cysticus carcinoma esetek miRNS-mintázatának összehasonlítását. Módszer: Két-két, emlőből és nyálmirigyből származó adenoid cysticus carcinoma és egy-egy normális emlő- és nyálmirigyszövetet vizsgáltak. A miRNS-profilt Affymetrix® Gene Chip segítségével határozták meg. Eredmények: Egyes miRNS-ek expressziója emlő- és nyálmirigy-eredetű tumorokban eltért a normális kontrolljukhoz képest: a let-7b expressziója a nyálmirigy-eredetű tumorokban fokozott, míg emlőmirigyből származó adenoid cysticus carcinoma szövetekben csökkent volt, a miR-24 expressziója pedig ezzel ellentétesen változott: emlőeredetű adenoid cysticus carcinoma szövetekben emelkedést mutatott, míg a nyálmirigy tumoraiban csökkent mértékben expresszálódott. A miR-181a-2* kizárólag a nyálmirigy-eredetű adenoid cysticus carcinoma esetekben volt detektálható. Következtetések: A gének poszttranszkripcionális szabályozása révén egyes miRNS-ek eltérő expressziója részleges magyarázatot adhat a két szerv adenoid cysticus tumorainak eltérő klinikai lefolyására. Orv. Hetil., 2013, 154, 963–968.

Open access
Magyar Sebészet
Authors: György Ledniczky, Gábor Bognár, Csaba Diczházi, Bíborka Bereczky, Loránd Barabás and Pál Ondrejka

Absztrakt

A dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) a törzs és a felső végtagok ritka, fibrohystiocytás tumora, amit lokálisan agresszív, lassú növekedés, igen gyakori recidíva és ritka metastasisképzés jellemez. DFSP az emlőben irodalmi raritás. Esettanulmányunkban a 65 éves beteg jobb emlőjében, többszöri fibroadenoma és neurofibroma kimetszését követően kialakult, fibrosarcomás átalakulást is mutató DFSP-t mutatunk be perioperatív, szövettani és immunhisztokémiai fényképsorozattal dokumentálva az igen nagy nonphylloid sarcoma mastectomiával és axillaris blockdissectióval történt eltávolítását, hisztológiai és immunhisztokémiai jellemzőit.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gusztáv Gulyás, Zoltán Mátrai, Csaba Kunos, Pál Pesthy, Zoltán Doleviczényi and Miklós Kásler

sebészeti vonatkozásai: Emlő-helyreállító műtétek saját szövetek felhasználásával.] Orv. Hetil., 1995, 136 , 123–127. [Hungarian] Gulyás G. Plastic surgery in the context of surgery for

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Nagykálnai, A. Csaba Nagy and László Landherr

–2106. Kahán, Zs.: Radiotherapy. In: Bodoky, Gy., Kopper, L. (eds.): Breast- and gynecologic oncology. [Sugárkezelés. In: Bodoky, Gy., Kopper, L. (szerk.): Emlő- és nőgyógyászati onkológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mihály Bak, Éva Konyár, Ferenc Schneider, Mária Bidlek, Éva Szabó, Tibor Nyári, Mária Gődény and Miklós Kásler

Bak M., Konyár É., Schneider F. és mtsai: Az emlő mammográfiás szervezett szűrésének citológiai minőségbiztosítása. Orv. Hetil., 2010, 151 , 1295–1298. Schneider F. Az emlő

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Zoltán Farsang, Ádám Nagygyörgy, László Horváth, Zsuzsanna Baranyák, Gábor Forrai, Erika Riedl, Éva Cserepes, Adrienne Benedek and Boldizsár Bakity

E Riedl Z Farsang B Bakity 2010 Fekvő digitális stereotaxiás emlő vacuum asszisztált biopsia

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: János Tajti Jr., József Pieler, Zsolt Simonka, Attila Paszt and György Lázár

Irodalomjegyzék 1. Gy Bodoky 2012 Emlő- és nőgyógyászati onkológia Medicina

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Zoltán Lóderer, Gábor Bognár, Csaba Berki, Gábor Bognár, András Novák and Pál Ondrejka

Absztrakt

A saját szövettel végzett emlő-helyreállítás kiváló lehetősége a DIEP (deep inferior epigastric perforator) lebennyel végzett rekonstrukció. Az alsó median laparotomia műtéti hege kihívást jelent, ha az ellenoldali emlő mérete a teljes hasfali lebeny felhasználását indokolja a megfelelő volumen elérése végett. Három ilyen esetben kettős DIEP lebenyekkel végeztünk rekonstrukciót, mikrosebészeti módszerrel. A betegek szövődmény nélkül gyógyultak, jó esztétikai eredmény mellett. A módszer biztonságos lehetőséget kínál, és bővíti az emlő-helyreállítás spektrumát.

Restricted access