Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "emotional memory" x
Clear All

A traumatikus eseményekre való emlékezés központi kérdése, hogy kisgyermekek képesek-e pontos emlékbeszámolókat adni az általuk átélt kora gyermekkori traumatikus eseményekről. Jelen tanulmány e problémakörrel foglalkozik. E probléma vonatkozásai két kérdés közelebbi tárgyalásán keresztül közelíthetőek meg. Az első kérdés az, hogy a fejlődő, kibontakozásban lévő emlékező rendszer adott jellemzői (a felnőtt emlékezettől való eltérése) miként hatnak, hogyan alakítják a fennmaradó emlékeket, különös tekintettel, ha azok mélyebb érzelmeket tartalmaznak. A terület kutatási eredményei arra világítanak rá, hogy a fejlődésben lévő emlékezeti rendszer alapvető sajátosságai rányomják a bélyegüket a korai emlékek, így a traumatikus emlékek jellegére is: kisgyerekek emlékmegőrzése az általánosítás irányában torzít, a szokatlan, egyedi eseményeket pontosabban őrzik meg, mint az ismétlődőeket. Ugyanakkor mindkét esetben az esemény célszerkezetébe illő lépésekre koncentrálnak, és az ebbe nem illőeket elhagyják. A kisgyermekkori traumatikus emlékek előhívásának megbízhatóságához kapcsolódó másik kérdés pedig az, hogy az előhívás kontextusa mennyire befolyásolja a kisgyermekeket az emlékformálásban. E kérdés tanulmányozása arra az általános eredményre vezet, hogy kisgyermekek, amiatt, hogy kevésbé képesek az emlékeik tudatos szervezésére, jobban befolyásolhatóak a kikérdezés által.

Restricted access

Introduction

Although REM sleep plays an important role in neural maturation, developmental aspects of dream research are relatively neglected compared to studies focusing on adults. Adult research found that REM sleep and dreams take certain roles in emotional adaptation, including the processing of emotional events, consolidation of emotional memories and the downregulation of reactions to dysphoric stimuli. These findings, however, are rarely discussed in a developmental perspective.

Aims

We aim to test the neurocognitive dream theory developed by Nielsen and Levine (2007) by investigating the associations among abilities of waking emotional processing, behavioral manifestations of emotional problems and the emotional aspects of dreaming in children.

Methods

We analyzed 349 dream reports of 40 children between the ages of 4 to 8 years. Dream emotions, emotional dream quality and the dreams’ effect on daytime’s mood were self-reported by the children. Wakeful emotional processing is measured by the Emotional Stroop Test for children, and emotional–behavioral problems were assessed by the parent version of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ).

Results

Results show that negative dream quality and the dreams’ effect on daytime mood are associated with negative emotional adaptation measured by the SDQ (τ = .25, p = .031, τ = .24, p = .041 respectively). Children with more emotional problems reported more dreams (τ = .32, p = .004). Interestingly, we could not find relationship between dream emotions and waking emotional development measures.

Conclusion

Results support psychological models of dreaming assuming a role of dreams in emotional regulation and provide partial support for the plausibility of Levin and Nielsen’s neurocognitive theory in a developmental context. Further studies on emotional development and dreaming are needed to gain more insight in the generalizability of the connection between emotional processing during wakeful functioning and REM sleep.

Restricted access

mind ? Memory & Cognition 36 : 1047 – 1056 . Casasanto , D. – Dijkstra , K. ( 2010 ): Motor action and emotional memory . Cognition 115 : 179 – 185

Restricted access

): Aging and emotional memory: The co-occurrence of neurophysiological and behavioral positivity effects . Emotion , 9 , 369 – 377 . 20. Linden , D. E. ( 2005 ): The p300: Where in the

Restricted access

emotional memory: The forgettable nature of negative images for older adults . Journal of Experimental Psychology: General , 132 , 310 – 324 . 9. Czigler István

Restricted access

anxiety disorders 43 211 250 METCALFE, J., JACOBS, W. J. (1998) Emotional memory: The effects of stress on

Restricted access

Chinese. International Journal of Psychology, 33 (1), 45–56. Langeslag , S. J. E., van Strien , J. W. (2009) Aging and Emotional Memory: The Co-Occurrence of Neurophysiological and Behavioral Positivity

Restricted access

Introduction Emerging research demonstrates that both acute and chronic exercise may help to subserve implicit memory ( 26 ), semantic memory ( 25 ), emotional memory ( 29 ), and episodic memory function ( 16 , 19 , 30 , 31

Restricted access

. Lee , C.W. , & Cuijpers , P. 2013 ). A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories . Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry , 44 , 231 – 239

Restricted access

., Xagoraris, A. E. (1989) Indelibility of subcortical emotional memories. Journal of Cognitive Neuroscience, 1 , 238-243. Indelibility of subcortical emotional memories. Journal of Cognitive Neuroscience

Restricted access