Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "emotional attachment" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

). Associated with the appetitive aspects of HD is the strong emotional attachment to objects (or object attachment). Object attachment is defined as an “ affect-laden possession-specific bond between a person and an object or objects ” ( Kellett & Holden, 2014

Open access

Evési szokások magyar serdülők körében

Eating attitudes among Hungarian adolescents

Orvosi Hetilap
Authors:
Dóra Siska
,
Melinda Cserép
, and
Brigitta Szabó

Bevezetés: A szakirodalom szerint az evészavarban szenvedő serdülők körében nagyobb arányban fordulnak elő mentalizációs nehézségek és bizonytalan érzelmi kötődési stílusok. A mentalizáció szerepét az érzelmi kötődési mintázatok és az evési szokások közötti kapcsolatban magyar serdülők körében még nem vizsgálták. Célkitűzés: 14 és 18 év közötti serdülők körében a mentalizáció, az érzelmi kötődés és az evési szokások kapcsolatának vizsgálata. Módszer: Vizsgálatunkban 143 serdülő töltötte ki tájékozott beleegyezés után a Reflektív Funkció Kérdőívet, a Tapasztalatok Szoros Kapcsolatokban kérdőívet, valamint az Evési Attitűdök Tesztet. Eredmények: Az érzelmi kötődési összpontszám és a diétázás közötti közvetlen út nem bizonyult szignifikánsnak (c’ = 0,01, p = 0,31, β = 0,09), míg a közvetett út, az érzelmi kötődés és az evési szokások között a mentalizációs bizonytalanságon keresztül szignifikáns volt (∑ab = 0,01 [0,01–0,02], β = 0,07). Megbeszélés: Eredményeink arra utalnak, hogy az érzelmi kötődési stílusok a mentalizációs kapacitáson keresztül állnak kapcsolatban a diétázási szokásokkal serdülők körében. Következtetés: Serdülők körében a diétázással kapcsolatos szokások megváltoztatására mentalizációalapú módszerek használatát javasoljuk. Orv Hetil. 2023; 164(2): 64–69.

Open access

Social Change, Dress and Identity

Observations on the Disintegration of Peasant Culture as Exemplified by Rural Women’s Clothing in Hungary from the First World War to the End of the Kádár Era Socialism

Acta Ethnographica Hungarica
Author:
Ágnes Fülemile

clothes from female relatives, generally continued wearing traditional costume, while the younger ones were already forced into urban clothes. Their emotional attachment to the costume usually remains strong for the rest of their lives.) Since the dress

Open access

handful of instruments to assess object attachment, and inspection of these instruments reveals that measurement of the construct has varied. For example, the Emotional Attachment subscale of the Saving Cognitions Inventory attempts to capture

Open access

Az anya–magzat kötődést felmérő MFAS-HU-20 skála pszichometriai jellemzőinek és összefüggéseinek vizsgálata a Kohorsz ’18 kutatás várandós szakaszának mintáján

Psychometric properties and associations of Maternal–Fetal Attachment Scale-HU-20 in the pregnant wave of Cohort ’18

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Krisztina Kopcsó
,
Melinda Pohárnok
, and
Petra Ibolya Polgár

, R.B . ( 1966 ). The scree test for the number of factors . Multivariate Behavioral Research , 1 ( 2 ), 245 – 276 . Condon , J.T . ( 1993 ). The assessment of antenatal emotional attachment: Development of a questionnaire instrument . British

Open access

535 Spielman, S.S., Joel, S., Macdonald, G. and Kogan, A. (2012): Ex-appeal: Current relationship quality and emotional attachment to ex-partners. Social Psychological and

Restricted access

Előzetes eredmények egy magyar mintán kidolgozott Intrauterin Kapcsolati Kérdőív méréses tapasztalatairól – pilot study

Az anya-magzat kapcsolat párkapcsolattal és szülői bánásmóddal való összefüggéseinek vizsgálata

Preliminary results of the reliability and validity of the Intrauterine Relationship Questionnaire, a scale developed on a Hungarian sample – pilot study

Investigation of the mother-fetus attachment and its correlation with partnership and parental bonding
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Éva Hadházi
,
Andrea Andrek
, and
Zoltán Kekecs

– 79 . Condon , J.T. ( 1993 ). The assessment of antenatal emotional attachment: development of a questionnaire instrument . British Journal of Medical Psychology , 66

Restricted access

traumatic experience, as, for example, the alienated parent is also part of the child's universe and remains a defining reference point in his life. So, the gravitational pull - the emotional attachment - does not necessarily break, which helps professionals

Open access

unique to my wife and kids are not seen but the feeling of these features is there. I can sense my emotional attachment to them deeply. I can hear their voices, I can sense their touch, but I cannot see them. ” Moreover, he told us that he does not see

Open access

, over evolutionary time, have advanced people’s health, fitness, and wellbeing; The biophilic design encourages an emotional attachment to particular settings and places

Restricted access