Search Results

You are looking at 1 - 10 of 587 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

-god in Rome; Eros had another, disturbing side to his personality, which the Romans called Cupid. As Wlosok has demonstrated, Amor appeared in literature, love-poetry and philosophy; Cupid was the cult-god worshipped with Venus. 2 Cato the Censor was

Restricted access

Az önszabályozás erő-modellje

The strength model of self-control

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Bálint Vargha
and
Enikő Csilla Kiss

Az önszabályozás fogalma a pszichológiában azt a képességünket jelenti, hogy mennyire vagyunk képesek cselekedeteinket a saját akaratunk, belátásunk szerint irányítani. Vajon mitől függ, hogy képesek leszünk-e akaratunk szerint viselkedni, vagyis mennyire vagyunk képesek szabályozni a viselkedésünket? Jelen tanulmányunkban egy idehaza kevésbé ismert elméletet mutatunk be, amely erre a kérdésre keres választ. Roy F. Baumeister önszabályozáshoz kapcsolódó erő-modellje az önszabályozás képességéhez egy olyan energiát rendel, amely folyamatosan a rendelkezésünkre áll. Minden olyan esetben, amikor a célunk felé haladva tudatos cselekvést végzünk és szabályozzuk viselkedésünket, ebből az energiából merítünk. Ez az energia azonban véges, és ahhoz, hogy megfelelően lássuk el a mindennapos tevékenységeinket, arra van szükség, hogy ne merítsük le ezt az energiát túlságosan. Minden egyes esetben, amikor a cselekvésünket szabályozzuk, felhasználunk ebből az energiából, és ha ezt az energiát túlságosan kimerítjük, akkor fellép az ego-kimerülés állapota, amelynek az a jellegzetessége, hogy hátráltatja az egyén további sikeres önszabályozását, és sok más következmény mellett céljai elérését is. Cikkünkben először röviden arról lesz szó, hogy miért van szükség önszabályozásra, majd ezt követően arról, hogyan képzeli el Baumeister ennek az energiának a működését. Bemutatásra kerülnek alternatív magyarázó modellek, és néhány olyan vizsgálat az egészségpszichológia területéről, amelyek igazolják a modell fontosságát. Végül a jelenleg is zajló kutatásokról esik szó, amelyek folyamatosan árnyalják a kezdetben egységes egokimerülés–hatásról alkotott képet.

Restricted access

connection between astragals, games and erotic sphere is a long-standing framework in Greek religious thought, as a literary witness of early Hellenistic times testifies. In the 3rd Book of his Argonautica , Apollonius Rhodius depicts Eros playing with

Restricted access

In the range of mythographic sources concerning the god Eros, 1 a number of them reveal his specific character as an un-cosmic deity, who does not belong to the cosmos ruled by Zeus but descends from a lineage of superhuman beings that precede or

Restricted access

Fülöp M . ( 2016 ). Interjú a 70 éves Erős Ferenccel . Magyar Pszichológiai Szemle , 71 ( 4 ), 733 - 748 .

Restricted access

shepherds from their duties and often leads to very sad outcomes, as it does even more disastrously in the Georgics for both Hercules ( G. III) and for Orpheus ( G. IV). Eros does not appear as personified god of Love in Homer's epics, but Hesiod, in

Restricted access

Erös F. (2001) Az identitás labirintusai. Narratív konstrukciók és identitásstratégiák . Janus-Osiris, Budapest Az identitás labirintusai. Narratív konstrukciók és

Restricted access

. Sály , P. Takács , A. Dolezsai , S.A. Nagy and T. Eros . 2016 . The scales of variability of stream fish assemblages at tributary confluences . Aquat. Sci. 78 : 641 – 654

Open access

Quid sit Amor… •

The vision of love as destructive force in Sappho's fragments and in Vergil's Eclogues

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author:
Jelena Pilipović

strongly evokes Hesiod's image of Eros, who as a deity does not exist in Homer's epics, but emerges in full glory in the Theogony : ἠδ᾽ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, λυσιμελής… ( Theogony 120–121) …and Eros (Love), fairest among the deathless

Restricted access

Identitás és identitáspolitika Pataki Ferenc munkásságában

Identity and identity politics in Ferenc Pataki’s life work

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Ferenc Erős

látásviszonyai . Budapest : Apeiron Kiadó . Eros F. ( 1993 a). A szociálpszichológia válsága: krízis kritika nélkül . In Eros F. , A válság

Restricted access