Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for :

  • "emphysema" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors:
Katja Fischer
,
Jan-Moritz Doehn
,
Christian Herr
,
Carolin Lachner
,
Annina Heinrich
,
Olivia Kershaw
,
Meike Voss
,
Max H. Jacobson
,
Achim D. Gruber
,
Matthias Clauss
,
Martin Witzenrath
,
Robert Bals
,
Birgitt Gutbier
, and
Hortense Slevogt

bacterial colonization followed by low-grade airway inflammation and by an increased frequency of acute exacerbations (AECOPD) [ 4 ]. CS is also associated with the development of emphysema, the major consequence of COPD severity, which also correlates with

Open access

Mellkasi subcutan emphysema révén diagnosztizált rectumtumor

Rectum tumor diagnosed by subcutaneous emphysema of the chest

Magyar Sebészet
Authors:
Nóra Hajdú
,
Péter Zsoldos
, and
György Neuberger

Sakadamis 2008 Retroperitoneal, mediastinal and subcutaneous emphysema, complicating colonoscopy and rectal polypectomy J Laparoendosc Adv Surg Tech A 18 717

Restricted access

Introduction Pulmonary interstitial emphysema (PIE) is characterized by dissection of air from ruptured alveoli to the pulmonary interstitium. Usually, alveoli lacerate due to anomalous increase in intrapulmonary pression [ 1 ]. The condition is

Open access

Genetic effects that contribute to the risk of developing chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have been reported. Our purpose was to estimate the possible genetic influence on CT features related to COPD in twins.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Krisztina Czebe
,
Eszter Csiszér
,
György Lang
,
Peter Jaksch
, and
Walter Klepetko

-volumen-reduction surgery with medical therapy for severe emphysema. N. Eng. J. Med., 2003, 348 , 2059–2073. Naunheim K. A randomized trial comparing lung-volumen-reduction surgery with medical

Restricted access

Különleges eredetű feszülő légmell

An extremely rare cause of bilateral tension pneumothorax

Magyar Sebészet
Authors:
Ágoston Ember
,
Balázs Ittzés
,
Veronika Heckmann
,
Andrea Jegesy
,
Terézia László
, and
Tamás Molnár F.

, Koprulu AS , Unal MB : Massive Subcutaneous Emphysema and Pneumomediastineum after Finger Subtotal Amputation with Barotrauma . Journal of Emergency Medicine (Article in Press). 15. C

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Anna Rieth
,
Aurél Ottlakán
,
Tamás Kovács
,
Brigitta Balogh
, and
József Furák

Absztrakt:

A tracheobronchialis sérülések ritkák, de életveszélyes állapotot jelenthetnek. Leggyakoribb okaik a nyaki vagy mellkasi, nagy energiájú tompa trauma, a nehéz intubálás vagy az intratrachealis tubus és gyomorszonda együttes viselése. A korai diagnózis és a megfelelő kezelés életmentő lehet, e sérülések felismerése azonban az atípusos tünetek és a súlyos társsérülések miatt gyakran elhúzódik. Típusos esetekben a fizikális vizsgálat során progresszív, kiterjedt subcutan emphysema hívhatja fel rájuk a figyelmet. További nehézséget jelent, hogy a radiológiai jelek nem elég specifikusak, a komputertomográfiás felvételeken pedig a leggyakrabban csupán subcutan emphysema, pneumomediastinum vagy esetenként pneumothorax látható. Cikkünkben három eset kapcsán mutatjuk be a tracheobronchialis sérüléseket – egy baleseti, egy nehéz intubációs légúti sérülés, illetve egy tracheooesophagealis fistula kialakulása során. Az endotrachealis tubus ballonja a tracheafal rupturája mentén mindegyik esetben túlfújhatóvá vált, így a légút falán kívülre terjedt – ez a képalkotó vizsgálatokon láthatóvá is vált. Ez egy ritka, de direkt és egyértelmű jele a légúti sérüléseknek, mely alapján a trachea teljes falvastagságának szakadására lehet számítani. Cikkünkben a túlfújt ballon diagnosztikus jelentőségére szeretnénk rávilágítani. Orv Hetil. 2020; 161(25): 1063–1068.

Open access

Absztrakt

Bevezetés: A hazai mellkassebészetek jó részében érvényben lévő aranyszabály szerint napi rutinmellkasröntgen- (RTG-) vizsgálat elvégzése javasolt tüdőlobectomia után mindaddig, amíg a betegeknek mellkasi csövük van. Más itthoni centrumokban viszont nem ragaszkodnak ehhez a gyakorlathoz. A szerzők e két szemlélet eredményeit hasonlítják össze osztályuk anyagában. Anyag és módszer: 148 olyan beteget értékeltek, akiknél problémamentes lobectomia és egy mellkasi cső behelyezése történt. A rutinmellkas-RTG-csoportba (R-RTG) 50 beteg tartozik, akiknél közvetlenül a műtét után, valamint a szívás idején naponta rutinszerűen és a cső eltávolítását követő napon szintén mellkas-RTG-felvétel készült. 98 betegnél csak tünetek és/vagy panasz esetén (láz, hypoxia, subcutan emphysema, tartós levegőkilépés) és/vagy a mellkasi drain eltávolítását követő napon készült RTG (T-RTG). A következő műtét utáni adatokat értékelték: láz, kóros RTG kép/lelet (pneumothorax [PTX], folyadék, atelectasia, subcutan emphysema, haematoma), RTG-felvételek száma, drainage-tartam és esetleges új cső behelyezése. Eredmények: Az átlagos drainage-idő 3,7 és 3,8 nap volt az R-RTG- és a T-RTG-csoportokban. A mellkasi cső eltávolítását követően kóros RTG-leletet az R-RTG-csoport betegeinek 50%-ában (25/50) és a T-RTG-csoport 46,9%-ában (46/98) (p = 0,724) kaptak, de új cső behelyezésére az R-RTG-csoportban csak 12%-ban (3/25), illetve a T-RTG-csoportban csak 15,2%-ban (7/46) volt szükség. Az elkészített RTG-felvételek száma az R-RTG-csoportban 5,0, míg a T-RTG-csoportban 2,3 volt (p = 0,0001). Következtetés: Nem volt több műtét utáni szövődmény és csőeltávolítás utáni kóros RTG-lelet, ha az RTG-felvétel csak a betegek tünetei/panaszai alapján készült a rutinszerű napi RTG-vizsgálatok helyett. A kóros RTG-leleteken jelzett szövődményeknek csak 12–15%-a igényelt új csőbehelyezést. A tünetek alapján kért RTG-felvételek száma megközelítőleg 50%-kal csökkenthető.

Restricted access

Abstract  

19 elements, such as Ca, Mg, Fe, Se, Cu, Zn, etc., in hair of 65 patients with chronic bronchitis, pulmonary emphysema and cor-pulmonale diseases and 65 healthy people have been investigated by instrumental neutron activation analysis. The results show that the contents of Ca and Mg are lower and Fe, As and Co are higher in the hair of patients than in healthy persons. The contents of Ca and Mg are lower and Fe is higher in the hair of patients during attack periods of chronic bronchitis than in relaxed periods. The differences are significant (P<0.05–0.01). The content of Ca is closely related to that of Mg in hair (P<0.01). The contents of inorganic elements in the Chinese medicine cough and asthma capsule used to treat chronic bronchitis have been determined. The results show that the contents of elements Ca, Mg, Sr, etc., are higher in this medicine than the average amounts of these elements in 120 other Chinese medicines.

Restricted access

Absztrakt:

A szerzők nagy késéssel felismert nyelőcső-perforációk és -rupturák diagnosztikus problémáit és kezelési típusait tárgyalják. A késedelem mögött, scleroterápia, idegentest-eltávolítás, tévesen értelmezett mellkasi gyülem vagy cerviális bőr alatti emphysema, kiterjesztett mediastinális lymphadenectomia és mellkasi szúrt sérülés elégtelen exploratiója húzodott meg. Az áthatoló nyelőcsősérülés megszüntetése ellenére, a beteg sepsise végzetes volt. Az alkalmazott műtétek a primer sutura fedésétől vagy szervkímélő időleges kirekesztésétől, a rezekciót kiváltó, Johnson-típusú nyelőcső-kirekesztésig terjedtek, melyet a nyelést helyreállító colon-bypass követett. Reménytelennek tűnő esetekben sem kizárt az eredetileg ép nyelőcső rekonstrukciója.

Restricted access